LEGE nr. 118 din 15 martie 2002
pentru instituirea indemnizaţiei de merit
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Pentru realizari deosebite şi pentru recompensarea unei activităţi de notorietate în domeniul culturii, ştiinţei şi sportului se instituie indemnizaţia de merit.


  Articolul 2

  Indemnizaţia de merit se acordă personalitatilor române de prestigiu ale ştiinţei, culturii şi sportului.


  Articolul 3

  Propunerile pentru acordarea indemnizaţiei de merit se întocmesc anual de către:
  a) Academia Română;
  b) Ministerul Culturii şi Cultelor;
  c) Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
  d) Ministerul Tineretului şi Sportului
  şi se înaintează pentru nominalizare Comisiei naţionale pentru acordarea indemnizaţiei de merit.


  Articolul 4

  (1) Prin prezenta lege se înfiinţează Comisia naţionala pentru acordarea indemnizaţiei de merit, compusa din preşedintele Academiei Române, preşedinţii comisiilor de cultura şi ai comisiilor de muncă de la Senat şi de la Camera Deputaţilor, ministrul culturii şi cultelor, ministrul educaţiei şi cercetării, ministrul tineretului şi sportului, preşedinţii uniunilor de creaţie recunoscute de Asociaţia Naţionala a Uniunilor de Creaţie.
  (2) Regulamentul de funcţionare a Comisiei naţionale pentru acordarea indemnizaţiei de merit, precum şi criteriile de atribuire a indemnizaţiei de merit se stabilesc de către aceasta împreună cu Secretariatul General al Guvernului.


  Articolul 5

  (1) Cuantumul lunar al indemnizaţiei de merit este egal cu 3 salarii minime brute pe ţara şi este neimpozabil.
  (2) Numărul total de indemnizaţii de merit este de 1.500.
  (3) Numărul de indemnizaţii de merit acordate anual se stabileşte prin legea bugetului de stat.


  Articolul 6

  Suma necesară pentru achitarea indemnizaţiilor de merit se suporta de la bugetul de stat.


  Articolul 7

  În termen de 45 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin hotărâre a Guvernului se vor aproba normele de aplicare a legii şi regulamentul de funcţionare a Comisiei naţionale pentru acordarea indemnizaţiei de merit.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ALEXANDRU ATHANASIU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  ------