HOTĂRÂRE nr. 989 din 4 noiembrie 2014
privind actualizarea cuantumului prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 6 noiembrie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 58 alin. (13) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Începând cu data de 1 ianuarie 2015, nivelul prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează după cum urmează:
  a) indemnizaţie lunară, indiferent de venituri:
  1. 234 lei, pentru adultul cu handicap grav;
  2. 193 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;
  b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:
  1. 106 lei, pentru adultul cu handicap grav;
  2. 79 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;
  3. 39 lei, pentru adultul cu handicap mediu.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
  regionale şi administraţiei publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  p. Ministrul delegat pentru dialog social,
  Alexandra Patricia Braica,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  Bucureşti, 4 noiembrie 2014.
  Nr. 989.

  -------