HOTĂRÂRE nr. 100 din 7 februarie 2002
pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinescă apele de suprafaţa utilizate pentru potabilizare şi a Normativului privind metodele de măsurare şi frecventa de prelevare şi analiza a probelor din apele de suprafaţa destinate producerii de apa potabilă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 19 februarie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 15 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţa utilizate pentru potabilizare, NTPA-013, prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă Normativul privind metodele de măsurare şi frecventa de prelevare şi analiza a probelor din apele de suprafaţa destinate producerii de apa potabilă, NTPA-014, prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 4

  Prin autoritate publică centrala din domeniul apelor şi protecţiei mediului se înţelege Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, iar prin autoritate competentă în domeniul gospodăririi apelor se înţelege Compania Naţionala "Apele Române" - S.A.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul apelor şi protecţiei mediului,
  Petru Lificiu
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  Ministrul sănătăţii şi familiei,
  Daniela Bartos


  Anexa 1

  NORMA 07/02/2002


  Anexa 2

  NORMATIV 07/02/2002