DECRET nr. 983 din 10 noiembrie 2017privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 13 noiembrie 2017
  În temeiul dispozițiilor art. 94 lit. c) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată, precum și ale art. 13 lit. c) și art. 14 alin. (1) din Legea nr. 129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată, cu modificările ulterioare,
  Președintele României d e c r e t e a z ă:

  ARTICOL UNIC

  Doamna Irina-Dumitrița Solomon se numește în calitatea de membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială, pentru un mandat de 4 ani.

  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS

  București, 10 noiembrie 2017.
  Nr. 983.
  -----