HOTĂRÂRE nr. 979 din 9 septembrie 2021privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea CUPRU MIN - S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 15 septembrie 2021
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea CUPRU MIN - S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, interimar,
  Daniela Nicolescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Mihnea-Claudiu Drumea,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu

  București, 9 septembrie 2021.
  Nr. 979.

  ANEXĂ*)

  *) Anexa este reprodusă în facsimil.
  MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI
  Societatea CUPRU MIN - S.A. Abrud
  Abrud, Piața Petru Dobra nr. 1, județul Alba
  Cod unic de înregistrare: 11551757
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2021
  - mii lei -

  -----