HOTĂRÂRE nr. 967 din 13 octombrie 2000
privind constituirea Comisiei speciale de retrocedare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 24 octombrie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se înfiinţează Comisia specială de retrocedare, care va fi formată din următorii membri:
  a) Florinel Irinel Frunza - director de cabinet în cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte - preşedinte;
  b) Silviu Clim - consilier juridic în cadrul Ministerului Justiţiei - membru;
  c) Adriana Neata - expert în cadrul Ministerului Funcţiei Publice - membru;
  d) Teodora Giurca - director general adjunct în cadrul Ministerului Finanţelor - membru;
  e) Adriana Tanasescu - director general în cadrul Ministerului Culturii - membru;
  f) Mariana Gabriela Neagu - director general în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale - membru;
  g) Stelniceanu Cornel - consilier al ministrului în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului membru.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Secretariatul de Stat pentru Culte
  Nicolae I. Branzea,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Andrei Marga
  Ministrul lucrărilor publice
  şi amenajării teritoriului,
  Nicolae Noica
  Ministrul funcţiei publice,
  Vlad Rosca
  Ministrul culturii,
  Ion Caramitru
  p. Ministru de stat,
  ministrul justiţiei,
  Flavius Baias,
  secretar de stat
  ---------