HOTĂRÂRE nr. 40 din 8 februarie 2018pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.596/2008 privind relocarea refugiaților în România
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 12 februarie 2018
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Hotărârea Guvernului nr. 1.596/2008 privind relocarea refugiaților în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 10 decembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 3^1, după alineatul (1^2) se introduce un nou alineat, alineatul (1^3), cu următorul cuprins:(1^3) România acceptă în perioada 2018-2019 un număr de 109 refugiați în nevoie de relocare.2. La articolul 5, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:(11) Deciziile prevăzute la alin. (9) stau la baza stabilirii numărului de refugiați în nevoie de relocare.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu

  București, 8 februarie 2018.
  Nr. 40.
  ----