ORDIN nr. 2.173 din 28 martie 2013 (*actualizat*)
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice
(actualizat până la data de 28 aprilie 2014*)
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • --------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 28 aprilie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 2.275 din 23 aprilie 2014.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (4) şi ale art. 34 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul culturii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcţia patrimoniu cultural, Direcţia buget, finanţe, contabilitate din cadrul Ministerului Culturii şi direcţiile judeţene pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare.
  Ministrul culturii,
  Daniel-Constantin Barbu
  Bucureşti, 28 martie 2013.
  Nr. 2.173.


  Anexă

  REGULAMENT 28/03/2013