HOTĂRÂRE nr. 4 din 29 martie 2018privind aprobarea publicării Registrului consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală în Monitorul Oficial al României, Partea I
EMITENT
 • CAMERA CONSULTANȚILOR FISCALI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 16 aprilie 2018
  Având în vedere prevederile art. 16 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017,
  Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 29 martie 2018, h o t ă r ă ș t e:

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă publicarea Registrului consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală în Monitorul Oficial al României, Partea I, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.

  Președintele Camerei Consultanților Fiscali,
  Dan Manolescu

  București, 29 martie 2018.
  Nr. 4.

  ANEXĂ

  REGISTRUL
  consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală