ANEXĂ din 30 aprilie 2014privind baremul medical, privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pentru ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor publici cu statut special în sistemul administrației penitenciare - (anexa nr. 1)
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII
 • SERVICIUL DE INFORMAȚII EXTERNE
 • SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE
 • SERVICIUL DE PROTECȚIE ȘI PAZĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 686 bis din 19 septembrie 2014 Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 686 din 19 septembrie 2014.
  I. BOLI ALE APARATULUI RESPIRATOR

  Nr.
  Prg.
  DENUMIREA BOLILOR CATEGORII
  I II III

  - Candidați pentru
  unitățile/instituțiile de
  învățământ din structura
  M.Ap.N./M.A.I/M.J./ A.N.P.
  - Elevii și studenții pe perioada
  școlarizării pentru
  M.Ap.N./M.A.I/S.R.I./M.J/
  A.N.P./S.T.S./S.I.E./S.P.P.,
  înainte de absolvire sau până la
  primirea primului grad.
  - Candidați pentru cursul de
  formare a cadrelor militare ale
  M.Ap.N. pe filiera indirectă.

  Soldați și gradați
  profesioniști la
  angajare în M.Ap.N/S.P.P și
  pe perioada
  instruirii.

  Persoane care urmează să
  fie chemate/rechemate/
  încadrate, după caz, în
  rândul cadrelor militare din
  M.Ap.N/M.A.I./ S.I.E./
  S.T.S./ S.P.P./polițiștilor în
  serviciu/funcționarilor
  publici cu statut special din
  A.N.P./ M.J.
  1 2 3 4 5
  1
  Tuberculoza pulmonară*1)
  a) activă - confirmată clinic și bacteriologic;
  Inapt Inapt Inapt

  b) recent stabilizată-grupa a II a de bolnavi cu evoluție
  stabilizată clinico-radiologic și negativați bacteriologic 1
  an:
  - primară;
  - secundară - se va ține cont de data încheierii TSS;

  Inapt
  Elevii și studenții pe perioada
  școlarizării:
  -inapt pentru a urma instituțiile
  militare de învățământ pentru
  M.Ap.N./ M.J./ A.N.P./
  S.I.E./S.P.P.
  - scutire medicală, după care:
  -apt/inapt pentru a urma
  instituțiile militare de învățământ
  (la aprecierea pneumologului)
  pentru M.A.I/S.R.I/S.T.S.
  Inapt Inapt
  c) vindecată - după 2 ani de la vindecare;
  Inapt
  Apt pentru M.A.I.
  Elevii și studenții pe perioada
  școlarizării:
  - inapt pentru a urma instituțiile
  militare de învățământ pentru
  M.Ap.N./S.I.E./S.P.P.
  - scutire medicală, după care:
  - apt/inapt pentru a urma
  instituțiile militare de
  învățământ (la aprecierea
  pneumologului) pentru
  M.A.I./S.R.I./M.J./A.N.P./S.T.S.
  Inapt
  Apt
  Apt/Inapt
  la aprecierea comisiilor de
  expertiză medico-militară
  pentru M.Ap.N.

  d) reacții tuberculinice*2) intens pozitive, autentificate de
  medicul pneumolog;
  Apt Apt Apt
  e) eșec terapeutic, recidivă, complicații cronice. Inapt Inapt Inapt
  2 Pleurezia tuberculoasă, diagnosticată în spital de profilInapt Inapt Inapt
  3
  Tuberculoza pulmonară operată:
  a) exereza pulmonară la mai puțin de un lob pulmonar,
  fără tulburări funcționale ventilatorii;
  Inapt Inapt Inapt

  b) exereza pulmonară lobară cu tulburări funcționale
  ușoare;
  Inapt Inapt Inapt

  c) exereza pulmonară care depășește un lob -bi, trilobulară
  cu tulburări funcționale medii sau accentuate;
  Inapt Inapt Inapt

  d) toracoplastie unilaterală peste 4 coaste, cu tulburări
  funcționale medii sau accentuate;
  Inapt Inapt Inapt

  e) decorticarea pleurală și pleurectomia cu tulburări
  funcționale medii sau accentuate.
  Inapt Inapt Inapt
  4
  Sindroame post-tuberculoase cu tulburări funcționale
  ușoare, medii sau accentuate.
  Inapt Inapt Inapt
  5
  Tuberculoza extrarespiratorie activă*3):
  a) intestinală, a peritoneului și a ganglionilor mezenterici;
  Inapt Inapt Inapt
  b) osteo-articulară, cu localizare la oasele mari; Inapt Inapt Inapt
  c) osteo-articulară, cu localizare la oasele mici; Inapt Inapt Inapt
  d) genito-urinară; Inapt Inapt Inapt
  e) adenopatii periferice tuberculoase; Inapt Inapt Inapt
  f) tuberculoza suprarenală; Inapt Inapt Inapt
  g) tuberculoza altor organe; Inapt Inapt Inapt
  h) tuberculoza în focare multiple. Inapt Inapt Inapt
  6
  Tuberculoza extrarespiratorie stabilizată:
  - intestinală;
  - peritoneală;
  - a ganglionilor mezenterici;
  - osteo-articulară;
  - aparatului genito-urinar;
  - adenopatii periferice tuberculoase.
  Inapt Inapt Inapt
  7
  Tuberculoza:
  - ochiului;
  - urechii;
  - altor organe: piele, ganglioni limfatici periferici, suprarenală;
  - în focare multiple.
  Inapt Inapt Inapt
  8
  Tuberculoza extrarespiratorie vindecată:
  - intestinului;
  - peritoneului;
  - a ganglionilor mezenterici;
  - osteo-articulară;
  - a aparatului genito-urinar;
  - adenopatii periferice tuberculoase;
  - a ochiului;
  - urechii;
  - altor organe;
  - în focare multiple.
  Inapt Inapt Inapt
  9 Pneumoconiozele Inapt Inapt Inapt
  10
  Pleurezia netuberculoasă:
  a) acută - sterilă;
  Inapt Inapt Inapt

  b) pleurezia cu epanșament și menționarea unui agent
  microbian altul decât bacilul Koch -
  pneumococ, stafilococ,
  streptococ etc.
  Inapt Inapt Inapt
  11 Pneumotoraxul spontan-idiopatic. Inapt Inapt Inapt
  12 Sarcoidoza pulmonară. Inapt Inapt Inapt
  13 Astmul bronșic. Inapt Inapt
  Inapt
  Apt/Inapt pentru SIE,
  la aprecierea medicilor
  examinatori, prin raportare
  la activitatea ce urmează a
  fi desfășurată
  14
  Supurațiile pulmonare cronice, rebele la tratament –
  abcesul și gangrena pulmonară
  Inapt Inapt Inapt
  15 Boala pulmonară obstructivă. Inapt Inapt Inapt
  16
  Bronșectazia confirmată bronhoscopic și/sau computer
  tomografic
  Inapt Inapt
  Inapt
  Apt/Inapt pentru SIE,
  la aprecierea medicilor
  examinatori, prin raportare
  la activitatea ce urmează a
  fi desfășurată
  17
  Afecțiuni pleurale cronice nespecifice - sechele pleurale
  după afecțiuni acute, pahipleurite, sechele post- operatorii
  etc.:
  - cu tulburări funcționale reduse medii sau accentuate.
  Inapt Inapt Inapt
  18 Tromboembolismul pulmonar. Inapt Inapt Inapt
  19 Afecțiuni acute mediastinale. Inapt Inapt Inapt
  20 Afecțiuni cronice mediastinale. Inapt Inapt Inapt
  21 Silico-tuberculoza. Inapt Inapt Inapt
  22 Alte boli ale aparatului respirator.
  Apt/Inapt
  la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de
  expertiză medico-militară, după caz

  (la 14-05-2020, Tabelul de la Capitolul I a fost modificat de Punctele 1 și 2, Articolul I din ORDINUL nr. M.92 din 5 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 14 mai 2020 ) Notă
  *1) Bolnavii de tuberculoză pulmonară vor prezenta documente medicale din rețeaua sanitară de specialitate din care să reiasă starea lor actuală privind stadiul bolii, grupa de dispensarizare și tratamentul efectuat.
  *2) Se măsoară în milimetri diametrul transversal al reacției cutanate-papulei și tipul Palmer I-IV:– diametrul între 0 și 9 mm, inclusiv - reacție negativă;– diametrul între 10 și 19 mm, inclusiv, cu indurație mare, necroză sau flictene, reacție generală sau diametrul peste 20 mm - reacție intens pozitivă.
  *3) Încadrarea dispensarială a bolnavilor cu tuberculoză extrapulmonară se va face conform prevederilor ordinelor Ministerului Sănătății.
  II. AFECȚIUNI DEGENERATIVE

  Nr.
  Prg.
  DENUMIREA BOLILOR CATEGORII
  I II III

  - Candidați pentru
  unitățile/instituțiile de
  învățământ din structura M.Ap.N./
  M.A.I/M.J./ A.N.P.
  - Elevii și studenții pe perioada
  școlarizării pentru M.Ap.N./
  M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./
  S.I.E./S.P.P., înainte de
  absolvire sau până la primirea
  primului grad.
  - Candidați pentru cursul de
  formare a cadrelor militare ale
  M.Ap.N. pe filiera indirectă.

  Soldați și gradați
  profesioniști la angajare
  în M.Ap.N/S.P.P și pe
  perioada instruirii.

  Persoane care urmează să fie chemate/
  rechemate/ încadrate, după caz, în
  rândul cadrelor militare din M.Ap.N/
  M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./
  polițiștilor în serviciu/
  funcționarilor publici cu statut
  special din A.N.P./ M.J.
  1 2 3 4 5
  23
  Reumatismul articular acut*1):
  a) fără afectare cardiacă,
  renală, neurologică;

  Inapt
  Elevii și studenții pe perioada
  școlarizării apt/inapt la
  aprecierea comisiilor de
  expertiză medico-militară
  Apt Apt

  b) cu afectare renală, cardiacă
  sau neurologică.
  Inapt Inapt Inapt
  24
  Reumatisme cronice inflamatorii:
  - poliartrita reumatoidă;
  - spondilita ankilozantă și alte
  spondilite;
  - sindromul Reiter-Fiessinger-
  Leroy;
  - poliartrita psoriazică.
  cu tulburări funcționale ușoare,
  medii, accentuate.
  Inapt Inapt Inapt
  25
  Colagenoze și vasculite:
  - lupus eritematos sistemic;
  - sclerodermia;
  - dermatomiozita/polimiozita;
  - vasculite sistemice;
  - boala mixtă a țesutului
  conjunctiv.
  Inapt Inapt Inapt
  26
  Reumatismul cronic degenerativ,
  cu prinderea cel puțin a unei
  articulații mari, cu modificări
  radiologice și tulburări
  funcționale medii sau accentuate.
  Inapt Inapt Inapt
  27
  Retracția aponevrozei palmare -
  boala Dupuytren:
  a) fără retracția în flexie a
  degetelor mâinii - noduli palmari
  incipienți, sub 1 cm diametru;
  Inapt Inapt
  Apt
  Apt/Inapt
  la aprecierea comisiilor de expertiză
  medico-militară pentru M.Ap.N.

  b) cu retracția în flexie a
  degetelor III, IV, V sub 45 grade
  - noduli palmari cu diametrul
  între 1-2 cm - stadiul I, II;
  Inapt Inapt Inapt

  c) cu retracția în flexie a
  degetelor III, IV, V peste 45
  grade-noduli palmari ombilicați,
  cu diametrul între 2-3 cm -
  stadiul III, IV.
  Inapt Inapt Inapt
  28 Osteoporoza. Inapt Inapt Inapt
  29
  Discartroza vertebrală:
  a) incipientă, cu tulburări
  ușoare de statică și iritație
  radiculară intermitentă;
  Inapt Inapt Inapt

  b) avansată, cu tulburări de
  statică vertebrală și deficit
  radicular moderat;
  Inapt Inapt Inapt

  c) avansată, cu tulburări
  pronunțate de statică vertebrală
  și deficit radicular sau medular
  accentuat.
  Inapt Inapt Inapt
  30
  Osteocondroza vertebrală:
  a) cu tulburări de statică și
  dinamică vertebrală reduse;
  Inapt Inapt Inapt

  b) cu insuficiență vertebrală
  moderată - limitarea mișcărilor
  coloanei vertebrale, cu ascuțirea
  unghiurilor vertebrale
  posterioare - radiologic;
  Inapt Inapt Inapt

  c) cu insuficiență vertebrală și
  tulburări funcționale accentuate
  - sindrom radicular.
  Inapt Inapt Inapt
  31
  Spondilodiscite, de orice
  etiologie - specifice,
  nespecifice:
  a) cu reducerea moderată a
  motilității coloanei vertebrale
  și cu tulburări de statică
  reduse;
  Inapt Inapt Inapt

  b) cu rigiditatea completă a
  coloanei vertebrale.
  Inapt Inapt Inapt
  32
  Alte afecțiuni reumatismale și
  degenerative.

  Apt/Inapt
  la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză
  medico-militară, după caz.
  Notă
  *1) Prevederile acestui paragraf se referă la bolnavii care, la data examinării, prezintă documentație medicală de specialitate ce atestă că au suferit de boală în ultimele 12 luni.
  III. BOLILE APARATULUI CARDIOVASCULAR

  Nr.
  Prg.

  DENUMIREA BOLILOR

  CATEGORII

  I

  II

  III

  - Candidați pentru
  unitățile/instituțiile de
  învățământ din structura
  M.Ap.N./M.A.I/M.J./ A.N.P.
  - Elevii și studenții pe
  perioada școlarizării pentru
  M.Ap.N./M.A.I/S.R.I./M.J/
  A.N.P./S.T.S./S.I.E./S.P.P.,
  înainte de absolvire sau până
  la primirea primului grad.
  - Candidați pentru cursul
  de formare a cadrelor
  militare ale M.Ap.N. pe
  filiera indirectă.

  Soldați și gradați
  profesioniști la
  angajare în
  M.Ap.N/S.P.P și pe
  perioada instruirii.

  Persoane care urmează să
  fie chemate/rechemate/
  încadrate, după caz, în
  rândul cadrelor militare din
  M.Ap.N/M.A.I./ S.I.E./
  S.T.S./ S.P.P./polițiștilor în
  serviciu/funcționarilor
  publici cu statut special din
  A.N.P./ M.J.

  1

  2

  3

  4

  5

  33

  Angiopatii congenitale
  necorectate chirurgical*1):
  a) fără legătură între sistemul
  arterial și venos:
  - coarctația de aortă;
  - stenoza aortică;
  - stenoza pulmonară;
  - anomalii coronariene;
  - boala Ebstein.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) cu shunt stânga-dreapta:
  - defect septal inter-ventricular
  - defect septal inter-atrial;
  - persistența canalului arterial.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  c) cu shunt dreapta-stânga:
  - triada sau tetrada Fallot;
  - complexul Eisenmenger.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  d) anomalii de poziție ale
  cordului - dextropoziție,
  dextrorotație, dextrocardie cu
  sau fără situs inversus - fără
  asocierea altor boli congenitale.

  Apt/Inapt
  la aprecierea și pe răspunderea
  medicilor examinatori/comisiilor/
  comisiilor de expertiză
  medico-militară, după caz.

  34

  Angiopatii congenitale corectate
  chirurgical*1):
  a) cu restabilirea completă a
  hemodinamicii;

  Inapt
  Apt/Inapt
  la aprecierea comisiilor de
  expertiză medico-militară pentru M.Ap.N.

  b) cu restabilirea parțială a
  hemodinamicii.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  35

  Pericardita:
  a) acută;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) cronică.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  36

  Leziuni valvulare cardiace
  definitive*1).

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  37

  Leziuni valvulare cardiace
  corectate chirurgical*1).

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  38

  Prolapsul de valvă mitrală:
  a) fără semne clinice, evidențiat
  echografic;

  Inapt

  Apt/Inapt
  Apt/Inapt
  la aprecierea comisiilor
  de expertiză medico-
  militară pentru M.Ap.N.

  Apt
  Apt/Inapt
  la aprecierea comisiilor de
  expertiză medico-militară
  pentru M.Ap.N.

  b) cu semne clinice, echografice,
  fără tulburări de ritm;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  c) cu semne clinice, echografice
  și tulburări de ritm - aritmie
  extrasistolică permanentă*3),
  tulburări paroxistice de ritm -
  documentate electrocardiografic.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  39

  Cardiomiopatia primitivă -
  hipertrofică obstructivă sau
  neobstructivă, dilatativă,
  restrictivă.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  40

  Hipertensiunea arterială
  esențială:
  a) gradul I - ușoară - cu T.A. sistolică
  între 140-159 mm Hg și/sau T.A. diastolică
  între 90-99 mm Hg, permanent;

  Inapt

  Inapt

  Apt dacă este controlată terapeutic
  Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de
  expertiză medico-militară pentru M.Ap.N.
  Apt/Inapt pentru SIE, la aprecierea medicilor
  examinatori

  b) gradul II - moderată - cu T.A.
  sistolică între 160-179 mmHg
  și/sau T.A. diastolică între
  100-109 mmHg, permanent;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  c) gradul III - severă - cu T.A.
  sistolică peste 180 mmHg și/sau
  T.A. diastolică peste 110 mmHg,
  permanent.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  41

  Hipotensiunea arterială esențială
  permanentă, cu T.A. sistolică sub
  90 mmHg:
  a) cu tulburări funcționale
  reduse*2);

  Inapt

  Inapt

  Apt/Inapt
  Apt/Inapt la aprecierea comisiilor
  de expertiză medico-militară
  pentru M.Ap.N.
  Apt*

  b) cu tulburări funcționale
  semnificative clinic.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  42 Cardiopatia ischemică:
  a) nedureroasă - ischemia
  silențioasă, tulburările de ritm
  și de conducere de cauză
  ischemică, insuficiența cardiacă
  de cauză ischemică,
  cardiomiopatia ischemică), cu
  modificări electrocardiografice
  și/sau alte elemente diagnostice
  pozitive; infarct miocardic vechi
  necomplicat;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) dureroasă - angina pectorală,
  infarctul miocardic acut, angina
  instabilă;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  c) corecția chirurgicală a
  ischemiei - angioplastie
  coronariană, by-pass aorto-
  coronarian.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  43

  Sindromul metabolic.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  44

  Tulburările de ritm cardiac:
  a) bradicardia sinusală cu
  manifestări clinice și
  electrocardiografice;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) tahicardia sinusală cu peste
  120 pulsații/minut în ortostatism,
  permanentă, documentată medical;

  Inapt

  Inapt

  Inapt
  Apt/Inapt pentru SIE,
  la aprecierea medicilor examinatori

  c) tahicardia paroxistică
  supraventriculară;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  d) sindroamele de preexcitație
  intermitente sau permanente, fără
  tulburări paroxistice de ritm;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  e) sindroamele de preexcitație
  intermitente sau permanente, cu
  tulburări paroxistice de ritm,
  confirmate clinic și
  electrocardiografic;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  f) aritmia extrasistolică
  permanentă, cu manifestări
  clinice și electrocardiografice;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  g) tahicardia paroxistică
  ventriculară;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  h) fibrilația și flutterul
  atriale, permanante sau cu accese
  repetate, documentate clinic și
  electro-cardiografic.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  45

  Tulburări cardiace de conducere:
  a) bloc atrio-ventricular de gradul I;

  Inapt

  Inapt

  Inapt
  Apt/Inapt pentru SIE, la aprecierea
  medicilor examinatori

  b) bloc atrio-ventricular de
  gradul II tip I;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  c) bloc atrio-ventricular de
  gradul II tip II și gradul III;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  d) bloc complet permanent de
  ramură stângă;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  e) bloc complet de ramură dreaptă

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  46

  Anevrism al vaselor mici:
  - arterio-venos;
  - cirsoid operat sau operabil, cu
  tulburări funcționale reduse.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  47

  Anevrism de aortă.
  Anevrism arterio-venos.
  Anevrism cirsoid întins, operabil
  sau inoperabil.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  48

  Arteriopatii funcționale:
  - eritromelalgia;
  - boala și sindromul Raynaud;
  - acrocianoza;
  - livedoreticularis;
  a) cu tulburări funcționale
  reduse;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) medii sau accentuate.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  49
  50

  Sindromul de ischemie cronică
  periferică, fără/cu tulburări
  funcționale ușoare, medii sau
  accentuate după tratament medical
  sau chirurgical:
  - trombangeita obliterantă
  Buerger;
  - ateroscleroza obliterantă;
  - sindromul Leriche;
  - endarterita obliterantă;
  - disimune.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  Tromboflebita profundă și
  sechelele după tromboza venoasă
  profundă:
  a) cu tulburări funcționale
  reduse sau medii;

  Inapt

  Inapt

  Apt/Inapt
  Apt/Inapt
  la aprecierea comisiilor de expertiză
  medico-militară pentru M.Ap.N.

  b) cu tulburări funcționale
  accentuate.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  51

  Varicele membrelor inferioare:
  a) cu tulburări funcționale
  reduse;

  Inapt

  Inapt

  Apt
  Apt/Inapt
  la aprecierea comisiilor de expertiză
  medico-militară pentru M.Ap.N.

  b) moderate sau accentuate.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  52

  Alte boli ale aparatului
  cardio-vascular.

  Apt/Inapt
  la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de
  expertiză medico-militară, după caz.

  (la 14-05-2020, Tabelul de la Capitolul III a fost modificat de Punctele 4, 5 și 6, Articolul I din ORDINUL nr. M.92 din 5 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 14 mai 2020 ) Notă
  *1) Diagnosticul va fi precizat într-o clinică/secție de specialitate sau va fi dovedit prin documentație medicală de specialitate.
  *2) Cazurile la care scăderea tensiunii arteriale se produce frecvent, iar simptomatologia de însoțire, prin intensitatea ei, duce în mod evident la scăderea randamentului socio-profesional.
  *3) Aritmie extrasistolică permanentă, adică prezentă pe tot parcursul înregistrării Holter sau evidențiată ECG câteva zile consecutiv.
  Notă
  * Pentru MAI, MJ/ANP, STS și SIE.
  (la 14-05-2020, Nota* de la Capitolul III. a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. M.92 din 5 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 14 mai 2020 )
  IV. BOLI ALE SÂNGELUI ȘI ORGANELOR HEMATOPOETICE

  Nr.
  Prg.
  DENUMIREA BOLILOR CATEGORII
  I II III

  - Candidați pentru
  unitățile/instituțiile de
  învățământ din structura M.Ap.N./
  M.A.I/M.J./ A.N.P.
  - Elevii și studenții pe perioada
  școlarizării pentru M.Ap.N./
  M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./
  S.I.E./S.P.P., înainte de
  absolvire sau până la primirea
  primului grad.
  - Candidați pentru cursul de
  formare a cadrelor militare ale
  M.Ap.N. pe filiera indirectă.

  Soldați și gradați
  profesioniști la angajare
  în M.Ap.N/S.P.P și pe
  perioada instruirii.

  Persoane care urmează să fie chemate/
  rechemate/ încadrate, după caz, în
  rândul cadrelor militare din M.Ap.N/
  M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./
  polițiștilor în serviciu/
  funcționarilor publici cu statut
  special din A.N.P./ M.J.
  1 2 3 4 5

  53
  54

  Anemia feriprivă:
  a) fără deficiență - formă ușoară
  - Hb > 11 g/dl, cu răspuns
  imediat și persistent;

  Inapt
  Apt/Inapt pe perioada
  școlarizării funcție de etiologie
  Inapt
  Apt
  Apt/Inapt
  la aprecierea comisiilor de expertiză
  medico-militară pentru M.Ap.N.

  b) cu deficiență - formă.medie-
  severă, Hb < 11 g/dl
  Inapt Inapt Inapt

  Anemia megaloblastică Biermer.
  Anemii megalo-blastice
  parabiermeriene.
  Anemii acrestice.
  Anemii sideroblastice.
  Anemii diseritropoetice.
  Inapt Inapt Inapt
  55
  Anemii hemolitice prin defect
  intraeritrocitar.
  Talasemiile:
  a) compensate hematologic Hb > 11
  g/dl și Ht > 32%

  Inapt
  Apt pentru S.T.S. - candidați
  Pe perioada școlarizării - apt
  numai pentru S.R.I.și S.T.S.
  Inapt
  Inapt
  Apt*)

  b) decompensate hematologic
  Hb < 11 g/dl și Ht < 32%
  Inapt Inapt Inapt
  56
  Anemii hemolitice prin defect
  extraeritrocitar, cronice,
  necompensate, rebele la tratament
  - autoimune, idiopatice,
  hemoglobinuria paroxistică la
  "rece", hemoglobinuria de "marș"
  cu crize repetate, hemoglobinuria
  paroxistică nocturnă.
  Inapt Inapt Inapt

  57
  58

  Anemii prin insuficiență medulară
  primară sau secundară, refractare
  la tratament:
  Inapt Inapt Inapt
  a) Boala Hodgkin; Inapt Inapt Inapt
  b) Limfoame non-hodgkiniene; Inapt Inapt Inapt
  c) Macroglobulinemia Waldenstrom;Inapt Inapt Inapt
  d) Mielomul multiplu. Inapt Inapt Inapt

  Policitemia vera:
  a) cu tulburări funcționale
  reduse;
  Inapt Inapt Inapt

  b) cu tulburări funcționale
  moderate sau accentuate.
  Inapt Inapt Inapt
  59 Leucemii acute. Inapt Inapt Inapt
  60 Leucemii cronice. Inapt Inapt Inapt
  61
  Mieloscleroza cu metaplazie
  mieloidă și insuficiență
  medulară, rebelă la tratament.
  Inapt Inapt Inapt
  62
  Sindroame hemoragice cronice de
  origine plasmatică-hemofilia etc.
  Inapt Inapt Inapt
  63
  Sindroame hemoragice cronice de
  origine trombocitară, rebele la
  tratament - trombocitopenia,
  trombocitemia hemoragică și
  trombocitopatia.
  Inapt Inapt Inapt
  64
  Sindroame hemoragice cronice de
  origine vasculară, rebele la
  tratament.
  Inapt Inapt Inapt

  65
  66

  Reticulolimfoproliferări de
  graniță:
  a) sarcoidoza Besnier-Boeck-
  Schaumann, stadiul I și II;
  Inapt Inapt Inapt

  b) sarcoidoza Besnier - Boeck -
  Schaumann, stadiul III și IV;
  Inapt Inapt Inapt

  c) alte reticulolimfoproliferări
  de graniță.
  Inapt Inapt Inapt

  Alte boli ale sângelui și
  organelor hematopoetice.

  Apt/Inapt
  la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză medico-
  militară, după caz
  Notă
  *) Pentru M.A.I./M.J./A.N.P și S.T.S
  V. BOLI RENALE DETERMINATE DE CAUZE MEDICALE

  Nr.
  Prg.

  DENUMIREA BOLILOR

  CATEGORII

  I

  II

  III

  - Candidați pentru
  unitățile/instituțiile de
  învățământ din structura M.Ap.N./
  M.A.I/M.J./ A.N.P.
  - Elevii și studenții pe perioada
  școlarizării pentru M.Ap.N./
  M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./
  S.I.E./S.P.P., înainte de
  absolvire sau până la primirea
  primului grad.
  - Candidați pentru cursul de
  formare a cadrelor militare ale
  M.Ap.N. pe filiera indirectă.

  Soldați și gradați
  profesioniști la angajare
  în M.Ap.N/S.P.P și pe
  perioada instruirii.

  Persoane care urmează să fie chemate/
  rechemate/ încadrate, după caz, în
  rândul cadrelor militare din M.Ap.N/
  M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./
  polițiștilor în serviciu/
  funcționarilor publici cu statut
  special din A.N.P./ M.J.

  1

  2

  3

  4

  5

  67

  Glomerulonefrita:
  a) acută ușoară;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) acută medie;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  c) acută gravă;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  d) cronică.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  68

  Pielonefrita și alte nefropatii
  tubulo-interstițiale:
  a) acute;

  Inapt

  Inapt

  Inapt
  Apt pentru SIE, la aprecierea
  medicilor examinatori

  b) cronice.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  69

  Insuficiența renală cronică.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  70

  Alte boli renale.

  Apt/Inapt
  la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză
  medico-militară, după caz.

  (la 14-05-2020, Tabelul de la Capitolul V a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. M.92 din 5 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 14 mai 2020 )
  VI. BOLI ALE APARATULUI DIGESTIV

  Nr.
  Prg.

  DENUMIREA BOLILOR

  CATEGORII

  I

  II

  III

  - Candidați pentru
  unitățile/instituțiile de
  învățământ din structura M.Ap.N./
  M.A.I/M.J./ A.N.P.
  - Elevii și studenții pe perioada
  școlarizării pentru M.Ap.N./
  M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./
  S.I.E./S.P.P., înainte de
  absolvire sau până la primirea
  primului grad.
  - Candidați pentru cursul de
  formare a cadrelor militare ale
  M.Ap.N. pe filiera indirectă.

  Soldați și gradați
  profesioniști la angajare
  în M.Ap.N/S.P.P și pe
  perioada instruirii.

  Persoane care urmează să fie chemate/
  rechemate/ încadrate, după caz, în
  rândul cadrelor militare din M.Ap.N/
  M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./
  polițiștilor în serviciu/
  funcționarilor publici cu statut
  special din A.N.P./ M.J.

  1

  2

  3

  4

  5

  71

  Bolile esofagului:
  a) hernia hiatală cu esofagită -
  documentație endoscopică;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) boală de reflux gastro-esofagian –
  documentație endoscopică

  Inapt

  Inapt

  Inapt
  Apt pentru SIE

  c) diverticulii esofagieni -
  neoperați sau operați - cu
  tulburări funcționale accentuate;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  d) achalazia, spasmul difuz
  esofagian, stenozele esofagiene
  și esofagoplastiile, cu tulburări
  funcționale moderate sau
  accentuate;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  e) fistula eso-traheală.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  72

  Gastritele cronice, indiferent de etiologie,
  documentate endoscopic și histologic

  Inapt

  Inapt

  Inapt
  Apt/Inapt pentru SIE, la aprecierea
  medicilor examinatori, prin raportare
  la activitatea ce urmează a fi desfășurată

  73

  Ulcerul gastric și/sau duodenal:
  a) acut, documentat clinic,
  radiologic și/sau endoscopic,
  necomplicate;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) cronic acutizat complicat -
  penetrant, perforat, stenozant,
  hemoragic etc., operat1 sau
  neoperat, cu tulburări
  funcționale ușoare;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  c) operat*1) sau neoperat, cu
  tulburări funcționale moderate
  sau accentuate.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  74

  Rezecția intestinală sau colonică
  indiferent de cauză.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  75

  Megadolicosigma și
  megadolicocolon cu tulburări
  funcționale.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  76

  Boli inflamatorii intestinale:
  a) rectocolita ulcero-hemoragică;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) boala Chron.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  77

  Periviscerita cu tulburări
  funcționale accentuate și cu
  fenomene ocluzive - ocluzia,
  stenoza intestinului sau
  colonului.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  78

  Anus contra naturii.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  79

  a) Purtător AgHBs, AgVHD;

  Inapt

  Inapt

  Apt dacă Ac antiHBs +,
  transaminazele normale, viremii
  (B și D) nedetectabile, fibroza 0
  (la teste invazive, neinvazive sau
  PBH, nu mai vechi de 3 luni), cu sau
  fără tratament antiviral efectuat).
  În oricare altă situație este inapt.
  Apt/Inapt
  la aprecierea comisiilor de expertiză
  medico-militară pentru M.Ap.N.

  b) Purtător Ac antiHCV.

  Inapt

  Inapt

  Apt, dacă transaminazele
  sunt normale, viremia nedetectabilă,
  fibroza 0 (la teste invazive,
  neinvazive sau PBH, nu mai vechi de
  3 luni), cu sau fără tratament
  antiviral efectuat. În oricare altă
  situație este inapt.
  Apt/Inapt
  la aprecierea comisiilor de expertiză
  medico-militară pentru M.Ap.N.

  80

  Hepatita cronică VHB, VHC, VHD.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  81

  Cirozele hepatice.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  82

  Angiocolite, colecistite,
  coledocite, oddite acute.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  83

  Litiază biliară, coledociană sau pancreatică,
  neoperată

  Inapt

  Inapt

  Inapt
  Apt/Inapt pentru SIE, la aprecierea
  medicilor examinatori, prin raportare
  la statusul anatomic, clinic și funcțional
  al afecțiunii

  84

  Litiaza biliară, coledociană
  operată:
  a) fără tulburări funcționale;

  Apt

  Apt

  Apt

  b) cu tulburări funcționale.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  85

  Litiaza pancreatică operată.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  86

  Pancreatite cronice după
  pancreatite acute repetate.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  87

  Splenectomia.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  87^1

  Abrogat

  88

  Alte boli ale aparatului digestiv
  și glandelor anexe.

  Apt/Inapt
  la aprecierea și pe răspunderea
  medicilor examinatori/comisiilor/
  comisiilor de expertiză medico-militară,
  după caz.

  (la 14-05-2020, Tabelul de la Capitolul VI a fost modificat de Punctele 8, 9, 10 și 11 Articolul I din ORDINUL nr. M.92 din 5 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 14 mai 2020 ) Notă
  *1) Sindroamele post-rezecție gastrică, când se folosește această tehnică, sunt: ulcerul peptic, sindromul post - prandial precoce (dumping syndrom), sindromul de ansă aferentă și sindromul de malabsorbție sau maldigestie.
  VII. BOLI ALE GLANDELOR ENDOCRINE

  Nr.
  Prg.

  DENUMIREA BOLILOR

  CATEGORII

  I

  II

  III

  - Candidați pentru
  unitățile/instituțiile de
  învățământ din structura M.Ap.N./
  M.A.I/M.J./ A.N.P.
  - Elevii și studenții pe perioada
  școlarizării pentru M.Ap.N./
  M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./
  S.I.E./S.P.P., înainte de
  absolvire sau până la primirea
  primului grad.
  - Candidați pentru cursul de
  formare a cadrelor militare ale
  M.Ap.N. pe filiera indirectă.

  Soldați și gradați
  profesioniști la angajare
  în M.Ap.N/S.P.P și pe
  perioada instruirii.

  Persoane care urmează să fie chemate/
  rechemate/ încadrate, după caz, în
  rândul cadrelor militare din M.Ap.N/
  M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./
  polițiștilor în serviciu/
  funcționarilor publici cu statut
  special din A.N.P./ M.J.

  1

  2

  3

  4

  5

  89

  Hiperglicemia intermediară (110-125 mg/dl)

  Inapt

  Inapt

  Inapt
  Apt*
  Apt/Inapt pentru SIE, la aprecierea
  medicilor examinatori

  90

  Diabet zaharat.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  91

  Alte tipuri specifice de diabet.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  92

  Hiperuricemia asimptomatică.

  Inapt

  Inapt

  Inapt
  Apt*
  Apt/Inapt pentru SIE, la aprecierea
  medicilor examinatori

  93

  Artrita acută urică, artrita
  cronică gutoasă, nefropatia
  urică, litiaza urinară urică.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  94

  Suprapondere IMC=25-30 Kg/mp masa
  adipoasă normală, masa musculară
  crescută, fără tulburări
  endocrino-metabolice.

  Apt

  Apt

  Apt

  95

  Obezitate 1,2 gradul I, II și III

  Inapt

  Inapt

  Inapt
  Gradul I și II - Apt/Inapt pentru SIE,
  la aprecierea medicilor examinatori,
  prin raportare la activitatea ce urmează
  a fi desfășurată

  96

  Dislipidemii primare/secundare:
  a) moderate;

  Inapt

  Inapt

  Apt
  Apt/Inapt
  la aprecierea comisiilor
  de expertizămedico- militară
  pentru M.Ap.N.

  b) severe.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  97

  Patologia hipotalamo-hipofizară:
  a) tumori secretante sau
  nesecretante hipofizare, operate
  sau neoperate;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) diabetul insipid;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  c) insuficiența hipofizară a
  adultului;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  d) hiperprolactinemii de
  etiologie neprecizată cu
  manifestări clinice.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  98

  Patologia tiroidiană:
  a) hipotiroidism subclinic;

  Inapt

  Inapt

  Inapt
  Apt pentru SIE

  b) sindroame de hipofuncție
  tiroidiană severă - mixedem;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  c) hipertiroidism subclinic;

  Inapt

  Inapt

  Inapt
  Apt pentru SIE

  d) hipertiroidism - boala Graves-
  Basedow, gușă nodulară toxică,
  adenom toxic etc.;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  e) tiroiditele acute și subacute;

  Inapt

  Inapt

  Inapt
  Apt pentru SIE

  f) tiroiditele cronice;

  Inapt

  Inapt

  Inapt
  Apt pentru SIE

  g) gușa nodulară netoxică;

  Inapt

  Inapt

  Inapt
  Apt pentru SIE

  h) adenocarcinom tiroidian operat
  sau neoperat.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  99

  Patologie paratiroidiană:
  a) Hipoparatiroidismul cronic
  hipocalcemic, cu crize de tetanie
  frecvente;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) hiperparatiroidismul primar.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  100

  Patologia cortico-suprarenală:
  a) Insuficiența cortico-
  suprarenală cronică primară -
  boala Addison;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) Hiperfuncția glandei cortico-
  suprarenale;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  c) Hiperaldosteronismul primar;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  d) Tumori suprarenale
  nesecretante, mai mari de 2 cm;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  e) Hiperplazie bilaterală de
  suprarenală.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  101

  Feocromocitomul.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  102

  Insuficiență gonadică.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  103

  Alte boli endocrine ce nu sunt
  cuprinse în acest barem.

  Apt/Inapt
  la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/
  comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz.

  (la 14-05-2020, Tabelul de la Capitolul VII a fost modificat de Punctele 12, 13, 14 și 15 Articolul I din ORDINUL nr. M.92 din 5 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 14 mai 2020 ) Notă
  *1) Indicele de masă ponderală (IMC) se va stabili după formula Lorencz, astfel:

  Greutate (Kg)
  BMI = ─────────────────────
  Înălțime (în metri)*2)


  Normal 18,5 - 25
  Suprapondere 25 - 30
  Obezitate clasa I 30 - 35
  Obezitate clasa a II - a 35 - 40
  Obezitate clasa a III - a > 40
  Notă
  *2) Se va calcula masa de țesut adipos și masa musculară. Se va ține cont de talie (< 102 cm la bărbați și < 88 cm la femei). Sunt excluși cei care au masa adipoasă normală și exces de masă musculară.
  Notă
  * Pentru MAI, MJ/ANP, STS și SIE.
  (la 14-05-2020, Nota* de la Capitolul VII. a fost modificaă de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. M.92 din 5 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 14 mai 2020 )
  VIII. BOLI NEUROLOGICE

  Nr.
  Prg.

  DENUMIREA BOLILOR

  CATEGORII

  I

  II

  III

  - Candidați pentru
  unitățile/instituțiile de
  învățământ din structura M.Ap.N./
  M.A.I/M.J./ A.N.P.
  - Elevii și studenții pe perioada
  școlarizării pentru M.Ap.N./
  M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./
  S.I.E./S.P.P., înainte de
  absolvire sau până la primirea
  primului grad.
  - Candidați pentru cursul de
  formare a cadrelor militare ale
  M.Ap.N. pe filiera indirectă.

  Soldați și gradați
  profesioniști la angajare
  în M.Ap.N/S.P.P și pe
  perioada instruirii.

  Persoane care urmează să fie chemate/
  rechemate/ încadrate, după caz, în
  rândul cadrelor militare din M.Ap.N/
  M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./
  polițiștilor în serviciu/
  funcționarilor publici cu statut
  special din A.N.P./ M.J.

  1

  2

  3

  4

  5

  A. BOLILE INFLAMATORII ALE SISTEMULUI NERVOS CENTRAL:

  104

  1) Formele acute - encefalitele
  și encefalomielitele.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  105

  2) Formele cronice:
  a) scleroza multiplă;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) neuromielita optică - B.Devic;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  c) encefalomielita diseminată.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  3) Sechele encefalitice sau
  encefalopatice.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  B. PATOLOGIA NEUROMUSCULARĂ ȘI ENDODEGENERATIVĂ:

  106

  1) Distrofia musculară progresivă

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  2) Miastenia;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  3) SLA;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  4) Eredoataxia spino-cerebeloasă;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  5) Eredoataxia cerebeloasă.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  C. DISCOPATIILE:

  107

  1) Faza I;

  Inapt

  Inapt

  Apt
  Apt/Inapt
  la aprecierea comisiilor de expertiză
  medico- militară pentru M.Ap.N.

  2) Faza II;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  3) Faza III - stadiul 1;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  4) Faza III - stadiul 2 și 3.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  D. NEUROPATII PERIFERICE:

  108

  1) PNP axonale - acute, subacute,
  cronice;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  2) PNP demielinizante -acute,
  cronice;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  3) MNP multiplex;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  4) MNP mononeuropatia;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  5) Paralizie plex brahial;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  6) Paralizie plex lombosacral.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  E. AFECȚIUNILE NERVILOR CRANIENI:

  109

  1) nerv olfactiv;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  2) nerv optic;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  3) nerv oculomotor comun;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  4) nerv trohlear;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  5) nerv trigemen -motor și
  senzitiv;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  6) nerv abducens;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  7) nerv facial;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  8) nerv gloso-faringian;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  9) nerv vag;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  10) nerv accesor;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  11) nerv hipoglos;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  F. TRAUMATISME CRANIENE:

  110

  Traumatisme craniocerebrale
  recente/până la 6 luni:
  a) cu tulburări funcționale
  ușoare;
  b) cu tulburări funcționale
  medii, severe, grave.

  Inapt
  Scutire medicală pe perioada
  școlarizării, după care va fi
  reevaluat funcție de intensitatea
  tulburărilor.
  Inapt

  Inapt
  Inapt

  Inapt
  Inapt

  G. TRAUMATISME ȘI ALTE AFECȚIUNI ALE MĂDUVEI SPINĂRII:

  111

  1) Traumatisme vertebro-medulare
  fără semne neurologice cu
  tulburare statică și dinamică
  vertebrală;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  2) Traumatisme vertebro-medulare
  cu compresie spinală parțială/
  totală;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  3) mielopatii;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  4) infarctele măduvei spinării;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  5) hematomielita;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  6) malformații vasculare ale
  măduvei spinării;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  7) stenoza lombară;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  8) siringomielia;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  9) tabesul dorsal;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  10) sindroame sechelare izolate
  senzitiv/piramidal, fără deficit
  motor important.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  H. MALFORMAȚII VASCULARE CEREBRALE - CU MANIFESTĂRI CLINICE, CONFIRMATE ANGIOGRAFIC, OPERATE/NEOPERATE:

  112

  Malformații vasculare cerebrale
  cu manifestări clinice,
  confirmate angiografic, operate/
  neoperate.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  I. PROCESE EXPANSIVE INTRACRANIENE:

  113

  1) operate;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  2) neoperate.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  J. BOALA VASCULARĂ CEREBRALĂ:

  114

  1) Accident ischemic tranzitoriu
  carotidian/vertebro-bazilar:
  a) antecedente de AIT unic
  nedocumentat, fără asociere de
  factori de risc;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) un singur accident ischemic
  tranzitoriu confirmat în clinică
  de specialitate, fără repetare în
  interval de 1 an;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  c) Accidente ischemice
  tranzitorii repetate, obiectivate
  clinic și paraclinic.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  2) Accidentul vascular cerebral
  ischemic constituit;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  3) Hemoragia subarahnoidiană;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  4) Hemoragia cerebrală
  intraparenchimatoasă;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  5) AVC ischemic embolic.

  Inapt

  Inapt

  Inapt


  K. EPILEPSIILE:
  115

  Epilepsiile.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  L. AFECȚIUNILE GANGLIONILOR BAZALI ȘI ALE SISTEMELOR MOTORII DIN SNC:

  116

  1) Boala Parkinson și sindroame
  parkinsoniene;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  2) Coreea acută Sydenham;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  3) Coreea cronică Hungtington;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  4) Alte sindroame coreice -
  congenitale, metabolice, toxice,
  vasculare, traumatice,
  degenerative;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  5) Boala Wilson - degenerescența
  hepato-lenticulară.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  117

  Distonii primare și secundare -
  post AVC, posttraumatice,
  postencefalitice, medicamentoase:
  a) distonii - ex. spasmul de
  torsiune;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) distonii focale și segmentare:
  - craniene - blefarospasm;
  cervicale - torticolis;
  - ale membrelor - crampe
  profesionale.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  118

  Anomalii motorii produse de
  medicamente.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  119

  Tremor esential familial.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  120

  Tulburări de manipulație.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  121

  Tulburări de locomoție.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  122

  Tulburări de limbaj/vorbire.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  123

  Tulburări de coordonare și
  echilibru.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  124

  Alte boli neurologice neprecizate
  în barem.


  Apt/Inapt
  la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/
  comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz.
  IX. AFECȚIUNI PSIHICE

  Nr.
  Prg.

  DENUMIREA BOLILOR

  CATEGORII

  I

  II

  III

  - Candidați pentru
  unitățile/instituțiile de
  învățământ din structura M.Ap.N./
  M.A.I/M.J./ A.N.P.
  - Elevii și studenții pe perioada
  școlarizării pentru M.Ap.N./
  M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./
  S.I.E./S.P.P., înainte de
  absolvire sau până la primirea
  primului grad.
  - Candidați pentru cursul de
  formare a cadrelor militare ale
  M.Ap.N. pe filiera indirectă.

  Soldați și gradați
  profesioniști la angajare
  în M.Ap.N/S.P.P și pe
  perioada instruirii.

  Persoane care urmează să fie chemate/
  rechemate/ încadrate, după caz, în
  rândul cadrelor militare din M.Ap.N/
  M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./
  polițiștilor în serviciu/
  funcționarilor publici cu statut
  special din A.N.P./ M.J.

  1

  2

  3

  4

  5

  A. TULBURĂRI PSIHICE ORGANICE:

  125

  1. Demența în boala Alzheimer;
  a) demența vasculară;
  b) demența în alte boli,
  clasificate în altă parte;
  c) sindrom amnestic organic
  nedeterminat de alcool și alte
  substanțe;
  d) delirium nedeterminat de
  alcool și alte substanțe.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  2. Alte tulburări psihice
  datorate unor leziuni, disfuncții
  erebrale sau boli somatice.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  3. Tulburări ale personalității
  și de comportament datorate unei
  boli, leziuni sau disfuncții
  cerebrale.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  B. TULBURĂRI MENTALE DATORATE CONSUMULUI DE ALCOOL:

  126

  1) Intoxicația acută.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  2) Sindrom de dependență.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  3) Stare de sevraj.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  4) Sevraj cu delirium.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  5) Tulburări psihotice.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  6) Sindrom amnestic.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  127

  Tulburările mentale induse de
  consumul de substanțe psihoactive

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  C. SCHIZOFRENIA,TULBURĂRILE SCHIZOTIPALE ȘI DELIRANTE:

  128

  1) Tulburările psihotice acute și
  tranzitorii.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  2) Schizofrenie.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  3) Tulburări delirante
  persistente.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  4) Tulburări schizoafective.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  5) Tulburare schizotipală.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  D. TULBURĂRILE AFECTIVE:

  129

  1. Episod maniacal.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  2. Tulburare afectivă bipolară.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  3. Episod depresiv ușor/mediu.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  4. Episod depresiv sever fără/cu
  simptome psihotice.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  5. Tulburare depresivă recurentă.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  6. Ciclotimie/distimie.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  E. TULBURĂRILE NEVROTICE LEGATE DE STRES ȘI SOMATOFORME:

  130

  1) Tulburări fobic anxioase.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  2) Alte tulburări anxioase.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  3) Tulburare obsesiv-compulsivă.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  4) Reacția la stres sever și
  tulburări de adaptare:
  a) reacții acute de stres;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) tulburare posttraumatică de
  stres;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  c) tulburare de adaptare.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  5. Tulburări disociative
  (de conversie).

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  6. Tulburări somatoforme.
  7. Alte tulburări nevrotice.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  F. TULBURĂRI ALE PERSONALITĂȚII ȘI COMPORTAMENTULUI ADULTULUI:

  131

  Tulburări specifice ale
  personalității.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  132

  Tulburări ale obișnuințelor și
  impulsiunilor.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  133

  Tulburări psihologice și
  comportamentale asociate
  dezvoltării și orientării
  sexuale, ce implică risc social
  în colectivitățile militare.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  134

  Sindroame comportamentale
  asociate unor dereglări
  fiziologice și unor factori
  somatici.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  135

  Întârziere în dezvoltarea mintală

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  136

  Alte tulburări psihiatrice
  necuprinse în acest barem și care
  implică risc medical și/sau
  social pentru colectivitățile
  militare.

  Inapt

  Inapt

  Inapt
  X. BOLI ORO-MAXILO-FACIALE

  Nr.
  Prg.

  DENUMIREA BOLILOR

  CATEGORII

  I

  II

  III

  - Candidați pentru
  unitățile/instituțiile de
  învățământ din structura M.Ap.N./
  M.A.I/M.J./ A.N.P.
  - Elevii și studenții pe perioada
  școlarizării pentru M.Ap.N./
  M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./
  S.I.E./S.P.P., înainte de
  absolvire sau până la primirea
  primului grad.
  - Candidați pentru cursul de
  formare a cadrelor militare ale
  M.Ap.N. pe filiera indirectă.

  Soldați și gradați
  profesioniști la angajare
  în M.Ap.N/S.P.P și pe
  perioada instruirii.

  Persoane care urmează să fie chemate/
  rechemate/ încadrate, după caz, în
  rândul cadrelor militare din M.Ap.N/
  M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./
  polițiștilor în serviciu/
  funcționarilor publici cu statut
  special din A.N.P./ M.J.

  1

  2

  3

  4

  5

  137

  Leziuni odontale simple și complicate cu
  sau fără afectare parodontală netratate –
  max. 6 afecțiuni pe arcadă

  Inapt

  Inapt

  Inapt
  Apt pentru SIE

  138

  Lipsuri dentare multiple:
  a) având cel puțin 10 perechi de
  dinți sănătoși în antagonism;

  Apt

  Apt

  Apt

  b) având între 9 și 6 perechi de
  dinți sănătoși în antagonism;

  Apt

  Apt cu proteză

  Apt

  c) multiple*1), sub 6 perechi de
  dinți sănătoși în antagonism;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  d) edentația completă uni - sau
  bimaxilară.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  139

  Anomalii dento-maxilare cu
  tulburări funcționale.

  Inapt

  Inapt

  Inapt
  Apt/Inapt pentru SIE,
  la aprecierea medicilor
  examinatori, prin raportare
  la statusul anatomic, clinic
  și funcțional al afecțiunii

  140

  Tulburări în consolidarea fracturilor
  oaselor maxilare

  Inapt

  Inapt

  Inapt
  Apt/Inapt pentru SIE,
  la aprecierea medicilor
  examinatori, prin raportare
  la activitatea ce urmează
  a fi desfășurată

  141

  Parodontopatie marginală cronică
  profundă, progresivă, bimaxilară,
  generalizată, cu mobilitate și
  tulburări funcționale.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  142

  Afecțiuni ale articulației
  temporo-mandibulare:
  a) cu tulburări funcționale
  accentuate;
  b) constricții, pseudartroza sau
  anchiloza definitivă a
  articulației temporo-mandibulare.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  143

  Glosita cronică scleroasă.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  144

  Hipertrofia limbii - macroglosia.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  145

  Aderențe ale limbii, inoperabile,
  cu jenă funcțională.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  146

  Comunicări oro-nazale sau oro-
  sinusale întinse cu tulburări
  funcționale accentuate
  persistente după tratament
  chirurgical și/sau protetic.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  147

  Desfigurări definitive - nas,
  cavitate bucală, limbă, maxilare,
  urechi, părți întinse mento-
  labiale-cu tulburări funcționale
  și/sau fizionomice accentuate.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  148

  Alte boli stomatologice.

  Apt/Inapt
  la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/
  comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz.

  (la 14-05-2020, Tabelul de la Capitolul X a fost modificat de Punctele 17, 18 și 19, Articolul I din ORDINUL nr. M.92 din 5 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 14 mai 2020 ) Notă
  *1) Prezența a numai 3-4 dinți pe arcadă, cu leziuni coronariene întinse sau cu leziuni profunde ale parodonțiului marginal, poate fi apreciată ca edentație totală a maxilarului respectiv, situația medico-militară se va stabili de la caz la caz, ținându-se cont de posibilitățile anatomo-funcționale ale maxilarelor prin restaurări protetice.
  XI. AFECȚIUNI ORL

  Nr.
  Prg.

  DENUMIREA BOLILOR

  CATEGORII

  I

  II

  III

  - Candidați pentru
  unitățile/instituțiile de
  învățământ din structura M.Ap.N./
  M.A.I/M.J./ A.N.P.
  - Elevii și studenții pe perioada
  școlarizării pentru M.Ap.N./
  M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./
  S.I.E./S.P.P., înainte de
  absolvire sau până la primirea
  primului grad.
  - Candidați pentru cursul de
  formare a cadrelor militare ale
  M.Ap.N. pe filiera indirectă.

  Soldați și gradați
  profesioniști la angajare
  în M.Ap.N/S.P.P și pe
  perioada instruirii.

  Persoane care urmează să fie chemate/
  rechemate/ încadrate, după caz, în
  rândul cadrelor militare din M.Ap.N/
  M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./
  polițiștilor în serviciu/
  funcționarilor publici cu statut
  special din A.N.P./ M.J.

  1

  2

  3

  4

  5

  149

  1) Malformații congenitale sau
  câștigate ale nasului fără
  tulburări estetice și/sau
  funcționale-rinomanometrie.

  Apt

  Apt

  Apt

  2) Malformații congenitale sau
  câștigate ale nasului cu
  tulburări estetice și/sau
  funcționale-rinomanometrie ușoare
  sau moderate.

  Apt, după rezolvarea
  chirurgicală

  Apt, după rezolvarea
  chirurgicală

  Apt, după rezolvarea
  chirurgicală

  3) Malformații congenitale sau
  câștigate ale nasului cu
  tulburări estetice și/sau
  funcționale-rinomanometrie severe

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  4) Malformații congenitale sau
  câștigate ale faringelui și/sau
  esofagului.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  150

  Afecțiuni supurative ale
  sinusurilor anterioare și
  posterioare:
  a) cu tulburări funcționale și/
  sau anatomice moderate;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) cu tulburări funcționale și/
  sau anatomice accentuate.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  151

  Rinosinuzită cronică polipoasă.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  152

  Rinita cronică ozenoasă - ozena -
  operată sau neoperată.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  153

  Malformații congenitale sau
  dobândite ale urechii:
  a) malformații ale urechii
  externe, cu alterare estetică
  ușoară sau moderată;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) malformații ale urechii
  externe, cu alterări estetice
  grave uni - sau bilateral.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  154

  a) Otita medie
  supurată cronică
  bilaterală cu
  deficiență
  auditivă:

  -ușoară- deficit
  global auditiv
  între 26-35 dbHL

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  - medie-
  accentuată -
  deficit global
  auditiv peste
  36 dbHL, până la
  80 dbHL;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  - gravă- deficit
  global auditiv
  peste 81 dbHL.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b)mezo-timpanită

  - monolaterală
  fără modificări
  importante, cu
  deficiență
  auditivă medie

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  - monolaterală
  fără modificări
  importante, cu
  deficiență
  auditivă
  accentuată.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  c) epitimpanita monolaterală cu
  deficiență auditivă ușoară,
  medie, accentuată;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  d) oto- -
  mastoidita:

  cronică operată,
  unilaterală, cu
  deficit auditiv
  ușor;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  - monolaterală
  operată,
  recidivantă, cu
  granulații sau
  lame de
  colesteatom în
  colesteatom în
  cavitate, cu
  deficiență
  auditivă medie
  sau accentuată;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  - cronică
  polipoasă/
  colesteato-
  matoasă cu
  complicații de
  vecinătate -
  fistulă
  labirintică,
  paralizie
  facială,
  tromboflebita
  sinusului
  lateral, abces
  extradural;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  e) sechelele
  postotitice:

  - cu deficiență
  auditivă ușoară
  sau medie
  monolaterală;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  - cu deficiență
  auditivă
  accentuată sau
  gravă
  bilaterală;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  155

  Hipoacuzie:
  a) totală și persistentă
  monolaterală și accentuată la
  cealaltă sau accentuată
  bilaterală;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) medie bilaterală;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  c) medie monolaterală;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  d) bilaterală, cu deficit auditiv
  ușor;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  e) accentuată monolaterală;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  f) surdomutitatea documentată;
  g) compensată prin protezare
  auditivă sau mijloace
  chirurgicale.

  Inapt
  Inapt

  Inapt
  Inapt

  Inapt
  Inapt

  156

  Otoscleroza.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  157

  Afecțiuni labirintice cronice,
  documentate medical, cu probe
  funcționale audiometrice,
  vestibulare, imagistice.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  158

  Sindroame vestibulare:
  a) de cauze locale sau reflexe;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) periferic sau central, rebel
  la tratament;
  c) disfuncții vestibulare
  episodice.

  Inapt
  Inapt

  Inapt
  Inapt

  Inapt
  Inapt

  159

  Papilomatoza laringiană, operată
  și recidivată de 3-4 ori.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  160

  Sindromul Meniere:
  a) acut;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) cu crize frecvente rebel la
  tratament.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  161

  Laringite cronice; polipi corzi
  vocale neoperați.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  162

  Polip corzi vocale operat, fără
  tulburări funcționale.

  Apt

  Apt

  Apt

  163

  Stenoze faringo-laringo-traheale.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  164

  Alte afecțiuni O.R.L.


  Apt/Inapt
  la aprecierea și pe răspunderea
  medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză
  medico- militară, după caz.
  XII. AFECȚIUNI OFTALMOLOGICE

  Nr.
  Prg.

  DENUMIREA BOLILOR

  CATEGORII

  I

  II

  III

  - Candidați pentru
  unitățile/instituțiile de
  învățământ din structura M.Ap.N./
  M.A.I/M.J./ A.N.P.
  - Elevii și studenții pe perioada
  școlarizării pentru M.Ap.N./
  M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./
  S.I.E./S.P.P., înainte de
  absolvire sau până la primirea
  primului grad.
  - Candidați pentru cursul de
  formare a cadrelor militare ale
  M.Ap.N. pe filiera indirectă.

  Soldați și gradați
  profesioniști la angajare
  în M.Ap.N/S.P.P și pe
  perioada instruirii.

  Persoane care urmează să fie chemate/
  rechemate/ încadrate, după caz, în
  rândul cadrelor militare din M.Ap.N/
  M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./
  polițiștilor în serviciu/
  funcționarilor publici cu statut
  special din A.N.P./ M.J.

  1

  2

  3

  4

  5

  165

  Lipsa unui glob ocular sau
  vederea unui ochi sub 1/20
  unilateral dată de cauze
  funcționale sau organice și
  vederea celuilalt de sub 1/3 sau
  acuitatea vizuală de sub 1/3
  bilateral, după corectare.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  166

  Symblefaron.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  167

  Inflamații ulceroase cronice ale
  marginilor pleoapei.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  168

  Ectropion, entropion sau
  lagoftalmia.

  Inapt

  Inapt

  Apt după rezolvarea chirurgicală
  Apt/Inapt
  la aprecierea comisiilor de
  expertiză medico-militară
  pentru M.Ap.N.

  169

  Ptoza palpebrală.

  Inapt

  Inapt

  Inapt
  Apt/Inapt pentru SIE,
  la aprecierea medicilor
  examinatori, prin raportare
  la activitatea ce urmează
  a fi desfășurată

  170

  Dacriocistita.

  Inapt

  Inapt

  Apt după rezolvarea chirurgicală
  Apt/Inapt
  la aprecierea comisiilor de
  expertiză medico-militară
  pentru M.Ap.N.

  171

  Epiforă produsă de obstrucții ale
  căilor lacrimale congenitale sau
  dobândite la unul sau ambii ochi.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  172

  Pterigion neoperat sau operat și
  recidivat.

  Inapt

  Inapt

  Inapt
  Apt pentru SIE după rezolvarea chirurgicală

  173

  Trahom.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  174

  Keratita cronică.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  175

  Keratoconus.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  176

  Leucomul cornean simplu sau
  aderent.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  177

  Stafilom.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  178

  Luxația sau subluxația
  cristalinului.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  179

  Cataracta - toate formele.

  Inapt

  Inapt

  Inapt
  Apt pentru SIE după rezolvarea chirurgicală

  180

  1) Afakia;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  2) Pseudoafakia cu acuitatea
  vizuală = 1, cu diferența de
  corecție față de ochiul congener
  de maxim 2*/3 d.
  3) Pseudofakia***

  Inapt
  Inapt***(pentru elevi și studenți
  pe perioada școlarizării)

  Inapt

  Apt
  Apt/Inapt
  la aprecierea comisiilor de expertiză
  medico-militară pentru M.Ap.N.

  181

  Aniridia.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  182

  Coloboma irisului.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  183

  Iridociclita cronică.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  184

  Panoftalmia.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  185

  Secluzio-ocluzio pupilar mono sau
  bilateral.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  186

  Coloboma coroidei.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  187

  Opacitatea corpului vitros.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  188

  Deslipirea de retină.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  189

  Retinopatiile de toate
  categoriile.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  190

  Vicii de refracție (miopie,
  hipermetropie, astigmatism)*1)

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  191

  Miopie până la - 3d inclusiv,
  fără leziuni ale F.O. și AV=1
  cu corecție*),**).
  Miopie până la 1 dioptrie, fără
  leziuni ale F.O.și AV=1
  cu corecție***)
  Miopie peste 1 dioptrie, fără
  leziuni ale F.O. și A.V=1 cu
  corecție***)

  Apt*
  Inapt**
  Apt***)( pentru elevi și studenți
  pe perioada școlarizării)
  Apt (AV = 1 cu corecție de maxim
  -2 Dsf)***) pentru elevi și
  studenți pe perioada
  școlarizării)

  -

  Apt

  192

  Hipermetropie până la 3 d, fără
  leziuni ale F.O și AV=1 cu
  orecție*),**),***)
  ipermetropie peste 3 dioptrii cu
  V=1 cu corecție***).

  Apt*)
  Inapt**)
  Apt***) - AV =1 cu corecție de
  maxim +2 Dsf ( pentru elevi și
  studenți pe perioada
  școlarizării)
  Inapt***)(pentru elevi
  și studenți pe perioada
  școlarizării)

  Apt

  193

  Miopie și hipermetropie peste
  3 d*)

  Inapt

  -

  Inapt
  Apt/Inapt pentru SIE,
  la aprecierea medicilor
  examinatori, prin raportare
  la activitatea ce urmează
  a fi desfășurată

  194

  Astigmatism toate tipurile până
  la 3 d inclusiv pe axul cel mai
  puternic cu AV-1 sau astigmatism
  mixt până la 3 d prin cumul în
  ambele axe cu AV -1*),**.)
  Astigmatism***)

  Apt*)
  Inapt**)
  Apt***)- AV=1 cu corecție de până
  la +/-1,5 Dcyl) pentru elevi și
  studenți pe perioada
  școlarizării

  -

  Apt

  195

  Acuitate vizuală:*)
  a) între 1 și 1/2 la AO cu
  corecție;

  Inapt

  -

  Inapt

  b) egală cu 1 la un ochi și cel
  puțin 1/4 la celălalt fără
  corecție.
  Acuitatea vizuală mai mică de 1
  fără corecție la ambii ochi și
  necorectabilă***)

  Inapt
  Inapt***)pentru elevi și studenți
  pe perioada școlarizării

  -

  Inapt

  196

  Ambliopie*)

  Inapt

  -

  Inapt

  197

  Strabismul (acuitate vizuală până
  la 1/3, la ochiul cel mai afectat
  după corecție) și/sau mai puțin
  de 10 grade.

  Inapt

  Apt

  Apt
  Apt/Inapt
  la aprecierea comisiilor de
  expertiză medico-militară
  pentru M.Ap.N.

  198

  Strabismul*).

  Inapt

  -

  Inapt

  199

  Acromatopsia.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  200

  Discromatopsia

  Inapt

  Inapt

  Apt*2)
  Inapt pentru M.A.I.

  201

  Hemeralopia.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  202
  203

  Nistagmus.
  Pareza unuia sau mai multor
  mușchi oculari cu/fără diplopie.

  Inapt
  Inapt

  Inapt
  Inapt

  Inapt
  Inapt

  204

  Coloboma nervului optic.

  Inapt

  Inapt

  Apt dacă A.V. = 1 la un ochi cu
  corecție și 1/4 la celălalt
  Apt/Inapt
  la aprecierea comisiilor de expertiză
  medico-militară pentru M.Ap.N.

  205

  Atrofia optică.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  206

  Hemianopsia/Îngustarea câmpului
  vizual cu peste 10 grade.
  Hemianopsia***)

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  207

  Oftalmoplegia externă sau internă

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  208

  Glaucomul.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  209

  Corpi străini intravitreeni,
  extrași sau restanți, care
  determină o acuitate vizuală
  sub 1/2 pentru M.A.I., A.N.P.și
  1/3 după corecție pentru M.A.p.N.
  S.T.S., S.P.P. și S.I.E. Corpi
  străini intraoculari***)

  Inapt
  Inapt ***)- pentru elevi și
  studenți pe perioada școlarizări

  Inapt

  Inapt

  210

  Tumori benigne oculare și/sau ale
  anexelor oculare, neoperabile
  care produc deficit estetic sau
  funcțional ocular.
  Tumori benigne oculare și ale
  anexelor oculare cu sau fără
  tulburări funcționale***)

  Inapt
  Apt/Inapt***) la aprecierea
  medicului de specialitate- pentru
  elevi și studenți pe perioada
  școlarizării

  Inapt

  Inapt

  211

  Tumori maligne oculare și/sau ale
  anexelor oculare.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  212

  Alte boli ale ochiului.

  Apt/Inapt
  la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză
  medico-militară, după caz.

  (la 14-05-2020, Tabelul din Capitolul XII a fost modificat de Punctele 20, 21, 22 și 23, Articolul I din ORDINUL nr. M.92 din 5 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 14 mai 2020 )
  NOTĂ:
  *1) Candidații pentru examenul de admitere la Institutul Medico-Militar și Academia Tehnică Militară pot prezenta vicii de refracție de maximum 3d, inclusiv pentru persoanele care urmează să fie chemate/rechemate în rândul cadrelor militare în activitate, pentru Universitatea Națională de Apărare de maximum 4d, iar pentru celelalte instituții militare de învățământ, inclusiv pentru soldați/gradați profesioniști de maximum 2d. Acest paragraf este valabil numai pentru M.Ap.N.
  Pentru specialitățile aviație, marină, tancuri, apărare antiaeriană și radiolocație, infanterie, vânători de munte, candidații cu vicii de refracție care trebuie corectate cu lentile aeriene nu sunt admiși.
  Elevii și studenții pe perioada școlarizării pot prezenta vicii de refracție de maximum 3 dioptrii.
  (la 06-11-2015, Punctul 1 din nota de la Punctul XII. a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. M.52 din 8 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 06 noiembrie 2015 )

  *2) Nu sunt admiși candidații pentru armele: auto, aviație, marină, tancuri, apărare antiaeriană și radiolocație, infanterie, vânători de munte și topografie.
  Notă
  *) Valabil numai pentru M.A.I. și S.T.S.
  **) Valabil numai pentru candidații la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna - INAPT pentru concursul de admitere.
  ***) Valabil numai pentru S.R.I.
  XIII. AFECȚIUNI GENITO-URINARE

  Nr.
  Prg.

  DENUMIREA BOLILOR

  CATEGORII

  I

  II

  III

  - Candidați pentru
  unitățile/instituțiile de
  învățământ din structura M.Ap.N./
  M.A.I/M.J./ A.N.P.
  - Elevii și studenții pe perioada
  școlarizării pentru M.Ap.N./
  M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./
  S.I.E./S.P.P., înainte de
  absolvire sau până la primirea
  primului grad.
  - Candidați pentru cursul de
  formare a cadrelor militare ale
  M.Ap.N. pe filiera indirectă.

  Soldați și gradați
  profesioniști la angajare
  în M.Ap.N/S.P.P și pe
  perioada instruirii.

  Persoane care urmează să fie chemate/
  rechemate/ încadrate, după caz, în
  rândul cadrelor militare din M.Ap.N/
  M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./
  polițiștilor în serviciu/
  funcționarilor publici cu statut
  special din A.N.P./ M.J.

  1

  2

  3

  4

  5

  213

  Rinichi unic congenital sau
  chirurgical.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  214

  Rinichiul mobil:
  a) gradul III*1), cu tulburări
  funcționale moderate - colici
  repetate, hematurie și/sau
  infecție urinară intermitente;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) gradul II sau III*2), operat
  sau neoperat, cu tulburări
  funcționale accentuate - colici
  repetate, hematurie macroscopică,
  infecție urinară persistentă,
  dilatații pielocaliceale etc.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  215

  Malformații renale și ale căilor
  urinare - anomalii de număr, de
  mărime, de sediu, de structură,
  de formă, de rotație, ale vaselor
  renale - cu/fără tulburări
  funcționale.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  216

  Litiaza urinară - renală, uni -
  sau bilaterală, ureterală,
  vezicală, uretrală, prostatică,
  nefrocalcinoza:
  a) operată sau neoperată, fără
  tulburări funcționale;

  Inapt
  Pe perioada școlarizării litiaza
  renală unilaterală asimptomatică
  - Apt

  Inapt

  Inapt
  Apt pentru M.A.I., S.T.S. și S.I.E.

  b)*)Litiaza renală unilaterală,
  ureterală, vezicală, uretrală,
  operată sau neoperată, fără
  tulburări funcționale;

  Inapt

  Inapt

  Apt

  c) operată, neoperată, sau
  inoperabilă, cu tulburări
  funcționale - colici repetate,
  hematurie macroscopică, infecție
  urinară persistentă și rebelă la
  tratament etc.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  217

  Cistita cronică complicată cu
  incontinență urinară permanentă.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  218

  Stricturi uretrale inflamatorii
  sau traumatice:
  a) dilatabile;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) greu dilatabile, recidivate la
  intervale scurte - 1-2 luni- sau
  nedilatabile.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  219

  Hipospadias penoscrotal,
  epispadias peno-pubian:
  a) operate și vindecate;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) neoperate sau operate și
  recidivate.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  220

  Ectopia testiculară:
  a) unilaterală operată, fără
  tulburări funcționale;

  Apt

  Apt

  Apt

  b) unilaterală neoperată sau
  bilaterală, operată sau
  neoperată, fără tulburări
  funcționale;
  c) operată și recidivată sau
  inoperabilă;

  Inapt
  Inapt

  Inapt
  Inapt

  Inapt
  Inapt

  221

  Castrația bilaterală. Atrofia
  testiculară bilaterală.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  222

  Hermafroditismul.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  223

  Varicocelul:
  a) neoperat;

  Inapt

  Inapt

  Inapt
  Apt/Inapt pentru SIE,
  la aprecierea medicilor
  examinatori, prin raportare
  la activitatea ce urmează
  a fi desfășurată

  b) operat.

  Apt

  Apt

  Apt

  224

  Adenomul de prostată:
  a) cu tulburări funcționale
  accentuate;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) neoperat sau operat, cu
  tulburări funcționale ușoare sau
  moderate, cu răspuns favorabil la
  tratament.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  225

  Disectazia colului vezical, cu
  tulburări funcționale moderate
  sau accentuate.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  226

  Enurezisul confirmat cu
  documentație medicală:
  a) sub tratament;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) neameliorat prin tratament.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  227

  Alte boli urologice.

  Apt/Inapt
  la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză
  medico-militară, după caz.

  228

  Vulva și vaginul:
  a) chistul și abcesul glandei
  Bartholin;

  Aptă

  Aptă

  Aptă

  b) malformații congenitale ale
  vulvei asociate cu tulburări
  psihosomatice;

  Inaptă

  Inaptă

  Inaptă

  c) varice vulvare voluminoase;

  Inaptă

  Inaptă

  Inaptă

  d) atrezia și strictura vaginului

  Inaptă

  Inaptă

  Inaptă

  e) distrofia vulvei -
  kraurosisvulvar;

  Inaptă

  Inaptă

  Inaptă

  f) fistula genito-urinară -
  uretero-vaginală, vezico-vaginală
  etc.;

  Inaptă

  Inaptă

  Inaptă

  g) fistula entero-genitală -
  recto-vaginală.

  Inaptă

  Inaptă

  Inaptă

  229

  Uterul și colul uterin:
  a) afecțiuni inflamatorii ale
  uterului - metrite acute și
  cronice;

  Aptă

  Aptă

  Aptă

  b) prolaps utero-vaginal parțial;

  Inaptă

  Inaptă

  Inaptă

  c) displazia și distrofia colului
  uterin;

  Inaptă

  Inaptă

  Inaptă

  d) malformații congenitale ale
  uterului sau ovarului cu
  tulburări funcționale;

  Inaptă

  Inaptă

  Inaptă

  e) endometrioza genitală sau
  extragenitală.

  Inaptă

  Inaptă

  Inaptă

  230

  Tumori benigne ale organelor
  genitale externe și/sau interne,
  operate, recidivate sau cu
  tulburări funcționale.

  Inaptă

  Inaptă

  Inaptă

  231

  Tumori benigne ale sânului,
  neoperate sau operate și
  recidivate sau cu tulburări
  funcționale.

  Inaptă

  Inaptă

  Inaptă

  232

  Tumori maligne ale aparatului
  genital feminin sau ale sânului.

  Inaptă

  Inaptă

  Inaptă

  233

  Alte afecțiuni ginecologice sau
  obstetricale.

  Aptă/Inaptă
  la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză
  medico-militară, după caz.

  (la 14-05-2020, Tabelul de la Capitolul XIII a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. M.92 din 5 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 14 mai 2020 ) Notă
  *1) Rinichi mobil gradul III: rinichi flotant, depășind caudal creasta iliacă;
  *2) Rinichi mobil gradul II: când rinichiul este situat în totalitate sub falsele coaste.
  *3) Pentru M.A.I./A.N.P/MJ și S.T.S.
  XIV. AFECȚIUNI CHIRURGICALE

  Nr.
  Prg.

  DENUMIREA BOLILOR

  CATEGORII

  I

  II

  III

  - Candidați pentru
  unitățile/instituțiile de
  învățământ din structura M.Ap.N./
  M.A.I/M.J./ A.N.P.
  - Elevii și studenții pe perioada
  școlarizării pentru M.Ap.N./
  M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./
  S.I.E./S.P.P., înainte de
  absolvire sau până la primirea
  primului grad.
  - Candidați pentru cursul de
  formare a cadrelor militare ale
  M.Ap.N. pe filiera indirectă.

  Soldați și gradați
  profesioniști la angajare
  în M.Ap.N/S.P.P și pe
  perioada instruirii.

  Persoane care urmează să fie chemate/
  rechemate/ încadrate, după caz, în
  rândul cadrelor militare din M.Ap.N/
  M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./
  polițiștilor în serviciu/
  funcționarilor publici cu statut
  special din A.N.P./ M.J.

  1

  2

  3

  4

  5

  234

  Spondiloliza și spondilolistezisu
  a) gradul I și II;

  :
  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) gradul III și IV.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  235

  Malformații ale coloanei
  vertebrale cervicale, toracale și
  lombare - mielocelul,
  meningomielocelul, bloc vertebral
  congenital, hemivertebră:
  a) fără semne neurologice;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) cu tulburări neurologice,
  operat sau neoperat.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  236

  Malformații cranio-cerebrale -
  craniostenoza, chistul
  arahnoidian, agenezia de corp
  calos etc.:
  a) cu tulburări neurologice
  ușoare și medii;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) cu tulburări neurologice
  accentuate.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  237

  Malformații vasculare cerebrale
  cu manifestări clinice,
  confirmate angiografic, operate
  sau neoperate.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  238

  Malformații vasculare cerebrale
  și/sau spinale:
  - anevrismul;
  - angiomul.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  239

  Malformații congenitale ale
  aparatului locomotor, cu
  tulburări funcționale moderate
  sau accentuate.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  240

  Distrofii osoase:
  a) osteonecroze aseptice de cauză
  cunoscută sau necunoscută,
  osteita chistică localizată,
  boala Paget, osteoporozele,
  osteopatiile de carență,
  osteoliza;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) exostozele osteogenice,
  operate sau neoperate, cu
  tulburări funcționale moderate
  sau accentuate.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  241

  Osteită, osteoperiostită și
  osteomielită:
  a) acută;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) cronică secundară sau cronică
  de la început, vindecată, cu
  tulburări funcționale ușoare sau
  moderate;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  c) cronică secundară sau cronică
  de la început, fistulizată sau
  nefistulizată, vindecată sau
  nevindecată, cu tulburări
  funcționale accentuate.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  242

  Echinococoza:
  a) neoperată;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) operată.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  243

  Cicatrici și hernii musculare,
  rupturi și retracții musculo-
  aponevrotice, miozita osificantă,
  ce produc tulburări funcționale
  moderate sau accentuate.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  244

  Fistule secundare unor
  intervenții chirurgicale,
  operate, neoperate, inoperabile
  sau recidivate, cu tulburări
  funcționale.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  245

  Corpi străini la nivelul
  aparatului locomotor, extrași sau
  restanți, ce produc tulburări
  funcționale evidente.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  246

  Corpi străini intrapulmonari și/
  sau mediastinali, extrași sau
  restanți, cu tulburări
  funcționale.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  247

  Corpi străini intracerebrali, cu
  iritație corticală, cicatrici
  cerebrale - cu epilepsie -
  tulburări neurologice și
  neuropsihice evidente.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  248

  Cap:
  a) lipsa de substanță osoasă din
  toată grosimea osului, de peste
  2 cm diametru, cu tulburări
  funcționale neuropsihice ușoare;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) cu tulburări neuropsihice
  accentuate, protezat sau nu, cu
  cicatrici craniocerebrale.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  249

  Fractura craniană intrusivă:
  a) cu tulburări neuropsihice
  ușoare;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) cu tulburări neuropsihice
  accentuate.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  250

  Abcesul cerebral, operat.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  251

  Traumatismul craniocerebral fără
  pierdere de conștiență mai vechi
  de 6 luni, fără tulburări
  funcționale.

  Apt

  Apt

  Apt

  Traumatismul craniocerebral cu
  pierdere de conștiență cu sau
  fără tulburări funcționale.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  252

  Traumatismele coloanei vertebrale
  a) cu tasarea corpului vertebral
  și tulburări funcționale reduse,
  fără semne neurologice;

  Inapt

  Inapt

  Apt
  Apt/Inapt
  la aprecierea comisiilor de expertiză
  medico-militară pentru M.Ap.N.

  b) fracturi vertebrale grave -
  radiologic - în absența semnelor
  neurologice;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  c) cu tasarea corpului vertebral,
  calus exuberant, luxații
  ireductibile, cu tulburări
  neurologice - sindrom radicular.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  253

  Torticolis congenital operat sau
  neoperat, cu tulburări
  funcționale.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  254

  Torace:
  a) deformațiile toracice
  congenitale sau dobândite ce
  produc tulburări ventilatorii, de
  statică și dinamică vertebrală,
  moderate sau accentuate;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) exereza pulmonară pentru
  bronșiectazie, abces sau gangrenă
  pulmonară, corpi străini
  intrapulmonari, cu tulburări
  funcționale ușoare, moderate sau
  accentuate;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  c) lipsa din peretele toracic
  interesând 2 sau mai multe coaste
  cu deformație toracică și
  tulburări funcționale ușoare,
  moderate sau accentuate;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  d) traumatismele toracice -
  contuzii, fracturi, plăgi - ce au
  ca urmare tulburări ventilatorii
  persistente, moderate sau
  accentuate.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  255

  Abdomen:
  a) traumatismele abdominale -
  contuzii, plăgi, eventrații,
  eviscerații, ruptura de diafragm
  - ce au ca urmare tulburări
  funcționale moderate sau
  accentuate;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) herniile operate, indiferent
  de sediu;

  Apt

  Apt

  Apt

  c) herniile neoperate, indiferent
  de sediu.

  Inapt

  Inapt

  Inapt
  Apt/Inapt pentru SIE,
  la aprecierea medicilor
  examinatori, prin raportare
  la activitatea ce urmează
  a fi desfășurată

  256

  Traumatismele bazinului -
  disjuncții, luxații, fracturi:
  a) fără tulburări funcționale de
  statică și dinamică;

  Apt

  Apt

  Apt

  b) cu tulburări funcționale
  ușoare de statică și dinamică;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) cu tulburări funcționale
  moderate sau accentuate de
  statică și dinamică.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  257

  Transplant de organ.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  258

  Alte boli chirurgicale.

  Apt/Inapt
  la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză
  medico-militară, după caz.

  (la 14-05-2020, Tabelul de la Capitolul XIV a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. M.92 din 5 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 14 mai 2020 )
  XV. AFECȚIUNI ALE APARATULUI MUSCULO-SCHELETAL

  Nr.
  Prg.

  DENUMIREA BOLILOR

  CATEGORII

  I

  II

  III

  - Candidați pentru
  unitățile/instituțiile de
  învățământ din structura M.Ap.N./
  M.A.I/M.J./ A.N.P.
  - Elevii și studenții pe perioada
  școlarizării pentru M.Ap.N./
  M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./
  S.I.E./S.P.P., înainte de
  absolvire sau până la primirea
  primului grad.
  - Candidați pentru cursul de
  formare a cadrelor militare ale
  M.Ap.N. pe filiera indirectă.

  Soldați și gradați
  profesioniști la angajare
  în M.Ap.N/S.P.P și pe
  perioada instruirii.

  Persoane care urmează să fie chemate/
  rechemate/ încadrate, după caz, în
  rândul cadrelor militare din M.Ap.N/
  M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./
  polițiștilor în serviciu/
  funcționarilor publici cu statut
  special din A.N.P./ M.J.

  1

  2

  3

  4

  5

  259

  Membrele:

  Inapt

  Inapt

  Apt

  a) calus vicios ale oaselor mari
  cu dezaxări cuprinse între 5
  grade și 10 grade, fără/cu
  tulburări funcționale ușoare de
  statică și dinamică sau
  gestualitate și prehensiune;  Apt/Inapt
  la aprecierea comisiilor de expertiză
  medico- militară pentru M.Ap.N.

  b) calus vicios cu dezaxări de
  peste 10 grade;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  c) pseudoartroza cu reducerea
  adaptării la ortostatism, mers și
  efort fizic sau gestualității și
  prehensiunii;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  d) redori sau anchiloze ale
  articulațiilor mari în atitudine
  utilă ce permit ortostatismul,
  mersul și efortul fizic mediu sau
  gestualității și prehensiunii;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  e) redori strânse sau anchiloze
  ale articulațiilor mari, în
  atitudine vicioasă;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  f) subluxații, luxații cu rupturi
  ale capsulei și/sau ligamentelor
  articulare, cu tulburări
  funcționale moderate sau
  accentuate;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  g) periartrita articulațiilor
  mari, cu redoare definitivă peste
  20 de grade;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  h) luxații congenitale, luxații
  ireductibile chirurgical sau
  luxații operate și recidivate ale
  articulațiilor mari;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  i) artroza articulațiilor mari cu
  reducerea mobilității active sau
  pasive și a posibilităților de
  mers, ortostatism sau
  gestualitate și prehensiune;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  j) ruptura de menisc operată,
  cu tulburări funcționale;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  k) algoneurodistrofia
  posttraumatică cu tulburări
  funcționale evidențiate clinic și
  radiologic;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  l) coxa vara, valga, plana; genu
  valgum, varus, recurvatum;
  piciorul strâmb varus, valgum,
  equin, scobit; cu tulburări
  evidente de ortostatism, mers și
  portul încălțămintei. Genu valgum
  dă inaptitudine când prin
  apropierea genunchilor, distanța
  dintre maleolele interne
  depășește 7 cm, iar genu varus,
  când prin apropierea călcâielor
  distanța dintre condilii interni
  femurali depășește 10 cm.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  m) necroze aseptice ale oaselor
  mari;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  n) piciorul plat uni - sau
  bilateral, fără/cu tulburări
  funcționale când axul gambă-
  calcaneu depășește 10 grade;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  o) degete în "ciocan"
  - până la 3 degete, inclusiv, cu
  clavusuri ce duc la jenă în
  portul încălțămintei;
  - bilateral, peste 3 degete, cu
  jenă pronunțată în portul
  încălțămintei;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  p) halux valgus cu abducție de
  până la 15 grade-normal 5 grade;

  Inapt

  Inapt

  Apt
  Apt/Inapt
  la aprecierea comisiilor de expertiză
  medico- militară pentru M.Ap.N.

  q) halux valgus cu abducție peste
  15 grade, cu tulburări trofice
  tegumentare (hipercheratoză),
  bursite, exostoză, cicatrici
  cheloide post-operatorii,
  deformarea încălțămintei;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  r) sindactilia la peste 2 degete
  de la mână;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  s) lipsa sau impotența
  funcțională definitivă a unui
  membru sau segment de membru;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  ș) lipsa policelui: unilateral,
  bilateral;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  t) pentru alte interesări ale
  oaselor mâinii sau piciorului -
  lipsa unor degete, falange etc.
  - se va ține cont de gradul de
  afectare a ortostatismului,
  mersului, gestualității,
  prehensiunii etc.;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  ț) scurtarea membrului inferior,
  în funcție de etiologie:
  - cu 1-3 cm;
  - cu peste 3 cm.

  Inapt
  Inapt

  Apt/Inapt
  Apt/Inapt
  la aprecierea comisiilor
  de expertiză medico-
  militară pentru M.Ap.N
  Inapt

  Apt/Inapt
  Apt/Inapt
  la aprecierea comisiilor de
  expertiză medico-militară
  pentru M.Ap.N
  Apt*)
  Inapt

  u) scurtarea membrului superior:
  - până la 4 cm;
  - peste 4 cm.

  Inapt
  Inapt

  Inapt
  Inapt

  Apt
  Apt/Inapt
  la aprecierea comisiilor de
  expertiză medico-militară
  pentru M.Ap.N
  Inapt
  Apt/Inapt
  la aprecierea comisiilor de
  expertiză medico- militară
  pentru M.Ap.N.

  260

  Deviații ale coloanei vertebrale
  - cifoza, scolioza, lordoza,
  spate rotund, spondilolistezis
  față de curburile fiziologice -
  frontal 0 grade, sagital 40 de
  grade coloana dorsală:
  a) cu unghi peste 10 grade;

  Inapt

  Inapt

  Apt
  Apt/Inapt
  la aprecierea comisiilor de
  expertiză medico-militară
  pentru M.Ap.N

  b) cu unghi peste 20 grade cu/
  fără rotația corpurilor
  vertebrale.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  261

  Alte boli ale aparatului
  locomotor.

  Apt/Inapt
  la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză
  medico-militară, după caz.
  Notă *) Pentru M.A.I și S.T.S.
  NOTĂ: MIȘCĂRILE ȘI POZIȚIILE FIZIOLOGICE ÎN ANCHILOZE ȘI REDORI STRÂNSE ALE PRINCIPALELOR ARTICULAȚII1. Poziția de 0° a articulațiilor unui subiect se consideră atunci când acesta este în ortostatism sau poziția drepți, cu brațele pe lângă corp și palmele pe lângă coapse, vârfurile picioarelor lipite;2. Funcționalitatea segmentelor se apreciază în raport de posibilitatea de a realiza gestualitatea și autoservirea pentru membrele toracice, respectiv ortostatismul și mersul pentru membrele pelvine3. Modificarea amplitudinii mișcărilor în articulații cu +/-20 grade față de normal reprezintă inaptitudine pentru toate categoriile de candidați.
  TABEL
  CU MIȘCĂRILE ȘI POZIȚIILE FUNCȚIONALE ÎN ANCHILOZE ȘI REDORI STRÂNSE
  ALE PRINCIPALELOR ARTICULAȚII - EXPRIMATE ÎN GRADE DE MOBILITATE -

  Structuri anatomice


  Mișcări și poziții funcționale


  Deficiența funcțională medie:


  Poziția funcțională
  în anchiloze și
  redori strânse

  Coloana vertebrală
  cervicală:

  Flexie: 0 - 60

  30

  0 - 30

  Extensie: 0 - 50

  25

  0 - 10

  Înclinație laterală: 0 - 40

  15

  0 - 15

  Rotație: 0 - 60

  20

  0 - 20

  Coloana vertebrală
  dorso-lombară:

  Flexie: 0 - 95

  15

  0 - 15

  Extensie: 0 - 35

  15

  0 - 15

  Înclinație laterală: 0 - 40

  15

  0 - 15

  Rotație: 0 - 60

  20

  0 - 20

  Articulația scapulo-
  humerală:

  Anteducție: 0 - 170

  70

  0 - 15

  Retroducție: 0 - 35

  0

  0 - 10

  Abducție: 0 - 85

  40

  0 - 20

  Rotație: 0 - 90

  0

  0 - 10

  Articulația cotului:
  Flexie: 0 - 140

  45

  90 - 125

  Pronație: 0 - 90

  45

  0 - 45

  Supinație: 0 - 90

  60

  0 - 45

  Articulația pumnului:


  Flexie: 0 - 85

  40

  0 - 40

  Extensie: 0 - 85

  30

  0 - 30

  Înclinare ulnară: 0 - 40

  -

  0 - 20

  Înclinare radială: 0 - 20

  -

  0 - 15

  Police metacarpo-
  falangian:

  Flexie: 0 - 90

  40

  0 - 45

  Extensie: 0 - 0

  -

  -

  Abducție: 0 - 60

  10

  0 - 10

  Opoziție: 0 cm

  2 cm

  -

  Articulația
  interfalangiană I:

  Flexie: 0 - 90

  30

  0 - 10

  Extensie: 0 - 0

  -

  0 - 10

  Index, medius, inelar,
  auricular:

  Flexie: 0 - 90

  30

  35 - 35

  Extensie: 0 - 0

  -

  -

  Articulația
  metacarpofalangiană I:

  Flexie: 0 - 90

  30

  35 - 35

  Extensie: 0 - 0

  -

  -

  Articulația
  interfalangiană II:

  Flexie: 0 - 90

  30

  0 - 45

  Extensie: 0 - 0

  -

  -

  Articulația coxo-
  femurală:

  Flexie: 0 - 130

  45

  0 - 15

  Extensie: 0 - 25

  -

  0 - 5

  Abducție: 0 - 45

  15

  0 - 10

  Adducție: 0 - 30

  -

  0 - 5

  Rotație internă: 0 - 40

  -

  0 - 5

  Rotație externă: 0 - 60

  -

  0 - 5

  Articulația genunchiului:

  Flexie: 0 - 145

  45

  0 - 10

  Articulația gleznei:


  Flexie plantară: 0 - 50

  15

  0 - 10

  Flexie dorsală: 0 - 20

  10

  0 - 0

  Abducție: 0 - 25

  15

  0 - 5

  Adducție: 0 - 45

  10

  0 - 10

  NOTĂ: La testarea mobilității articulare se iau în considerare următoarele aspecte:
  a) poziția de 0 grade de mobilitate a articulațiilor unui subiect se consideră atunci când aceasta este în ortostatism - poziția de "drepți" -, cu brațele lângă corp și palmele pe lângă coapse și vârfurile picioarelor lipite;
  b) poziția funcțională a membrelor sau segmentelor de membru este în raport cu posibilitatea de a se realiza gestualitatea și autoservirea pentru membrele toracice, respectiv ortostatismul și mersul pentru membrele pelvine;
  c) modificarea amplitudinii mișcărilor în articulații cu +/- 20 grade de mobilitate față de normal reprezintă inaptitudine pentru toate categoriile de candidați.
  XVI. BOLI INFECȚIOASE

  Nr.
  Prg.

  DENUMIREA BOLILOR

  CATEGORII

  I II

  III

  - Candidați pentru
  unitățile/instituțiile de
  învățământ din structura M.Ap.N./
  M.A.I/M.J./ A.N.P.
  - Elevii și studenții pe perioada
  școlarizării pentru M.Ap.N./
  M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./
  S.I.E./S.P.P., înainte de
  absolvire sau până la primirea
  primului grad.
  - Candidați pentru cursul de
  formare a cadrelor militare ale
  M.Ap.N. pe filiera indirectă.

  Soldați și gradați
  profesioniști la angajare
  în M.Ap.N/S.P.P și pe
  perioada instruirii.

  Persoane care urmează să fie chemate/
  rechemate/ încadrate, după caz, în
  rândul cadrelor militare din M.Ap.N/
  M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./
  polițiștilor în serviciu/
  funcționarilor publici cu statut
  special din A.N.P./ M.J.

  1

  2

  3

  4

  5

  262

  Febra tifoidă și febrele
  paratifoide.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  263

  Meningite acute, virale și
  bacteriene - inclusiv bk.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  264

  Seropozitivii pentru virusul
  H.I.V. și bolnavii cu S.I.D.A.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  265

  Tuberculoza la imunodeprimați.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  266

  Purtătorii cronici de bacili
  tifici, nesterilizați prin
  tratamente repetate.*1)

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  267

  Encefalite și encefalomielite
  acute virale, bacteriene -
  inclusiv bk.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  268

  Sindromul febril al călătorilor
  în zonele tropicale.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  269

  Septicemii - sepsis -
  endocardite, miocardite și
  pericardite infecțioase.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  270

  Boli cu poartă de intrare
  dominantă tegumentul și mucoasele
  - antrax, bruceloză, gangrena
  gazoasă, leptospiroză,
  listerioză, rickettsioze,
  tetanos, toxoplasmoză, tularemie.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  271

  Hidatidoza/echinococoza.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  272

  Malaria.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  273

  Boala Lyme.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  274

  Alte boli infecțioase (virale,
  bacteriene și parazitare).

  Apt/Inapt
  la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză
  medico-militară, după caz.
  XVII. AFECȚIUNI DERMATO-VENERICE

  Nr.
  Prg.

  DENUMIREA BOLILOR

  CATEGORII

  I

  II

  III

  - Candidați pentru
  unitățile/instituțiile de
  învățământ din structura M.Ap.N./
  M.A.I/M.J./ A.N.P.
  - Elevii și studenții pe perioada
  școlarizării pentru M.Ap.N./
  M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./
  S.I.E./S.P.P., înainte de
  absolvire sau până la primirea
  primului grad.
  - Candidați pentru cursul de
  formare a cadrelor militare ale
  M.Ap.N. pe filiera indirectă.

  Soldați și gradați
  profesioniști la angajare
  în M.Ap.N/S.P.P și pe
  perioada instruirii.

  Persoane care urmează să fie chemate/
  rechemate/ încadrate, după caz, în
  rândul cadrelor militare din M.Ap.N/
  M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./
  polițiștilor în serviciu/
  funcționarilor publici cu statut
  special din A.N.P./ M.J.

  1

  2

  3

  4

  5

  275

  Acneea polimorfă și afecțiuni cu
  aspect acneiform - acneea
  cheloidiană, acneea necrotică,
  acneea conglobată, acneea
  rozacee etc. - rebele la
  tratament și aspect inestetic.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  276

  Acrodermatita cronică atrofiantă
  cu tulburări funcționale.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  277

  Alopecii necicatriceale și
  alopecii cicatriceale.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  278

  Stafilococii cutanate:
  - stafilococii ale pielii glabre;
  - strepto-stafilococii cutanate;

  Inapt

  Inapt

  Inapt
  Apt/Inapt pentru SIE,
  la aprecierea medicilor
  examinatori, prin raportare
  la statusul anatomic, clinic
  și funcțional al afecțiunii

  279

  Atrofia cutanată întinsă - peste
  15% din suprafața corpului și cu
  jenă evidentă în mișcări.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  280

  Cutis laxa și alte elastoze cu
  tulburări funcționale accentuate.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  281

  Dermatoze buloase:
  a) epidermoliza buloasă,
  dermatita herpetiformă,
  pemfigoidul bulos, pemfigus;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) porfiriile cutanate;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  c) alte dermatoze buloase -
  pemfigusul benign, acrodermatita
  enteropatică etc.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  282

  Afecțiuni cutanate precanceroase
  - xeroderma pigmentosum,
  eritroplazia Queyrat, boala
  Paget, boala Bowen, boala Darier
  etc.- cu documentație de
  specialitate.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  283

  Lentigo malign - cu confirmare
  histopatologică.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  284

  Eczema cronică cu evoluție
  trenantă, rebelă la tratament, în
  placarde întinse sau generalizată
  - eczema de origine complexă;
  - eczema de contact;
  - eczema atopică cu documentație
  de specialitate.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  285

  Eritemul polimorf cronic,
  recidivat și rebel la tratament,
  cu documentație de specialitate.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  286

  Eritrodermia - dermatita
  exfoliativă - cu evoluție cronică
  și rebelă la tratament, cu
  documentație de specialitate.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  287

  Genodermatoze:
  a) keratodermia palmoplantară și
  keratodermia familială cu
  tulburări funcționale moderate/
  accentuate;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) ichtioza, primară sau
  secundară, cu tulburări
  funcționale moderate/accentuate.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  288

  Tuberculoza cutanată:
  a) tuberculoze cutanate tipice-
  lupusul tuberculos, întins și/sau
  mutilant;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) tuberculoze cutanate atipice:
  - micropapuloase;
  - papuloase - tuberculide
  papulonecrotice;
  - nodulare (eritem indurat Bazin,
  tuberculide nodulare atipice).

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  289

  Lupusul eritematos acut diseminat
  cronic - discoid, centrifug - sau
  subacut diseminat.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  290

  Dermatoze micotice profunde:
  - actinomicoza; sporotrichoza;
  blastomicoza (trenante, rebele la
  tratament și cu documentație de
  specialitate).

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  291

  Onicomicoza la majoritatea
  unghiilor (peste 70%)

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  292

  Pitiriazis rubra pilar rebel la
  tratament și pitiriazis rubra
  forma Hebra.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  293

  Psoriazis:
  a) eritrodermic, în placarde,
  serpiginos, pustulos, artropatic
  etc., cu evoluție tranantă și
  rebel la tratament;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) cu evoluție benignă și cu
  răspuns constant favorabil la
  tratament.

  Inapt

  Inapt

  Inapt
  Apt/Inapt pentru SIE,
  la aprecierea medicilor
  examinatori, prin raportare
  la statusul anatomic, clinic
  și funcțional al afecțiunii

  294
  295
  296

  Prurigo cronic rebel la tratament
  și cu documentație de
  specialitate.
  Radiodermite după expuneri la
  radiații ionizante pentru
  tratament sau expuneri
  profesionale.
  Angiosarcomatoza Kaposi,
  documentată medical.

  Inapt
  Inapt
  Inapt

  Inapt
  Inapt
  Inapt

  Inapt
  Inapt
  Inapt

  297

  Sclerodermia și dermatomiozita:
  a) cu leziuni cutanate minime și
  cu răspuns favorabil la tratament

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) formele sistemice.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  298

  Sifilisul:
  a) recent - sifilisul cu leziuni
  primare sau secundare - sifilisul
  florid recent; - sifilisul latent
  recent;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) tardiv - formele cu peste 2
  ani de evoluție - cu leziuni
  cutanate și/sau serologie
  pozitivă;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  c) tardiv cu complicații cutanate
  osteoarticulare, viscerale etc.
  ce determină tulburări
  funcționale accentuate.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  299

  Tulburări de secreție ale
  glandelor pielii
  - anhidroza, hiperhidroza,
  bromhidroza
  - generalizate și rebele la
  tratament.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  300

  Tulburări primare de pigmentare
  ale pielii, întinse, inestetice
  și rebele la tratament -
  albinismul, melanodermia,
  vitiligo.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  301

  Urticaria cronică recidivată și
  rebelă la tratament, documentată
  medical.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  302

  Neurofibromatoza Recklinghausen:
  a) fără tulburări funcționale sau
  cu tulburări funcționale ușoare;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) cu tulburări funcționale
  moderate sau accentuate.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  303

  Lepra și contacții familiali.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  304

  Alte boli dermatologice ce nu
  sunt cuprinse în acest barem, în
  raport de natura și gradul
  tulburărilor funcționale, precum
  și de răspunsul la tratament.

  Apt/Inapt
  la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor
  de expertiză medico-militară, după caz.

  (la 14-05-2020, Tabelul de la Capitolul XVII a fost modificat de Punctele 26 și 27, Articolul I din ORDINUL nr. M.92 din 5 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 14 mai 2020 )
  XVIII. TUMORI MALIGNE ȘI BENIGNE

  Nr.
  Prg.

  DENUMIREA BOLILOR


  CATEGORII

  I

  II

  III

  - Candidați pentru
  unitățile/instituțiile de
  învățământ din structura M.Ap.N./
  M.A.I/M.J./ A.N.P.
  - Elevii și studenții pe perioada
  școlarizării pentru M.Ap.N./
  M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./
  S.I.E./S.P.P., înainte de
  absolvire sau până la primirea
  primului grad.
  - Candidați pentru cursul de
  formare a cadrelor militare ale
  M.Ap.N. pe filiera indirectă.

  Soldați și gradați
  profesioniști la angajare
  în M.Ap.N/S.P.P și pe
  perioada instruirii.

  Persoane care urmează să fie chemate/
  rechemate/ încadrate, după caz, în
  rândul cadrelor militare din M.Ap.N/
  M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./
  polițiștilor în serviciu/
  funcționarilor publici cu statut
  special din A.N.P./ M.J.

  1

  2

  3

  4

  5

  305

  Tumori maligne:
  a) ale cavității bucale și ale
  faringelui;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  b) ale aparatului digestiv și
  peritoneului;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  c) ale aparatului respirator și
  mediastinului;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  d) ale oaselor, țesutului
  conjunctiv, pielii și ale sânului

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  e) ale aparatului urinar și
  organelor genitale;

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  f) ale sistemului nervos central
  și periferic, glandelor
  endocrine, ganglionilor
  limfatici, alte tumori maligne
  primare sau secundare, precum și
  tumorile maligne cu localizare
  greu de precizat.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  306

  Alte tumori maligne cu localizare
  neprecizată.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  307

  Tumori benigne, indiferent de
  localizare.

  Apt/Inapt
  la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză
  medico-militară, după caz.
  XIX. INDICI ANTROPOMETRICI
  Paragraful 308 - Abrogat.
  (la 14-05-2020, Paragraful 308 din Capitolul XIX. a fost abrogat de Punctul 28, Articolul I din ORDINUL nr. M.92 din 5 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 14 mai 2020 )

  Paragraful 309 - Abrogat.
  (la 14-05-2020, Paragraful 309 din Capitolul XIX. a fost abrogat de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. M.92 din 5 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 14 mai 2020 )

  310

  Deficit ponderal de peste 30% din greutatea ideală.

  Inapt

  Inapt

  Inapt

  NOTĂ pentru M.Ap.N:
  În cazul prevederilor "Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară pentru M.Ap.N" și "Apt/Inapt la aprecierea și pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz" fișele de examinare medicală vor fi încheiate în ședința comisiei de expertiză medico-militară de către președinte, în urma consultării cu membrii comisiei. Hotărârile se iau în raport cu solicitările fizico-psihice specifice armei sau serviciului/specialității militare, statusului anatomic, clinic și funcțional al afecțiunii, precum și funcției în care urmează să fie încadrat, după caz, cu votul majorității membrilor, fapt consemnat în procesul verbal de ședință. În situația în care nu există consens, fișele sunt trimise la Comisia centrală de expertiză medico-militară. Președintele Comisiei centrale de expertiză medico-militară supune la vot în ședința comisiei cazul prezentat și, cu acordul majorității membrilor stabilește aptitudinea și încheie fișa de examinare medicală.

  -------