HOTĂRÂRE nr. 377 din 18 aprilie 2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 10 mai 2002
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 95 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aproba Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marian Sârbu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Ministrul educației și cercetării,
  Ecaterina Andronescu  Anexa

  PROCEDURĂ
  privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de
  finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora