HOTĂRÂRE nr. 613 din 2 august 2018privind declasificarea informațiilor cuprinse în documentele referitoare la activitatea Ministerului Apelor și Pădurilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 10 august 2018
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 24 alin. (2), (4) și (10) din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă declasificarea informațiilor cuprinse în documentele clasificate secrete de stat, nivel strict secret, emise de către instituțiile și structurile aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Apelor și Pădurilor, în condițiile legii, prevăzute în anexa nr. 1, întrucât termenele de păstrare au fost depășite, iar dezvăluirea informațiilor nu mai poate prejudicia securitatea națională, apărarea țării, ordinea publică sau interesele persoanelor de drept public sau privat deținătoare.


  Articolul 2

  Se aprobă declasificarea informațiilor cuprinse în documentele clasificate secrete de stat, nivel secret, emise de către instituțiile și structurile aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Apelor și Pădurilor, în condițiile legii, prevăzute în anexa nr. 2, întrucât termenele de păstrare au fost depășite, iar dezvăluirea informațiilor nu mai poate prejudicia securitatea națională, apărarea țării, ordinea publică sau interesele persoanelor de drept public sau privat deținătoare.


  Articolul 3
  (1) Deținătorii documentelor ce conțin informațiile clasificate prevăzute la art. 1 și 2, precum și cei care dețin copii ale acestora iau măsuri pentru suprimarea marcajelor de clasificare și scoaterea informațiilor de sub incidența reglementărilor protective prevăzute de lege.(2) Documentele care conțin informații declasificate potrivit prevederilor art. 1 și 2 urmează a fi gestionate în continuare în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată.(3) Consultarea documentelor ce conțin informațiile declasificate potrivit prevederilor art. 1 și 2 se realizează în conformitate cu prevederile art. 28 și 30 și ale anexei nr. 6 la Legea nr. 16/1996, republicată, precum și ale art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Ioan Deneș

  București, 2 august 2018.
  Nr. 613.

  Anexa nr. 1

  LISTA
  documentelor clasificate secret de stat, nivel strict secret,
  emise de către instituțiile și structurile aflate în coordonarea
  sau sub autoritatea Ministerului Apelor și Pădurilor, care se declasifică


  Nr. crt.

  Unitatea deținătoare

  Conținutul pe scurt al documentului

  Nr./data la emitent

  Unitatea emitentă

  Nivelul actual de clasificare

  Exemplare

  Observații

  Nr.

  Nr. file/ex.

  Nr. pagini

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  1

  Direcția Silvică Caraș-Severin

  Ordinul Inspectoratului Silvic Județean Caraș-Severin referitor adeverințe mobilizare la locul de muncă

  0012501/11.11.1970

  Ministerul Agriculturii și Silviculturii

  Strict secret

  1

  1

  1

  2

  Direcția Silvică Caraș-Severin

  Ordinul Inspectoratului Silvic Județean Caraș-Severin mobilizare pe termen scurt a forțelor armate în caz de nevoie

  0012865/11.11.1970

  Ministerul Agriculturii și Silviculturii

  Strict secret

  1

  2

  2

  3

  Direcția Silvică Caraș-Severin

  Adresă Inspectoratul Silvic Județean Caraș-Severin - plan măsuri aplicare HCM nr. 957/1966 cu modificările HCM nr. 2115/1969 reglementare relații misiuni diplomatice, oficii consulare și cetățeni străini

  Fără număr

  Ministerul Agriculturii și Silviculturii

  Strict secret

  1

  14

  14

  4

  Direcția Silvică Caraș-Severin

  (Copie) HCM nr. 957/1969 (Relații cu misiuni diplomatice, oficii consulare, organizații și cetățeni străini și plan măsuri)

  0010555/11.05.1970

  Ministerul Agriculturii și Silviculturii

  Strict secret

  1

  23

  23

  5

  Direcția Silvică Caraș-Severin

  Informații privind documentele necesare lucrărilor pentru mobilizarea la locul de muncă

  0010/08.09.1969

  Consiliul Superior al Agriculturii

  Strict secret

  1

  19

  19

  6

  Direcția Silvică Caraș-Severin

  Adresă către Ministerul Agriculturii și Silviculturii - mijloace și materiale topografice din dotare conform HCM nr. 300/1963

  1/25.01.1971

  Inspectoratul Silvic Caraș-Severin

  Strict secret

  1

  2

  2

  7

  Direcția Silvică Caraș-Severin

  Adresă ocolul silvic - respectare legislație relații cu organizații, cetățeni și state străine - numire responsabil șef ocolul silvic

  1/28.05.1970

  Inspectoratul Silvic Caraș-Severin

  Strict secret

  1

  15

  15

  8

  Direcția Silvică Caraș-Severin

  Adresă către Ministerul Agriculturii și Silviculturii - transmiterea anexelor 10 și 11 privind mobilizarea la locul de muncă

  8/21.11.1969

  Inspectoratul Silvic Caraș-Severin

  Strict secret

  1

  6

  6

  9

  Direcția Silvică Caraș-Severin

  Adresă „Nomenclator“ funcții salariați la data de 01.03.1969

  3/30.04.1969

  Inspectoratul Silvic Caraș-Severin

  Strict secret

  1

  2

  2

  10

  Direcția Silvică Caraș-Severin

  Adresă privind situația mijloacelor și aparatelor topografice din dotare

  7/27.12.1968

  Inspectoratul Silvic Caraș-Severin

  Strict secret

  1

  3

  3

  11

  Direcția Silvică Caraș-Severin

  Adresă privind situația salariaților permanenți

  8/21.12.1968

  Inspectoratul Silvic Caraș-Severin

  Strict secret

  1

  13

  13

  12

  Direcția Silvică Caraș-Severin

  Adresă către ocolul silvic - instrucțiuni completare evidențe mobilizare la locul de muncă

  4779/30.09.1968

  Inspectoratul Silvic Caraș-Severin

  Strict secret

  1

  3

  4

  13

  Direcția Silvică Caraș-Severin

  Adresă către Inspectoratul Silvic Județean Caraș-Severin și Centrul Militar Caraș-Severin

  11/16.07.1968

  Inspectoratul Silvic Timiș

  Strict secret

  1

  8

  8

  14

  Direcția Silvică Caraș-Severin

  Lista documentelor, datelor și informațiilor clasificate secrete de stat pentru centrale, cabinete și unități cu statut de centrală

  Fără număr

  Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții

  Strict secret

  1

  3

  3

  15

  Direcția Silvică Caraș-Severin

  Ordin Inspectoratul Silvic Județean Caraș-Severin - copie HCM nr. 300/1963

  15/173086/7.01.1971

  Ministerul Agriculturii și Silviculturii

  Strict secret

  1

  9

  9

  16

  Direcția Silvică Caraș-Severin

  Adresă către Inspectoratul Silvic Județean Caraș-Severin - evidență militară și instrucțiuni de întocmire nomenclator funcții și tabel rezerviști

  1162/27.11.1968

  Ministerul Economiei Forestiere

  Strict secret

  1

  9

  9

  17

  Direcția Silvică Caraș-Severin

  Lista datelor și documentelor secrete de stat și instrucțiuni privind organizarea păstrării și manipulării acestora

  872/20.08.1968

  Ministerul Economiei Forestiere

  Strict secret

  1

  8

  8

  18

  Direcția Silvică Caraș-Severin

  Adresa la Inspectoratul Silvic Județean Caraș-Severin (evidență rezerviști și recruți)

  736/2.07.1968

  Ministerul Economiei Forestiere

  Strict secret

  1

  3

  3


  Anexa nr. 2

  LISTA
  documentelor clasificate secret de stat, nivel secret,
  emise de către instituțiile și structurile aflate în coordonarea
  sau sub autoritatea Ministerului Apelor și Pădurilor, care se declasifică


  Nr. crt.

  Unitatea deținătoare

  Conținutul pe scurt al documentului

  Nr./data la emitent

  Unitatea emitentă

  Nivelul actual de clasificare

  Exemplare

  Observații

  Nr.

  Nr. file/ex.

  Nr. pagini

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  1

  Direcția Silvică Timiș

  Comunicare decizie minister - lucrări mobilizare

  09/09.03.1939

  Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea Regimului Silvic

  Secret

  1

  3

  5
   

  2

  Direcția Silvică Timiș

  Ordin scutire concentrare pe anul 1939

  32/24.03.1939

  Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea Ameliorărilor și Pădurilor Administrate de Stat

  Secret

  1

  1

  1
   

  3

  Direcția Silvică Timiș

  Adresă privind scutirea de concentrare a personalului tehnic

  54/13.04.1939

  Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea Ameliorărilor și Pădurilor Administrate de Stat

  Secret

  1

  1

  2
   

  4

  Direcția Silvică Timiș

  Ordin privind confecționare lăzi ambalaj pentru acte de mare importanță

  43/17.05.1939

  Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea Silvică

  Secret

  1

  1

  2
   

  5

  Direcția Silvică Timiș

  Ordin personal concentrat

  44/17.05.1939

  Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea Silvică

  Secret

  1

  1

  1
   

  6

  Direcția Silvică Timiș

  Întocmire fișe individuale conform Ordinului circular nr. 41/16.05.1939

  55/07.06.1939

  Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea Silvică

  Secret

  1

  1

  2
   

  7

  Direcția Silvică Timiș

  Instrucțiuni privind modul de completare a carnetelor de dispensă

  Fără număr

  Ministerul Agriculturii și Domeniilor

  Secret

  1

  1

  1
   

  8

  Direcția Silvică Timiș

  Solicitare grafic a formațiunilor de apărare pasivă a instituției

  60/13.06.1939

  Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea Ameliorărilor Pădurilor

  Secret

  1

  1

  2
   

  9

  Direcția Silvică Timiș

  Verificare lucrări mobilizare și distrugere

  61/13.06.1939

  Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea Silvică

  Secret

  1

  1

  2
   

  10

  Direcția Silvică Timiș

  Solicitare comunicare date referitoare la ofițerii rezerviști

  62/13.06.1939

  Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea Silvică

  Secret

  1

  1

  2
   

  11

  Direcția Silvică Timiș

  Măsuri conform instrucțiunilor pentru marcarea corespondenței privind lucrările de mobilizare cu secret

  67/13.06.1939

  Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea Silvică

  Secret

  1

  1

  1
   

  12

  Direcția Silvică Timiș

  Comunicare inventare clădiri pentru adăpostire

  75/21.06.1939

  Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea Regimului Silvic

  Secret

  1

  1

  2
   

  13

  Direcția Silvică Timiș

  Solicitare comunicare număr lăzi și suma alocată

  82/06.07.1939

  Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea Regimului Silvic

  Secret

  1

  1

  2
   

  14

  Direcția Silvică Timiș

  Instrucțiuni de evacuare a instituției în caz de nevoie

  97/17.07.1939

  Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea Regimului Silvic

  Secret

  1

  1

  1
   

  15

  Direcția Silvică Timiș

  Achiziție măști contra gazelor

  102/18.07.1939

  Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea Regimului Silvic

  Secret

  1

  1

  2
   

  16

  Direcția Silvică Timiș

  Solicitare număr lăzi ambalaj

  73/19.07.1939

  Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea Silvică

  Secret

  1

  1

  1
   

  17

  Direcția Silvică Timiș

  Model tablou pentru tot personalul instituției, ofițeri rezervă și trupă

  113/04.08.1939

  Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea Regimului Silvic

  Secret

  1

  1

  2
   

  18

  Direcția Silvică Timiș

  Instrucțiuni privind ordinele de chemare a personalului mobilizat pentru lucru

  118/14.08.1939

  Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea Silvică

  Secret

  1

  1

  2
   

  19

  Direcția Silvică Timiș

  Clarificarea situației militare

  129/31.08.1939

  Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea Silvică

  Secret

  1

  2

  2
   

  20

  Direcția Silvică Timiș

  Model de registru și instrucțiuni de completare

  130/31.08.1939

  Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea Silvică

  Secret

  1

  2

  2
   

  21

  Direcția Silvică Timiș

  Solicitare punere la dispoziție puieți pentru zona fortificațiilor

  3535/05.09.1939

  Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Serviciul Pădurilor Persoanelor Juridice și al Ameliorărilor

  Secret

  1

  2

  4
   

  22

  Direcția Silvică Timiș

  Proces-verbal de ardere al arhivei

  151/07.09.1939

  Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea Silvică

  Secret

  1

  1

  1
   

  23

  Direcția Silvică Timiș

  Categorii de persoane scutite de concentrare

  176/23.09.1939

  Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea Silvică

  Secret

  1

  1

  1
   

  24

  Direcția Silvică Timiș

  Modul de funcționare pe posturi la mobilizarea funcționarilor

  175/23.09.1939

  Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea Silvică

  Secret

  1

  1

  1
   

  25

  Direcția Silvică Timiș

  Tabel privind situația militară a funcționarilor

  208/04.10.1939

  Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea Silvică

  Secret

  1

  1

  2
   

  26

  Direcția Silvică Timiș

  Aprobare a deconcentrării personalului tehnic de la ocoalele silvice

  246/21.10.1939

  Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcția Silvică

  Secret

  1

  1

  1
   

  27

  Direcția Silvică Timiș

  Documentație referitoare la lucrările de mobilizare

  247/21.10.1939

  Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcția Silvică

  Secret

  1

  2

  2
   

  28

  Direcția Silvică Timiș

  Tabele cu propuneri pentru mobilizări

  248/23.10.1939

  Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea Silvică

  Secret

  1

  1

  1
   

  29

  Direcția Silvică Timiș

  Tabel ofițeri în rezervă mobilizați pentru lucru

  287/24.11.1939

  Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcția Silvică

  Secret

  1

  2

  2
   

  30

  Direcția Silvică Timiș

  Solicitare transmitere Ordin secret nr. 104

  3242/25.10.1939

  Sectorul Silvic Tinca

  Secret

  1

  1

  2
   

  31

  Direcția Silvică Timiș

  Solicitare transmitere Ordin secret nr. 104

  3458/09.11.1939

  Sectorul Silvic Tinca

  Secret

  1

  1

  2
   

  32

  Direcția Silvică Timiș

  Raportare situație militară la Ordin nr. 96/1939

  2796/23.10.1939

  Sectorul Silvic Beiuș-Nord

  Secret

  1

  1

  1
   

  33

  Direcția Silvică Timiș

  Înaintare ordin lăsare la vatră

  366/13.10.1939

  Serviciul Silvic Jud. Slatina-Olt

  Secret

  1

  1

  3
   

  34

  Direcția Silvică Timiș

  Comunicare ordin lăsare la vatră, conf. Ord. nr. 96/1939

  Fără număr

  Insp. Silvic Craiova, ing. I. Schiller

  Secret

  1

  1

  2
   

  35

  Direcția Silvică Timiș

  Adresă privind scutirea de concentrare a personalului tehnic

  54/13.04.1939

  Ministerul Agriculturii și Domeniilor - Direcțiunea Ameliorărilor și Pădurilor Administrate de Stat

  Secret

  1

  1

  2
   

  36

  Direcția Silvică Timiș

  Înaintare carnete dispensă

  72/18.09.1939

  Inspectoratul Silvic Timișoara

  Secret

  1

  1

  1
   

  37

  Direcția Silvică Timiș

  Circulară la servicii și sectoare Ordin nr. 227/06.10.1939

  98/24.10.1939

  Inspectoratul Silvic Timișoara

  Secret

  1

  5

  5
   

  38

  Direcția Silvică Timiș

  Ordin rămânere la vatră

  99/21.10.1939

  Inspectoratul Silvic Timișoara

  Secret

  1

  1

  1
   

  39

  Direcția Silvică Timiș

  Adresă fișe funcționari

  15/20.05.1939

  Inspectoratul Silvic Timișoara

  Secret

  1

  1

  2
   

  40

  Direcția Silvică Caraș-Severin

  Adresă necesar lucrări investiții pentru alarmarea salariaților

  011/21.12.1971

  Inspectoratul Silvic Caraș-Severin

  Secret

  2

  6

  6
   

  41

  Direcția Silvică Caraș-Severin

  Adresă privind mișcarea cadrelor pe anul 1971

  012/25.12.1971

  Inspectoratul Silvic Caraș-Severin

  Secret

  1

  13

  14
   

  42

  Direcția Silvică Caraș-Severin

  Adresă restituire Ordin nr. 389/xv/15.10.1971

  010/08.11.1971

  Inspectoratul Silvic Caraș-Severin

  Secret

  1

  3

  3
   

  43

  Direcția Silvică Caraș-Severin

  Adresă Centrul Militar propuneri mobilizare la locul de muncă

  05/5.05.1971

  Inspectoratul Silvic Caraș-Severin

  Secret

  1

  1

  1
   

  44

  Direcția Silvică Caraș-Severin

  Adresă Centrul Militar situație ingineri născuți după anul 1930

  04/22.06.1970

  Inspectoratul Silvic Caraș-Severin

  Secret

  1

  4

  5
   

  45

  Direcția Silvică Caraș-Severin

  Adresă situație aparate și instrumente topografice existente în dotare la 20.12.1968

  7/13.12.1968

  Inspectoratul Silvic Caraș-Severin

  Secret

  1

  2

  2
   

  46

  Direcția Silvică Caraș-Severin

  Lista documentelor secrete și informațiilor clasificate ca secrete de stat

  Fără număr

  Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții

  Secret

  1

  2

  2
   

  47

  Direcția Silvică Caraș-Severin

  Notă privind stabilirea cuantumului de investiții pentru asigurarea adăpostirii, legăturilor și alarmării

  03665/ 14.12.1971

  Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții

  Secret

  1

  11

  11
   

  48

  Direcția Silvică Caraș-Severin

  Adresă aplicare Decret nr. 15/25.01.1971

  03448/16/ 14.10.1971

  Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor

  Secret

  1

  7

  7
   

  49

  Direcția Silvică Caraș-Severin

  Adresă referitoare la art. 23 din Legea nr. 25 (regimul străinilor)

  J1 nr. 011059/
  18.06.1970

  Ministerul Agriculturii și Silviculturii

  Secret

  1

  1

  1
   

  50

  Direcția Silvică Caraș-Severin

  Îndrumări referitoare la aplicarea Decretului nr. 468/1957

  7/1.09.1969

  Consiliul Superior al Agriculturii

  Secret

  1

  8

  8
   

  51

  Direcția Silvică Caraș-Severin

  Adresă la Inspectoratul Silvic - HCM nr. 1009/13.05.1969

  07543/fără dată

  Consiliul Superior al Agriculturii

  Secret

  1

  16

  16
   

  52

  Direcția Silvică Caraș-Severin

  Adresă situația inventarierii mijloacelor și aparaturii topografice din dotare

  1161/27.11.1968

  Ministerul Economiei Forestiere

  Secret

  1

  23

  23
   

  53

  Direcția Silvică Caraș-Severin

  Tabele nominale - anexe 8 și 9 cu noi propuneri mobilizare la locul de muncă, refăcute

  07/9.09.1971

  Inspectoratul Silvic Caraș-Severin

  Secret

  1

  6

  6
   

  54

  Direcția Silvică Caraș-Severin

  Adresă Centrul Militar

  04/20.03.1971

  Inspectoratul Silvic Caraș-Severin

  Secret

  1

  8

  8
   

  55

  Direcția Silvică Caraș-Severin

  Adresă Centrul Militar

  02/24.02.1971

  Inspectoratul Silvic Caraș-Severin

  Secret

  1

  5

  5
   

  56

  Direcția Silvică Caraș-Severin

  Adresă Centrul Militar propuneri mobilizare a 9 salariați

  06/1.07.1970

  Inspectoratul Silvic Caraș-Severin

  Secret

  1

  4

  4
   

  57

  Direcția Silvică Caraș-Severin

  Adresă Centrul Militar propunere de scoatere din evidență a dlui Drebot M. Dimitrie - poziția 77

  03/28.06.1970

  Inspectoratul Silvic Caraș-Severin

  Secret

  1

  4

  4
   

  58

  Direcția Silvică Caraș-Severin

  Proces-verbal distrugere adeverințe mobilizare la locul de muncă

  05/27.06.1970

  Inspectoratul Silvic Caraș-Severin

  Secret

  1

  3

  3
   

  59

  Direcția Silvică Caraș-Severin

  Adresă înaintare adeverințe mobilizare la locul de muncă aprobate de Centrul Militar

  02/20.06.1970

  Inspectoratul Silvic Caraș-Severin

  Secret

  1

  2

  2
   

  60

  Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare în Silvicultură Marin Drăcea - Brașov

  Adresa către Institutul de Studii Proiectări Forestiere Brașov Împrumut hartă amenajistică

  0102/1954

  Ministerul Economiei Forestiere Direcția Regională de Economie Forestieră Tg Mureș

  Secret

  1

  1

  1
   

  61

  Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare în Silvicultură Marin Drăcea

  Adresă Direcția Gospodărire a Apelor Mureș - Banat
  Către Institutul de Proiectări Forestiere Brașov - Regularizare Valea Mare, Nicolae Bălcescu

  010/17.03.1965

  Comitetul de Stat al Apelor

  Secret

  1

  1

  1
   

  62

  Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare în Silvicultură Marin Drăcea

  Adresă Direcția de Ape Olt - Jiu Către ISPF Brașov - Solicită coordonatele geodezice ale punctului de triangulație R23 amplasat la nord de Valea Seacă, Tg Secuiesc

  05/23.01.1965

  Comitetul de Stat al Apelor

  Secret

  1

  1

  1
   

  63

  Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare în Silvicultură Marin Drăcea

  Delegație Ciubotaru Mihai - Direcția de Gospodărire a Apelor Olt - Jiu, Sibiu

  0283/14.12.1964

  Comitetul de Stat al Apelor

  Secret

  1

  1

  1
   

  -----