DECIZIE nr. 468 din 14 septembrie 2021pentru eliberarea doamnei Andra-Diana Migiu din funcția de secretar de stat la Ministerul Sănătății
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 14 septembrie 2021
  În temeiul art. 29 și al art. 31 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
  prim-ministrul emite prezenta decizie.

  ARTICOL UNIC

  La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Andra-Diana Migiu se eliberează din funcția de secretar de stat la Ministerul Sănătății.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Tiberiu Horațiu Gorun

  București, 14 septembrie 2021.
  Nr. 468.
  ----