ORDIN nr. 136 din 8 iulie 2003
pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind vânzările de terenuri şi/sau clădiri de către autorităţile publice
EMITENT
 • CONSILIUL CONCURENTEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 28 iulie 2003  În baza:
  - Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;
  - prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) şi ale art. 29 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996;
  - prevederilor art. 22 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 3 august 1999, cu modificările ulterioare, şi având în vedere:
  - avizul favorabil al Consiliului Legislativ referitor la proiectul de Instrucţiuni privind vânzările de terenuri şi/sau clădiri de către autorităţile publice,
  preşedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  În urma adoptării în plenul Consiliului Concurentei, se pun în aplicare Instrucţiunile privind vânzările de terenuri şi/sau clădiri de către autorităţile publice.


  Articolul 2

  Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin şi instrucţiunile menţionate la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Consiliului Concurentei,
  Theodor Valentin Purcarea
  Bucureşti, 8 iulie 2003.
  Nr. 136.

  INSTRUCTIUNI 08/07/2003