ORDIN nr. 60 din 27 ianuarie 2006 (*actualizat*)
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
(actualizat până la data de 1 august 2007*)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 60 din 27 ianuarie 2006
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 32 din 27 ianuarie 2006
 • ---------------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 16 februarie 2006. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 1 august 2007, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 283 din 24 martie 2006; ORDINUL nr. 526 din 16 mai 2006; ORDINUL nr. 830 din 23 aprilie 2007.
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. E.N. 6.586/2006 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 298/2006 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  Începând cu data prezentului ordin, orice dispoziţie contrară îşi încetează aplicabilitatea.
  Ministrul sănătăţii,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Preşedintele Casei Naţionale
  de Asigurări de Sănătate,
  Cristian Vlădescu


  Anexă

  NORMA 27/01/2006