HOTĂRÂRE nr. 2.415 din 21 decembrie 2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii datoriei publice nr. 313/2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 18 ianuarie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 din Legea datoriei publice nr. 313/2004,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr. 313/2004, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 21 decembrie 2004.
  Nr. 2.415.


  Anexă

  NORMA 21/12/2004