ORDIN nr. 186 din 28 mai 2003
pentru modificarea unor prevederi ale Normelor metodologice privind emiterea, gestionarea şi arhivarea certificatelor de calificare şi a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesională organizate prin Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 284/4.248/2002
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
 • Nr. 186 din 28 mai 2003
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
 • Nr. 4.105 din 5 iunie 2003
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 19 iunie 2003  În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere prevederile art. 58 alin. (3) din Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002,
  ministrul muncii şi solidarităţii sociale şi ministrul educaţiei şi cercetării emit următorul ordin:

  Articolul I

  Normele metodologice privind emiterea, gestionarea şi arhivarea certificatelor de calificare şi a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesională organizate prin Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 284/4.248/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 8 octombrie 2002, se modifica după cum urmează:
  - Alineatul (3) al articolului 4 se abroga.


  Articolul II

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul muncii
  şi solidarităţii sociale,
  Ioan Cindrea,
  secretar de stat
  Ministrul educaţiei şi cercetării,
  Ecaterina Andronescu
  ──────────────────