ORDIN nr. 1.041 din 8 septembrie 2017pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 450/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul intervențional al pacienților cu accident vascular cerebral acut
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 13 septembrie 2017
  Văzând Referatul de aprobare nr. FB 8.932 din 8.09.2017 al Serviciului medicină de urgență,
  având în vedere:– prevederile art. 100 alin. (5) și (6) și art. 368 lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Adresa Spitalului Universitar de Urgență Elias nr. 15.949 din 17.11.2016 înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 72.645 din 23.11.2016 și Avizul Colectivului de lucru al AP-AVC nr. 8.547 din 10.02.2017,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului sănătății nr. 450/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul intervențional al pacienților cu accident vascular cerebral acut, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 și 245 bis din 9 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 24 litera c), după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:4. Spitalul Universitar de Urgență Elias2. La articolul 24 litera d), după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:4. Spitalul Universitar de Urgență Elias3. La articolul 24 litera e), după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:4. Spitalul Universitar de Urgență Elias


  Articolul II

  Direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și unitățile sanitare care derulează acțiunile prioritare pentru tratamentul intervențional al pacienților cu accident vascular cerebral acut din secțiile de neurologie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog

  București, 8 septembrie 2017.
  Nr. 1.041.
  ----