ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007
  Pentru a continua procesul de modernizare a administrației publice, în acest moment se impune luarea în considerare a unor măsuri adecvate de reorganizare a aparatului de lucru al Guvernului, pentru ca acesta să se constituie într-un aparat administrativ performant și competitiv în raport cu structurile din tarile membre ale Uniunii Europene.
  Ținând seama de faptul ca neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanța de urgență, ar conduce la dificultati în ceea ce priveste o functionare optima, la cel mai înalt nivel, a aparatului de lucru al Guvernului, situație extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul 1
  (1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului funcționează urmatoarele structuri:
  a) Cancelaria Primului-Ministru, institutie publică cu personalitate juridica, în subordinea primului-ministru, condusa de seful cancelariei, cu rang de ministru, ajutat de un secretar de stat; seful Cancelariei Primului-Ministru are calitatea de ordonator principal de credite;
  b) Secretariatul General al Guvernului, institutie publică cu personalitate juridica, în subordinea primului-ministru, condusa de un secretar general, înalt functionar public, numit, în condițiile legii, prin hotărâre a Guvernului; secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu excepția Cancelariei Primului-Ministru; în cadrul Secretariatului general al Guvernului își desfășoară activitatea unul sau mai mulți secretari de stat;
  c) Departamentul pentru Relația cu Parlamentul, structura cu personalitate juridica, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusa de ministrul delegat pentru relația cu Parlamentul, care are calitatea de ordonator tertiar de credite, ajutat de unul sau mai mulți secretari de stat;
  d) Aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităților din domeniile culturii, învățământului și integrarii europene, structura fără personalitate juridica, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusa de ministrul de stat, care nu are calitatea de ordonator de credite;
  e) Departamentul pentru Afaceri Europene, structura cu personalitate juridica, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusa de un secretar de stat, ajutat de 2 subsecretari de stat;
  f) Departamentul de Control al Guvernului, structura fără personalitate juridica, preluata din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului și condusa de un secretar de stat;
  g) Departamentul pentru Relatii Interetnice, structura fără personalitate juridica, în subordinea primului-ministru și în coordonarea secretarului general al Guvernului, condusa de un secretar de stat, ajutat de 2 subsecretari de stat, și finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
  h) alte departamente, organizate ca structuri cu sau fără personalitate juridica, în subordinea primului-ministru, conduse de secretari de stat sau asimilati ai acestora, a caror înființare și/sau functionare se aproba prin hotărâre a Guvernului.
  (2) Normele privind functionarea Cancelariei Primului-Ministru și a Aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităților din domeniile culturii, învățământului și integrarii europene, inclusiv atribuțiile acestora, se stabilesc prin decizie a primului-ministru.(3) Normele privind functionarea structurilor prevăzute la alin. (1) lit. b), c) și g), inclusiv atribuțiile acestora, se aproba prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 2

  Primul-ministru coordonează, prin Cancelaria Primului-Ministru:
  a) Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei, institutie publică autonoma, cu personalitate juridica, finanțată integral din venituri proprii;
  b) Agentia Naționala pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului; președintele agentiei are calitatea de ordonator principal de credite;
  c) Inspectoratul de Stat în Constructii, institutie publică, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, finanțată integral din venituri proprii; inspectorul general de stat are calitate asimilata celei de ordonator principal de credite bugetare în ceea ce priveste actele de gestiune;
  d) Agentia Română pentru Investitii Straine, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru;
  e) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, institutie de specialitate a administrației publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, finanțată integral din venituri proprii; Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului este ordonator principal de credite pentru fondurile care se aloca potrivit legii, pentru operatorii economici prevăzuți în anexa la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului și Privatizarii în Industrie;
  f) Agentia de Compensare pentru Achizitii de Tehnica Speciala, institutie publică autonoma, cu personalitate juridica, finanțată integral din venituri proprii;
  g) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, finanțat de la bugetul de stat; președintele oficiului are calitatea de ordonator principal de credite;
  h) Autoritatea Naționala pentru Reglementare în Comunicatii și Tehnologia Informatiei, institutie publică cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, finanțată integral din venituri proprii;
  i) Comisia Naționala pentru Controlul Activităților Nucleare, institutie publică de interes național, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, finanțată integral din venituri proprii;
  j) Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, institutie publică cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, finanțată din venituri proprii și subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru;
  k) Agentia Naționala pentru Sport, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru;
  l) Agentia Naționala Anti-doping, institutie publică cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, finanțată din venituri proprii și subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.


  Articolul 3
  (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul de lucru al Guvernului este de 879, inclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor acestora.(2) Structura organizatorica, statul de functii și numărul maxim de posturi ale fiecarei structuri din aparatul de lucru al Guvernului se aproba prin decizie a primului-ministru, cu incadrarea în numărul maxim de posturi stabilit pentru aparatul de lucru al Guvernului.


  Articolul 4
  (1) Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei, institutie publică cu personalitate juridica, finanțată integral din venituri proprii, preia atribuțiile, bugetul, sursele de finanțare, personalul, drepturile și oblibațiile Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, care se desfiinteaza.(2) Conducerea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei este asigurata de un presedinte, ajutat de unul sau mai mulți vicepresedinti, numiti și revocati prin decizie a primului-ministru.


  Articolul 5
  (1) Autoritatea Naționala pentru Reglementare în Comunicatii și Tehnologia Informatiei, institutie publică cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, finanțată integral din venituri proprii, preia atribuțiile specifice în domeniul radiocomunicatiilor, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio și echipamentelor terminale de comunicatii electronice, inclusiv din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice, exercitate de Inspectoratul General pentru Comunicatii și Tehnologia Informatiei, care se desfiinteaza.(2) Autoritatea Naționala pentru Reglementare în Comunicatii și Tehnologia Informatiei preia, pe bază de protocol de predare-preluare, bugetul, sursele de finanțare, personalul, drepturile și oblibațiile fostului Inspectorat General pentru Comunicatii și Tehnologia Informatiei.(3) Atribuțiile specifice în domeniul operarii la nivel național a sistemelor informatice ale administrației publice centrale, ce furnizeaza servicii publice destinate guvernarii prin mijloace electronice, ale fostului Inspectorat General pentru Comunicatii și Tehnologia Informatiei se preiau de Ministerul Comunicatiilor și Tehnologiei Informatiei și se exercită prin Autoritatea Naționala pentru Serviciile Societatii Informationale, care se infiinteaza ca institutie publică cu personalitate juridica, în subordinea ministerului, finanțată integral din venituri proprii.(4) Organizarea și functionarea Autorității Naționale pentru Serviciile Societatii Informationale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicatiilor și Tehnologiei Informatiei.(5) Autoritatea Naționala pentru Serviciile Societatii Informationale preia, conform protocolului de predare-preluare incheiat cu Autoritatea Naționala pentru Reglementare în Comunicatii și Tehnologia Informatiei, imobilul situat în municipiul București, Str. Italiana nr. 22, sectorul 2, o cota din disponibilitatile bugetare existente și din veniturile ce urmeaza a se incasa în semestrul I 2007, precum și sursele de finanțare, personalul, drepturile și oblibațiile fostului Inspectorat General pentru Comunicatii și Tehnologia Informatiei, aferente atribuțiilor specifice domeniului prevăzut la alin. (3) și altor domenii conexe care vor fi stabilite prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (4).


  Articolul 6
  (1) Se infiinteaza Autoritatea Naționala pentru Restituirea Proprietăților ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Ministerului Economiei și Finanțelor, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei și Finanțelor, prin preluarea activității Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, structura fără personalitate juridica din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, care se desfiinteaza.(2) Organizarea și functionarea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.(3) Autoritatea Naționala pentru Restituirea Proprietăților este condusa de un presedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de unul sau mai mulți vicepresedinti, cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru.(4) Autoritatea Naționala pentru Restituirea Proprietăților, infiintata potrivit alin. (1), va avea un numar de 177 de posturi, din care 147 de posturi vor fi preluate din cadrul Cancelariei Primului-Ministru prin protocol, inclusiv demnitarii și personalul aferent acestora, precum și toate drepturile și oblibațiile, inclusiv bunurile mobile și imobile, aferente activității fostei Autorități Naționale pentru Restituirea Proprietăților, și 30 de posturi prin redistribuire din numărul de posturi aprobat Ministerului Economiei și Finanțelor.
  (la 30-05-2007, Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 30 mai 2007. )
  (5) Protocolul de predare-preluare va cuprinde prevederile bugetare, execuția bugetară până la data preluării, structura de personal preluata, precum și drepturile și oblibațiile prevăzute la alin. (4).(5^1) Se autorizeaza Ministerul Economiei și Finanțelor să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului Ministerului Economiei și Finanțelor pe anul 2007 și în anexele la acesta.
  (la 30-05-2007, Alin. (5^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 30 mai 2007. )
  (5^2) Protocolul de predare-preluare de posturi, inclusiv demnitarii și personalul aferent acestora, precum și toate drepturile și oblibațiile, inclusiv bunurile mobile și imobile aferente activității fostei Autorități Naționale pentru Restituirea Proprietăților, prevăzut la alin. (4) și (5), va fi incheiat după ce se vor înființa efectiv departamentele tehnico-administrative aferente Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților.
  (la 30-05-2007, Alin. (5^2) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 30 mai 2007. )
  (6) Personalul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, infiintata potrivit alin. (1), își menține nivelul salarizarii prevăzut prin actele normative în vigoare.(7) Prin decizie, vicepresedintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, care coordonează aplicarea Legii nr. 9/1998 și a Legii nr. 290/2003, dispune plata despăgubirilor acordate în conformitate cu aceste legi, stabilite prin hotărâri ale comisiilor judetene, respectiv ale comisiei municipiului București. Hotărârile emise de comisiile judetene, respectiv a municipiului București, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, care nu intrunesc condițiile cerute de lege, vor fi invalidate, prin decizie motivata a vicepresedintelui Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, care coordonează aplicarea Legii nr. 9/1998, și transmise comisiilor judetene, respectiv comisiei municipiului București, în vederea emiterii unor noi hotărâri. Deciziile de plată prin care se modifica hotărârile initiale, deciziile de invalidare și cele prin care se solutioneaza contestațiile se comunică beneficiarilor și pot fi atacate în termen de 30 de zile la sectia de contencios administrativ a tribunalului în raza caruia domiciliaza solicitantul. În baza deciziei de plată sau a hotărârii judecătorești definitive, Directia economica din cadrul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților efectueaza plata compensatiilor banesti.(8) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Economiei și Finanțelor pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 9/1998, republicată, și ale Legii nr. 290/2003, cu modificările și completările ulterioare, se repartizeaza Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, în vederea aplicarii acestor legi.(9) Comisia Centrala pentru Stabilirea Despăgubirilor, constituita prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare, funcționează în subordinea Ministerului Economiei și Finanțelor.(10) Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, precum și Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor aparținând minoritatilor naționale din România, constituite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.164/2002, cu modificările ulterioare, funcționează în subordinea Ministerului Economiei și Finanțelor.


  Articolul 7

  Autoritatea Naționala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, institutie publică cu personalitate juridica, finanțată integral din venituri proprii, trece din coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, în subordinea Ministerului Internelor și Reformei Administrative.


  Articolul 8
  (1) Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, institutie publică cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, trece din coordonarea primului-ministru în coordonarea secretarului general al Guvernului.(2) Directorul general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat are calitatea de ordonator principal de credite.


  Articolul 9
  (1) Administratia Naționala a Rezervelor de Stat, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridica, trece din subordinea Guvernului și coordonarea primului-ministru în subordinea Ministerului Internelor și Reformei Administrative.(2) Administratia Naționala a Rezervelor de Stat este finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor și Reformei Administrative.


  Articolul 10
  (1) Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridica, trece din subordinea Guvernului și coordonarea primului-ministru în subordinea Ministerului Internelor și Reformei Administrative.(2) Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale este finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor și Reformei Administrative.


  Articolul 11
  (1) Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, trece din coordonarea Cancelariei Primului-Ministru în coordonarea secretarului general al Guvernului.(2) Oficiul Național pentru Cultul Eroilor este finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.(3) Bugetul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, aprobat pentru anul 2007, se preia de Secretariatul General al Guvernului de la Ministerul Apararii, cu reintregirea, de către Cancelaria Primului-Ministru, a creditelor alocate în vederea sustinerii activității oficiului pentru perioada ianuarie-aprilie 2007.


  Articolul 12
  (1) Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor funcționează în continuare ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului și în coordonarea ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(2) Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor este finanțată din venituri proprii și subventii de la bugetul de stat, conform legii.


  Articolul 13

  Oficiul de Stat pentru Inventii și Marci, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridica, finanțat integral din venituri proprii, trece din subordinea Guvernului și coordonarea primuluiministru în subordinea Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comert, Turism și Profesii Liberale.


  Articolul 14
  (1) Autoritatea Naționala pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizitiilor Publice, institutie publică cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, trece din coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, în coordonarea secretarului general al Guvernului.(2) Autoritatea Naționala pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizitiilor Publice este finanțată din venituri proprii și subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.


  Articolul 15

  Finantarea cheltuielilor curente și de capital ale Consiliului Național de Solutionare a Contestatiilor se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.


  Articolul 16
  (1) Unitatea de management a proiectului pentru implementarea și monitorizarea programului convenit cu Banca Internationala pentru Reconstructie și Dezvoltare - UMP-PAL, structura în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, infiintata prin Hotărârea Guvernului nr. 856/2003 pentru înființarea Unității de management a proiectului privind reforma administrației publice, își inceteaza activitatea.(2) Departamentul de implementare programe și ajustare structurala, structura în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, își inceteaza activitatea, atribuțiile și personalul acestuia urmand a fi preluate, prin redistribuire, de alte structuri din cadrul Cancelariei Primului-Ministru și al Departamentului de control al Guvernului, pe baza deciziei primului-ministru.(3) Departamentul pentru Lupta Antifrauda - DLAF funcționează în structura Cancelariei Primului-Ministru.


  Articolul 17
  (1) Redactia Publicatiilor pentru Strainatate, institutie publică cu personalitate juridica, trece din subordinea Cancelariei Primului-Ministru în subordinea Ministerului Afacerilor Externe.(2) Redactia Publicatiilor pentru Strainatate este finanțată din venituri proprii și subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.


  Articolul 18
  (1) Agentia Nucleara, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridica, trece din subordinea Guvernului și coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, în subordinea Ministerului Economiei și Finanțelor.(2) Agentia Nucleara este finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei și Finanțelor.


  Articolul 19
  (1) Autoritatea Naționala pentru Protectia Consumatorilor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, trece din coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, în coordonarea ministrului pentru întreprinderi mici și mijlocii, comert, turism și profesii liberale.(2) Autoritatea Naționala pentru Protectia Consumatorilor este finanțată din venituri proprii și subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comert, Turism și Profesii Liberale.


  Articolul 20

  Autoritatea Naționala pentru Tineret, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii și Tineretului, este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepresedinte cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului educatiei, cercetării și tineretului.


  Articolul 21

  Departamentul pentru Dialog Social, structura fără personalitate juridica în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, trece în structura Cancelariei Primului-Ministru.


  Articolul 22
  (1) Agentia pentru Strategii Guvernamentale, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, trece din coordonarea secretarului general al Guvernului în coordonarea sefului Cancelariei Primului-Ministru.(2) Agentia pentru Strategii Guvernamentale este finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.


  Articolul 23
  (1) Oficiul Roman pentru Adoptii, Comisia Naționala de Prognoza, Institutul Național de Statistica și Agentia Naționala pentru Romi, organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, sunt coordonate de secretarul general al Guvernului.(2) Finantarea activității organelor de specialitate ale administrației publice centrale, prevăzute la alin. (1), se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, și din alte surse, conform legii.


  Articolul 24

  Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile preia de la Departamentul pentru Afaceri Europene activitățile, posturile și personalul aferente coordonarii procesului de elaborare, adoptare și de urmărire a implementarii Strategiei de dezvoltare durabila.


  Articolul 25
  (1) Compartimentul specializat din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, care asigura administrarea sistemului informatic al instituțiilor și structurilor care funcționează în sediul Guvernului, precum și al altor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, trece în structura Secretariatului General al Guvernului.(2) Activitatea de relatii cu publicul din cadrul Cancelariei Primului-Ministru trece la Secretariatul General al Guvernului.


  Articolul 26

  Personalul instituțiilor publice înființate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta se preia de la instituțiile ale caror structuri sau activități sunt preluate, respectiv de la instituțiile care se desfiinteaza sau care își inceteaza activitatea, și își menține nivelul salarizarii prevăzut prin actele normative în vigoare.


  Articolul 27
  (1) În termen de 15 zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale vor supune Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative pentru reglementarea masurilor privind înființarea, reorganizarea, organizarea și functionarea lor, după caz, prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(2) Ministerele și celelalte autorități ale administrației publice centrale care preiau institutii și autorități publice în subordine sau în coordonare vor prelua și atribuțiile specifice ministerelor și autorităților administrației publice în subordinea sau în coordonarea cărora s-au aflat entitatile preluate până la data intrarii în vigore a prezentei ordonante de urgenta.(3) Unitatile care funcționează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea instituțiilor desființate, care își inceteaza activitatea sau ale caror structuri ori activități au fost preluate potrivit prezentei ordonante de urgenta, trec, în mod corespunzător, în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea instituțiilor nou-înființate.(4) Autoritățile administrației publice centrale și instituțiile publice nou-înființate sau care preiau activități de la alte institutii publice ori structuri vor prelua, în mod corespunzător, toate drepturile și oblibațiile institutiei desființate sau care își inceteaza activitatea ori ale structurii sau activității din domeniile preluate, inclusiv personalul și bunurile mobile și imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministeriala, republicată, și ale Hotărârii Guvernului nr. 2/2001 pentru aprobarea structurii și continutului protocolului de predare-primire întocmit de membrii Guvernului și de conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administrației publice la expirarea mandatului.


  Articolul 28
  (1) Se autorizeaza Ministerul Economiei și Finanțelor să introducă modificările în structura bugetului de stat și în bugetele sumelor alocate din credite externe, fonduri externe nerambursabile și pentru activități finantate integral din venituri proprii, pe anul 2007, precum și în bugetele ordonatorilor principali de credite și în anexele la acestea, corespunzător prevederilor prezentei ordonante de urgenta, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare.(2) Protocoalele de predare-preluare se incheie în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta și cuprind prevederile bugetare, execuția bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, precum și celelalte drepturi și obligații prevăzute la art. 27.(3) Până la introducerea modificarilor prevăzute la alin. (1) în bugetul de stat și în bugetele ordonatorilor principali de credite, finantarea acestora se asigura din bugetele ordonatorilor principali de credite existenti înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.(4) Deschiderea creditelor bugetare se efectueaza din bugetele ordonatorilor principali de credite existenti înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta și se aproba de ordonatorii principali de credite ai instituțiilor publice înființate, în condițiile prezentei ordonante de urgenta.(5) Efectuarea modificarilor în execuția bugetului de stat, în condițiile prezentei ordonante de urgenta, se face de către ordonatorii principali de credite, pe baza precizarilor aprobate prin ordin al ministrului economiei și finanțelor, în termen de 15 zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.


  Articolul 29

  Ordonatorilor de credite bugetare ai autorităților și instituțiilor publice din subordinea Guvernului, finantate prin bugetul altor institutii sau autorități publice din subordinea Guvernului, le revin toate oblibațiile prevăzute de reglementarile în vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare.


  Articolul 30
  (1) Actele normative în care sunt prevăzute organele de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiile publice care se desfiinteaza, se reorganizeaza ori își schimba raporturile de subordonare sau de coordonare, după caz, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, se modifica în mod corespunzător.(2) În cuprinsul actelor normative în vigoare:
  a) denumirea "Autoritatea de control a Guvernului" se inlocuieste cu denumirea "Departamentul de Control al Guvernului";
  b) denumirea "Inspectoratul General pentru Comunicatii și Tehnologia Informatiei" se inlocuieste cu denumirea "Autoritatea Naționala pentru Reglementare în Comunicatii și Tehnologia Informatiei", în cazul atribuțiilor specifice domeniilor prevăzute la art. 5 alin. (1);
  c) denumirea "Inspectoratul General pentru Comunicatii și Tehnologia Informatiei" se inlocuieste cu denumirea "Ministerul Comunicatiilor și Tehnologiei Informatiei, prin Autoritatea Naționala pentru Serviciile Societatii Informationale", în cazul atribuțiilor specifice domeniului prevăzut la art. 5 alin. (3).


  Articolul 31
  (1) În cadrul Secretariatului General al Guvernului se organizeaza și funcționează cabinetul secretarului general al Guvernului. Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publică centrala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.(2) Numărul maxim de posturi din cabinetul secretarului general al Guvernului, pentru fiecare functie din cadrul acestuia, este cel stabilit, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 32/1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare, pentru functia de ministru.(3) Secretarul general al Guvernului beneficiaza de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuintelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 717/2001, cu modificările și completările ulterioare, și de cele ale Hotărârii Guvernului nr. 69/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind cazarea și transportul persoanelor care ocupa functii de demnitate publică numite sau functii asimilate functiilor de demnitate publică, cu modificările ulterioare.


  Articolul 32

  Legea nr. 584/2002 privind masurile de prevenire a raspandirii maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 8 noiembrie 2002, se modifica după cum urmeaza:1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:(2) Obiectivele prevăzute la alin. (1) se realizează pe baza Strategiei naționale a Guvernului în acest domeniu și prin aplicarea programelor naționale de prevenire, supraveghere, control și reducere a impactului social al cazurilor de infectie HIV/SIDA, elaborate de Ministerul Sănătății Publice împreună cu Ministerul Muncii, Familiei și Egalitatii de Sanse, Ministerul Educatiei, Cercetarii și Tineretului, Agentia Naționala pentru Sport, Autoritatea Naționala pentru Protectia Drepturilor Copilului și Autoritatea Naționala pentru Persoanele cu Handicap, cu avizul Casei Naționale de Asigurari de Sănătate, al Colegiului Medicilor din România și al Colegiului Farmacistilor din România.2. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:

  Articolul 4

  Pentru fundamentarea, elaborarea și supunerea spre aprobare Guvernului a Strategiei naționale pentru supravegherea, controlul și prevenirea cazurilor de infectie cu HIV/SIDA, pentru respectarea convențiilor, a tratatelor și a celorlalte acte internationale la care România este parte și pentru monitorizarea intregii activități în domeniu, se constituie Comisia naționala pentru supravegherea, controlul și prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA, organizata ca organism interministerial fără personalitate juridica, pe lângă Ministerul Sănătății Publice, care îi asigura și secretariatul tehnic.


  Articolul 33

  Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 17 iunie 2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 411/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifica și se completeaza după cum urmeaza:1. Articolul 1 se modifica și va avea urmatorul cuprins:

  Articolul 1
  (1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului și sub autoritatea primului-ministru funcționează Departamentul de Control al Guvernului, structura fără personalitate juridica, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.(2) Secretariatul General al Guvernului preia bugetul, patrimoniul, numărul de posturi și personalul Departamentului de Control al Guvernului.
  2. Articolul 2 se abroga.3. Articolul 3 se modifica și va avea urmatorul cuprins:

  Articolul 3
  (1) Departamentul de Control al Guvernului indeplineste urmatoarele atribuții principale:
  a) exercita controlul administrativ intern privind respectarea prevederilor legale în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în ministere, în celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și la regiile autonome, companiile și societățile naționale sau la societățile comerciale cu capital integral ori majoritar de stat;
  b) verifica eficienta și transparenta activității administrației publice locale;
  c) exercita controlul asupra activității autorităților și instituțiilor publice centrale, stabilit prin sarcina de Guvern sau dispus de primul-ministru;
  d) urmareste implementarea politicilor și strategiilor în domeniul controlului;
  e) initiaza și avizeaza proiecte de acte normative în domeniul controlului;
  f) face propuneri de reglementare și armonizare a cadrului legislativ privind controlul specific al entitatilor cu atribuții de control aflate în coordonarea sa, potrivit reglementarilor Uniunii Europene;
  g) coordonează și controlează aplicarea de către entitatile cu atribuții de control a prevederilor actelor normative care reglementeaza controlul și conduita personalului cu atribuții de control;
  h) promovează politica de dialog social pe probleme specifice activității de control;
  i) verifica sesizarile primite de la primul-ministru;
  j) propune măsuri de corectare a disfunctionalitatilor sesizate în activitatea de control, pe care le inainteaza primului-ministru sau, după caz, ministerelor de resort;
  k) indeplineste orice alte atribuții stabilite de actele normative în vigoare, cu excepția Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.
  (2) În realizarea atribuțiilor de control, instituțiile, autoritățile publice și operatorii economici menționați la alin. (1) au obligația sa puna la dispoziția reprezentantilor Departamentului de Control al Guvernului documentele și informațiile solicitate.(3) Departamentul de Control al Guvernului preia toate reprezentarile și competentele fostei Autorități de control a Guvernului, stabilite prin actele normative în vigoare în instituțiile sau în organele de specialitate ale administrației publice centrale.
  4. Articolul 4 se modifica și va avea urmatorul cuprins:

  Articolul 4
  (1) Pentru realizarea atribuțiilor sale, personalul Departamentului de Control al Guvernului efectueaza controale directe, intocmind acte de control, respectiv rapoarte de control, procese-verbale, informari sau sinteze, care sunt prezentate spre aprobare sefului Departamentului de Control al Guvernului.(2) Actele de control aprobate se transmit instituțiilor vizate care, în termen de 10 zile, au obligația de a comunică Departamentului de Control al Guvernului masurile luate.
  5. Alineatele (1) și (2) ale articolului 5 se modifica și vor avea urmatorul cuprins:

  Articolul 5
  (1) Departamentul de Control al Guvernului este condus de un secretar de stat, seful departamentului, numit prin decizie a primului-ministru.(2) Numărul maxim de posturi al Departamentului de Control al Guvernului este de 78, exclusiv demnitarul.
  6. Articolul 6 se modifica și va avea urmatorul cuprins:

  Articolul 6
  (1) Departamentul pentru lupta antifrauda - DLAF, denumit în continuare Departament, este institutia de contact cu Oficiul European de Lupta Antifrauda - OLAF și asigura, sprijina sau coordonează, după caz, indeplinirea obligațiilor ce revin României privind protectia intereselor financiare ale Comunității Europene, în conformitate cu prevederile art. 280 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, având atributia de control al obtinerii, derularii sau utilizarii fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinantare aferente.(2) În indeplinirea atribuțiilor care îi revin, potrivit legii, Departamentul acționează pe bază de autonomie functionala și decizionala, independent de alte institutii publice, conform obligațiilor asumate de România, fiind condus de un sef cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.(3) Seful Departamentului nu va solicita și nu va primi instrucțiuni de la nicio autoritate, institutie sau persoana în realizarea atribuțiilor sale referitoare la declanșarea și desfășurarea controalelor ori la intocmirea actelor de control.
  7. Articolul 7 se modifica și va avea urmatorul cuprins:

  Articolul 7

  Departamentul are urmatoarele atribuții principale:
  a) asigura coordonarea luptei antifrauda și protejarea efectiva și echivalenta a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;
  b) efectueaza controlul obtinerii, derularii și utilizarii fondurilor provenite din asistența financiară acordată României de Uniunea Europeana, precum și a fondurilor de cofinantare aferente, în vederea identificarii de nereguli, având și calitatea de organ de constatare, în sensul art. 214 din Codul de procedură penala, în privinta fraudelor ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene în România;
  c) asigura și faciliteaza cooperarea dintre instituțiile naționale implicate în protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, precum și între acestea și Oficiul European de Lupta Antifrauda și autoritățile publice relevante din celelalte state membre ale Uniunii Europene;
  d) initiaza și avizeaza proiecte de acte normative privind protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;
  e) culege, analizeaza și prelucreaza datele în scopul realizării analizelor relevante în domeniul protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;
  f) elaboreaza și coordonează programe de perfectionare, stagii de pregatire și instruire în domeniul luptei antifrauda;
  g) indeplineste orice alte atribuții stabilite prin acte normative sau prin decizii ale primului-ministru.
  8. După alineatul (1) al articolului 8 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:(2) Toate autoritățile cu competente în gestionarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinantare aferente, precum și directia de specialitate din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor au obligația sa sesizeze de îndată Departamentul în cazul descoperirii unor indicii privind posibile fraude.9. Articolul 9 se modifica și va avea urmatorul cuprins:

  Articolul 9

  Actele de control se aproba de către seful Departamentului.
  10. După alineatul (6) al articolului 10 se introduc cinci noi alineate, alineatele (7)-(11), cu urmatorul cuprins:(7) În cazul identificarii de nereguli, Departamentul transmite actul de control autorităților cu competente în gestionarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinantare aferente, în vederea luării masurilor care se impun pentru remedierea deficientelor și, după caz, recuperarea sumelor platite necuvenit.(8) În baza motivelor de fapt constatate de către Departament și a temeiului de drept indicat de acesta, autoritățile procedeaza la stabilirea și individualizarea obligațiilor de plată și emiterea titlului de creanta, în cazul în care au fost prejudiciate bugetul general al Comunitatilor Europene sau bugetele administrate de acestea ori în numele lor și/sau bugetele din care provine cofinantarea aferenta.(9) Constatarile Departamentului sunt obligatorii pentru autoritățile cu competente în gestionarea fondurilor comunitare și a cofinantarii aferente.(10) Autoritățile cu competente în gestionarea fondurilor comunitare pot solicita Departamentului reexaminarea situației de fapt în cazul existentei unor elemente care nu au fost avute în vedere în cadrul controlului efectuat de Departament.(11) Autoritățile cu competente în gestionarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinantare și directia de specialitate din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor au obligația de a comunică, în termen de 30 de zile de la data primirii actului de control al Departamentului, masurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin acesta, precum și actiunile intreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii.11. Alineatul (2) al articolului 11 se modifica și va avea urmatorul cuprins:(2) În scopul indeplinirii atributiei prevăzute la art. 7 lit. e), toate autoritățile cu competente în gestionarea asistentei financiare nerambursabile, în controlul utilizarii corespunzătoare a fondurilor comunitare, în prevenirea și combaterea neregulilor și fraudelor, precum și cele cu competente în efectuarea urmaririi penale și sanctionarea celor vinovati și în recuperarea prejudiciilor au obligația de a transmite Departamentului, în termen de 15 zile, datele și informațiile solicitate.12. După alineatul (2) al articolului 11 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:(3) Autoritățile cu competente în gestionarea asistentei financiare comunitare au obligația de a comunică, în termen de 30 de zile de la data dispunerii, masurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actele de control ale Departamentului, precum și pentru recuperarea eventualelor prejudicii.


  Articolul 34

  Litera m) a alineatului (1) al articolului 3 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 133/2006 privind înființarea, organizarea și functionarea Departamentului pentru Afaceri Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, se modifica și va avea urmatorul cuprins:
  "m) coordonează procesul de elaborare, adoptare și urmareste implementarea Strategiei postaderare a României, Planului național de reforma și Strategiei privind piața interna a României;".


  Articolul 35

  Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
  a) art. 11 alin. (2) și (3) din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetatenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Tinutul Herta, ca urmare a stării de razboi și a aplicarii Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 14 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare;
  b) art. 31^1 din secțiunea a 8-a a cap. I din Ordonanța Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 507/2004, cu modificările ulterioare;
  c) art. 1, art. 2, art. 3 și art. 5 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 228/2004, cu modificările și completările ulterioare;
  d) orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante de urgenta.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul delegat
  pentru relația cu Parlamentul,
  Mihai Alexandru Voicu
  Seful Cancelariei Primului-Ministru,
  Ion-Mircea Plangu
  Ministrul internelor
  și reformei administrative,
  Cristian David
  p. Ministrul economiei și finanțelor,
  Doina-Elena Dascalu,
  secretar de stat
  Secretarul general al Guvernului,
  Ilie Gavril Bolojan

  București, 18 aprilie 2007.
  Nr. 25.
  _________