LEGE Nr. 55 din 1 iunie 1992
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 119 din 4 iunie 1992  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război se modifica şi se completează după cum urmează:
  (1) După articolul 4 se introduce articolul 4^1, cu următorul cuprins:
  " Art. 4^1. - (1) Dispoziţiile art. 1 lit. a) şi art. 3 alin. (1) se aplică şi pensionarilor I.O.V.R. accidentati de război în afară serviciului ordonat.
  (2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se asigura din fondurile bugetare prevăzute la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pentru anul 1992, la capitolul de cheltuieli "Pensii I.O.V.R., militari şi alte persoane".


  Articolul 2

  Dispoziţiile art. 4^1 din Legea nr. 49/1991 se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 mai 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 mai 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  MARŢIAN DAN
  -----------------