ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 25 iunie 2004
pentru modificarea Codului de procedură penală
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 1 iulie 2004  Având în vedere necesitatea eliminării neîntârziate a posibilităţii de exercitare abuzivă a drepturilor procesuale, care impietează asupra desfăşurării în condiţii normale a procesului penal şi poate conduce la punerea în libertate a unor infractori periculoşi,
  în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţie, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Alineatul 7 al articolului 52 din Codul de procedură penală, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul justiţiei,
  Cristian Diaconescu
  Bucureşti, 25 iunie 2004.
  Nr. 55.
  -------------