ORDIN nr. 5.346 din 7 septembrie 2011
privind aprobarea Criteriilor generale de admitere în învăţământul postliceal
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 11 octombrie 2011  În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,
  în temeiul art. 44 alin. (8) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,
  ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Criteriile generale de admitere în învăţământul postliceal, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, relaţia cu parlamentul şi partenerii sociali, Direcţia generală economic, finanţe, resurse umane, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei, cercetării,
  tineretului şi sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  Bucureşti, 7 septembrie 2011.
  Nr. 5.346.


  Anexă

  CRITERII 07/09/2011