DECIZIE nr. 118 din 11 iunie 2019privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene de către doamna Mariana Cristea
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 11 iunie 2019
  Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Fondurilor Europene prin Adresa înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.547/6.06.2019 și Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 27.812, conexat cu nr. 27.811/2019,
  în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) și al art. 92 alin. (1^1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  prim-ministrul emite prezenta decizie.

  ARTICOL UNIC

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Mariana Cristea exercită, cu caracter temporar, funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă

  București, 11 iunie 2019.
  Nr. 118.
  -----