ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 110 din 24 octombrie 2003
pentru completarea art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 octombrie 2003  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Articolul 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu doua noi alineate, (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:
  "(3^1) Justa despăgubire prevăzută la alin. (3) se acordă, pentru fiecare caz, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi a Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 60 de zile de la data semnării protocolului de predare-preluare.
  (3^2) Cuantumul despăgubirii se stabileşte în termen de 30 de zile de la data semnării protocolului de predare-preluare, de către o comisie de evaluare formată din reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi ai Ministerului Finanţelor Publice, constituită prin ordin comun."


  Articolul II

  (1) Pentru imobilele preluate pe bază de protocol de predare-preluare, în conformitate cu dispoziţiile art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, şi pentru care Guvernul a fost obligat prin hotărâri judecătoreşti sa emita hotărâri de acordare a justei despăgubiri, aceasta se acordă, pentru fiecare caz, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi a Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului.
  (2) Cuantumul despăgubirii se stabileşte în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă de către comisia de evaluare prevăzută la alin. (3^2) al art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Eugen Bejinariu
  Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,
  Alexandru Athanasiu
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 24 octombrie 2003.
  Nr. 110.
  -------