DECRET nr. 891 din 8 octombrie 2007
privind conferirea unor ordine naţionale
EMITENT
 • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 11 octombrie 2007  În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,
  cu prilejul comemorării Zilei Holocaustului în România, în semn de profund respect pentru cutremurătoarele suferinţe îndurate în lagărele de concentrare din timpul Celui de-al Doilea Război Mondial şi pentru păstrarea memoriei Holocaustului,
  Preşedintele României decretează:

  Articolul 1

  Se conferă Ordinul naţional Steaua României în grad de Cavaler:
  - domnului Adler Otto;
  - domnului Beris Liviu;
  - domnului Lustig Oliver;
  - domnului Finchelstain Lezer.


  Articolul 2

  Se conferă Ordinul naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler:
  - domnului Abraham Devy;
  - doamnei Bercovici Mirjam Lia;
  - domnului Constantin Benone;
  - domnului Freifeld Herman;
  - doamnei Havas Burihovici Libe;
  - domnului KallÎs Nicolae;
  - domnului Mureşan Petru;
  - domnului Nussbaum Vasile;
  - domnului Rozsa Emeric.


  Articolul 3

  Se conferă Ordinul naţional Pentru Merit în grad de Cavaler:
  - domnului Antschel Friedrich;
  - domnului Comşa Radu;
  - domnului Fulop Octavian;
  - doamnei Ionescu Sarina;
  - doamnei Mureşan Iudith Miriam;
  - domnului Ţucărman Iancu;
  - doamnei Wexler Berta;
  - domnului Zaicescu Leonard.
  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  TRAIAN BĂSESCU
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 8 octombrie 2007.
  Nr. 891.
  ---------