LEGE Nr. 143 din 31 decembrie 1994
pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 374 din 31 decembrie 1994  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă următoarele ordonanţe ale Guvernului emise în temeiul art. 1 lit. g) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe:
  1. Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 22 iulie 1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 29 iulie 1994, cu următoarele modificări:
  a) La articolul 1 se introduce, la finalul textului, sintagma: "în condiţiile prezentei ordonanţe ".
  b) Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  "ART. 2. - (1) Hranirea personalului instituţiilor publice menţionate la art. 1 se face, de regula, în natura, în limita unor plafoane calorice diferenţiate pe categorii, care constituie norme de hrana zilnice.
  (2) Normele de hrana zilnice sunt cele cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.
  (3) Categoriile de personal pentru care se acordă şi instituţiile publice în care se aplică se aproba prin hotărâre a Guvernului.
  (4) Hranirea personalului se poate face şi pe bază de alocaţie valorică, cu aprobarea ministrilor sau a conducătorilor instituţiilor publice prevăzute la art. 1.
  (5) Rezervistii primesc, pe timpul concentrarii sau mobilizării, aceleaşi drepturi de hrana ca şi militarii activi."
  c) La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:
  "(3) Regulile de aplicare a normelor de hrana se stabilesc de către miniştrii sau conducătorii instituţiilor publice prevăzute la art. 1."
  d) Articolul 4 alineatul (4) va avea următorul cuprins:
  "(4) Cadrele militare, militarii angajaţi pe bază de contract şi salariaţii civili au dreptul la hrana potrivit normelor, atunci când nu beneficiază de alimente, primesc, în locul acestora, valoarea financiară neimpozabila a normei de hrana la care au dreptul."
  e) Articolul 6 alineatul (4) va avea următorul cuprins:
  "(4) Produsele agroalimentare necesare popotelor pentru cadre şi bucătăriilor de unitate se asigura, în principal, prin depozitele unităţilor militare, la preţurile la care acestea au fost aprovizionate."
  f) La articolul 6 alineatul (5), în primul rind, după cuvintul "cadre" se introduce sintagma "şi bucătăriile de unitate".
  g) Articolul 7 va avea următorul cuprins:
  "ART. 7. - Cadrele militare permanente, militarii angajaţi pe bază de contract şi salariaţii civili care domiciliază în localităţile rurale sau în puncte izolate pot primi, pentru ei şi membrii lor de familie, unele produse agroalimentare din depozitele unităţilor, în limita cantităţilor prevăzute de norme, contra cost, la preţul cu care au fost aprovizionate."
  h) La articolul 8 alineatul (1), rindul al treilea, după cuvintul "constitui" se introduse sintagma "din credite bugetare".
  i) Articolul 9 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "ART. 9. - (1) Normele de hrana pentru animalele şi păsările prevăzute în statele de organizare, precum şi normele de inzestrare cu bunuri materiale necesare aprovizionarii, depozitarii şi păstrării produselor agroalimentare, preparării, transportului şi servirii hranei preparate, sacrificarii animalelor, precum şi cele necesare dotării cu materiale specifice hranirii efectivelor, sunt cele cuprinse în anexele nr. 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă."
  j) La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, cu următorul cuprins:
  "Structura acestor norme se aproba de către miniştrii sau conducătorii instituţiilor publice menţionate la art. 1."
  k) Articolul 10 alineatul (3), teza a III-a, va avea următorul cuprins:
  "(...) În situaţia în care producţia depăşeşte nevoile de consum, produsele realizate pot fi valorificate contra cost."
  l) Articolul 11 va avea următorul cuprins:
  "ART. 11. - (1) Pentru asigurarea aprovizionarii militarilor în termen, elevilor şi studenţilor militari cu unele produse alimentare şi mărfuri de stricta necesitate, contra cost, unităţile militare din subordinea instituţiilor publice prevăzute la art. 1 pot înfiinţa, în incinta acestora, puncte de desfacere.
  (2) Sumele necesare punctelor de desfacere pentru procurarea mărfurilor prevăzute la alin. (1) se pun la dispoziţia acestora sub forma de avansuri din creditele bugetare. Valoarea mărfurilor existente în stoc la 31 decembrie, achiziţionate din aceste credite, se reportează în anul următor.
  (3) În cadrul creditelor bugetare aprobate, suma necesară funcţionarii punctelor de desfacere şi criteriile de acordare a acesteia se stabilesc de către miniştrii sau conducătorii instituţiilor publice prevăzute la art. 1.
  (4) Produsele şi mărfurile aprovizionate se vor desface la preţurile la care au fost achiziţionate."
  m) Articolul 12 va avea următorul cuprins:
  "ART. 12. - Sumele încasate potrivit prevederilor art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (4), art. 7 şi art. 10 alin. (3) se vor utiliza de către instituţiile publice prevăzute la art. 1 pentru procurarea alimentelor şi furajelor necesare în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă."
  n) La articolul 13 alineatul (2) se introduce, la finalul textului, sintagma: "cu aceeaşi dată".
  o) Se introduce anexa nr. 1 cu următorul cuprins:


  Anexa 1
  Norme de hrana ale personalului din sectorul de apărare naţionala,
  ordine publică şi siguranţa naţionala, în timp de pace
  I. Norme de hrana comune
  Norma de hrana nr. 1 4.300 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 2 5.085 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 2 "A" 270 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 3 4.900 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 4 6.195 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 4 "A" 1.504 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 4 "B" 3.506 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 5 5.720 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 5 "A" 5.720 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 6 5.010 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 6 "A" 5.101 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 7 4.390 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 8 4.315 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 9 4.415 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 10 3.835 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 10 "A" 4.915 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 11 4.360 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 12 "A" 1.600 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 12 "B" 660 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 12 "C" 554 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 12 "D" 330-660 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 13 Norma pentru tigari
  Norma de hrana nr. 14 Norma pentru substituiri.
  II Norme de hrana specifice Ministerului de Interne şi Ministerului Justiţiei - Direcţia generală a penitenciarelor
  Norma de hrana nr. 12 "C-1" 925 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 15 3.820 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 16 3.645 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 17 2.855 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 17 "A" 790 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 17 "B" 1.065 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 17 "C" 410 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 18 3.175 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 18 "A" 860 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 18 "B" 1.255 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 18 "C" 1.195 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 18 "D" 1.400 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 18 "E" 825 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 19 3.160 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 20 2.725 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 21 2.295 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 22 1.190 calorii om/zi
  Norma de hrana nr. 23 1.650 calorii om/zi.
  p) Se introduce anexa nr. 2 cu următorul cuprins:


  Anexa 2
  Norme de hrana pentru animalele şi păsările prevăzute în statele de organizare
  Norma de hrana nr. 1 - pentru hranirea căilor
  Norma de hrana nr. 2 - pentru hranirea câinilor
  Norma de hrana nr. 3 - pentru hranirea animalelor
  şi pasarilor de experienta
  Norma de hrana nr. 4 - pentru substituirea produ-
  selor folosite în hranirea
  animalelor şi pasarilor.
  r) Se introduce anexa nr. 3 cu următorul cuprins:


  Anexa 3
  Norme de dotare cu bunuri materiale necesare aprovizionarii, depozitarii şi păstrării produselor agroalimentare, preparării, transportului şi servirii hranei preparate şi sacrificarii animalelor
  I. Norme de dotare comune
  Norma nr. 1 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru bucatarii
  Norma nr. 2 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru servirea şi
  transportul hranei preparate
  Norma nr. 3 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru manipularea,
  transportul, depozitarea şi păstrarea produselor agroalimentare
  Norma nr. 4 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru brutarii
  Norma nr. 5 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar în tabere,
  aplicaţii, poligoane de tragere şi instrucţie sau situaţii
  speciale
  Norma nr. 6 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru laboratoare
  de cofetarie şi patiserie
  Norma nr. 7 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar de resortul hra-
  nirii, pentru dormitoare, sali de cursuri, cabinete şi cămine
  militare
  Norma nr. 8 - de dotare cu materiale de întreţinere, piese de schimb pentru
  tehnica de resort şi materiale diverse
  Norma nr. 9 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru întreţinerea
  şi sacrificarea animalelor, pasarilor şi pentru prelucrarea
  produselor rezultate
  Norma nr. 10 - cu drepturile de combustibil lichid şi solid necesar preparării
  hranei în condiţii speciale (aplicaţii, trageri, poligoane) când
  se folosesc bucatarii rulante auto, cuptoare şi brutarii de
  campanie.
  II. Norme de dotare specifice Ministerului de Interne şi Ministerului Justiţie - Direcţia generală a penitenciarelor
  Norma nr. 11 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru servirea şi
  transportul hranei de către personalul privat de libertate
  Norma nr. 12 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar a bucătăriilor în
  care se prepara hrana pentru persoanele private de libertate.
  2. Ordonanţa Guvernului nr. 51 din 12 august 1994 privind drepturile de echipament şi materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994, cu următoarele modificări:
  a) Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  "ART. 2. - (1) Asigurarea cu echipament şi materiale de resortul echipamentului pentru personalul instituţiilor publice prevăzute la art. 1 se face pe bază de norme.
  (2) Normele privind echipamentul sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.
  (3) Normele privind materialele de resortul echipamentului sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.
  (4) Normele de echipare pe categorii de personal, structura acestora şi instituţiile publice în care se aplică se aproba prin hotărâre a Guvernului.
  (5) Normele de echipare pentru diferite activităţi ce se executa în situaţii speciale neprevăzute, normele pentru asigurarea cu materiale de resortul echipamentului, inclusiv echipamentul de protecţie şi de lucru pentru salariaţii civili, regulile de aplicare a acestor norme, precum şi regulamentele pentru descrierea, compunerea şi portul uniformelor militare se aproba de către conducătorii instituţiilor publice prevăzute la art. 1, în condiţiile legii."
  b) Articolul 3 alineatul (2), teza I, va avea următorul cuprins:
  "(2) Restantele de echipament se pot acorda sub forma bănească, dacă nu a fost posibila acordarea în natura la termenul legal de acordare (...)."
  c) Articolul 3 alineatul (3), teza I, va avea următorul cuprins:
  "(3) Cadrele militare, la trecerea în rezerva sau în retragere, şi urmaşii cadrelor decedate în timpul activităţii primesc valoarea echipamentului, restanta pe ultimii 3 ani, precum şi valoarea cotei-părţi anuale din drepturile ce li se cuvin, aferentă timpului trecut de la începutul anului până inclusiv în luna când sunt trecute în rezerva, în retragere sau când a intervenit decesul (...)."
  d) La articolul 5, primul rind, după cuvintul "Materialele" se introduce sintagma "de resortul echipamentului".
  e) Articolul 7, teza a II-a, va avea următorul cuprins:
  "(...) La materialele de resortul echipamentului care privesc întreţinerea, reparaţiile, rechizitele şi imprimatele, stocul de siguranţă va fi egal cu consumul de 90 de zile."
  f) Se introduce anexa nr. 1 cu următorul cuprins:


  Anexa 1
  Norme privind drepturile de echipament, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala
  A. Pentru Ministerul Apărării Naţionale:
  Norma nr. 1 - pentru echiparea generalilor, ofiţerilor, maiştrilor militari şi
  subofiţerilor din armata de uscat şi aviatie
  Norma nr. 2 - pentru echiparea amiralilor, ofiţerilor, maiştrilor militari şi
  subofiţerilor din marina militară
  Norma nr. 3 - pentru echiparea studenţilor şi elevilor din instituţiile
  militare de învăţământ ale armatei de uscat şi aviatie
  Norma nr. 4 - pentru echiparea studenţilor din Academia Navala şi a elevilor
  Şcolii Militare de Maiştri de Marina
  Norma nr. 5 - pentru echiparea elevilor liceelor militare ale armatei de uscat
  şi Şcolii Militare de Muzica
  Norma nr. 6 - pentru echiparea elevilor liceelor militare de marina
  Norma nr. 7 - pentru echiparea militarilor în termen, militarilor angajaţi pe
  baza de contract, elevilor din şcolile de ofiţeri de rezerva şi
  fiilor regimentului din armata de uscat, infanterie marina şi
  aviatie
  Norma nr. 8 - pentru echiparea militarilor în termen, militarilor angajaţi pe
  baza de contract, elevilor din şcolile de ofiţeri de rezerva şi
  fiilor regimentului din marina militară
  Norma nr. 9 - pentru echiparea militarilor condamnaţi în închisoarea militară
  Norma nr. 10 - pentru inzestrarea cu echipament de scena a Ansamblului Artistic
  al Armatei, a echipelor artistice ale Cercului Militar Naţional,
  statelor majore ale categoriilor de forte armate, armatelor şi
  Comandamentelor de armata
  Norma nr. 11 - pentru inzestrarea cu cazarmament a căminelor militare de
  garnizoana
  Norma nr. 12 - pentru inzestrarea cu echipament special, de protecţie şi de
  lucru pentru personalul militar din Ministerul Apărării
  Naţionale.
  B. Pentru Ministerul de Interne:
  Norma nr. 1 - pentru echiparea generalilor şi amiralilor
  Norma nr. 2 - pentru echiparea ofiţerilor din armata de uscat şi marina
  granicereasca
  Norma nr. 3 - pentru echiparea generalilor şi ofiţerilor din rezerva şi
  retragere
  Norma nr. 4 - pentru echiparea maiştrilor militari şi subofiţerilor din armata
  de uscat şi din marina granicereasca
  Norma nr. 5 - pentru echiparea studenţilor din Academia de Poliţie
  Norma nr. 6 - pentru echiparea elevilor din şcolile militare de maiştri
  militari şi subofiteri
  Norma nr. 7 - pentru echiparea elevilor din liceele militare
  Norma nr. 8 - pentru echiparea militarilor în termen, militarilor angajaţi pe
  baza de contract şi elevilor din şcolile de ofiţeri de rezerva
  Norma nr. 8 a- pentru echiparea militarilor în termen, militarilor angajaţi pe
  baza de contract şi elevilor din şcolile de ofiţeri şi maiştri
  militari de rezerva din marina granicereasca
  Norma nr. 9 - pentru echiparea formatiilor, echipelor artistice şi a muzicii
  reprezentative din unităţile Ministerului de Interne
  Norma nr. 10 - pentru inzestrarea cu cazarmament a căminelor militare, căminelor
  de oaspeti şi a dormitoarelor organizate în unităţi
  Norma nr. 11 - pentru inzestrarea cu echipament special, de protecţie şi de
  lucru.
  C. Pentru Ministerul Justiţiei - Direcţia generală a penitenciarelor :
  Norma nr. 1 - pentru echiparea generalilor, ofiţerilor, maiştrilor militari şi
  subofiţerilor
  Norma nr. 2 - pentru echiparea elevilor din şcolile militare de maiştri şi
  subofiteri
  Norma nr. 3 - pentru inzestrarea cu cazarmament a căminelor de oaspeti şi a
  dormitoarelor organizate în unităţi
  Norma nr. 4 - pentru inzestrarea cu echipament special, de protecţie şi de
  lucru
  Norma nr. 5 - pentru echiparea generalilor şi ofiţerilor din rezerva şi
  retragere cu drept de a li se confecţiona uniforme militare în
  mod gratuit.
  D. Pentru Serviciul Roman de Informaţii:
  Norma nr. 1 - pentru echiparea generalilor
  Norma nr. 2 - pentru echiparea ofiţerilor
  Norma nr. 3 - pentru echiparea generalilor şi ofiţerilor din rezerva şi
  retragere cu drept de a li se confecţiona uniforme militare în
  mod gratuit
  Norma nr. 4 - pentru echiparea maiştrilor militari şi subofiţerilor
  Norma nr. 5 - pentru echiparea studenţilor din instituţiile militare de
  învăţământ superior
  Norma nr. 6 - pentru echiparea elevilor din şcolile militare de maiştri
  militari şi subofiteri
  Norma nr. 7 - pentru echiparea militarilor în termen şi elevilor din şcolile
  de ofiţeri de rezerva
  Norma nr. 8 - pentru inzestrarea cu cazarmament a căminelor, a camerelor de
  oaspeti şi a dormitoarelor organizate în unităţi
  Norma nr. 9 - pentru inzestrarea cu echipament special, de protecţie şi de
  lucru
  Norma nr. 9a- pentru inzestrarea cu echipament special şi de protecţie pentru
  personalul militar tehnic-operativ.
  E. Pentru Serviciul de Protecţie şi Paza:
  Norma nr. 1 - pentru echiparea cadrelor care îndeplinesc funcţii de director,
  adjunct al directorului Serviciului de Protecţie şi Paza şi
  generali
  Norma nr. 2 - pentru echiparea ofiţerilor bărbaţi
  Norma nr. 3 - pentru echiparea ofiţerilor femei
  Norma nr. 4 - pentru echiparea maiştrilor militari şi subofiţerilor bărbaţi
  Norma nr. 5 - pentru echiparea maiştrilor militari şi subofiţerilor femei
  Norma nr. 6 - pentru echiparea cadrelor care încadrează Compartimentul
  Aghiotanti
  Norma nr. 7 - pentru acordarea unor articole de echipament gratuit cadrelor
  militare, ca ţinuta de instrucţie, antrenament şi misiuni
  Norma nr. 8 - pentru acordarea unor articole de echipament gratuit cadrelor
  militare din Forţele de Intervenţie Antiteroriste, ca ţinuta de
  instrucţie, antrenament şi misiuni
  Norma nr. 9 - pentru asigurarea unor articole de echipament cadrelor militare
  care executa cursuri, aplicaţii şi misiuni speciale (inventar de
  unitate)
  Norma nr. 10 - pentru asigurarea unor articole de echipament cadrelor militare
  din escorta oficială auto-moto (inventar de unitate)
  F. Pentru Serviciul de Telecomunicaţii Speciale:
  Norma nr. 1 - pentru echiparea generalilor
  Norma nr. 2 - pentru echiparea ofiţerilor
  Norma nr. 3 - pentru echiparea maiştrilor militari şi subofiţerilor
  Norma nr. 4 - echipament şi materiale pentru pregătire fizica şi sport
  Norma nr. 5 - pentru inzestrarea cu cazarmament a căminelor militare, cămine-
  lor de oaspeti şi a dormitoarelor organizate în unităţi
  Norma nr. 6 - pentru inzestrarea cu echipament special, de protecţie şi de
  lucru.
  g) Se introduce anexa nr. 2 cu următorul cuprins:


  Anexa 2
  Norme privind drepturile de materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, pentru sectorul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala
  A. Pentru Ministerul Apărării Naţionale:
  Norma nr. 13 - pentru inzestrarea cu vehicule hipo şi harnasament, materiale de
  întreţinere şi repararea acestora, precum şi pentru potcovitul
  căilor
  Norma nr. 14 - pentru aprovizionarea şi consumul cu materiale de spălat şi
  igiena, de reparat şi întreţinere echipament şi de gospodărie
  Norma nr. 15 - pentru inzestrarea atelierelor de croitorie, cizmarie, lemnărie,
  rotarie şi fierărie-potcovarie
  Norma nr. 16 - pentru aprovizionarea cu materiale necesare contentiei şi
  îngrijirii câinilor de serviciu
  Norma nr. 17 - pentru aprovizionarea cu rechizite de birou şi şcolare
  Norma nr. 18 - pentru dotarea unităţilor sanitare militare cu echipament,
  cazarmament şi alte materiale specifice de resortul
  echipamentului.
  B. Pentru Ministerul de Interne:
  Norma nr. 12 - pentru aprovizionarea cu materiale de spălat şi igiena
  Norma nr. 13 - pentru aprovizionarea cu materiale de gospodărie şi inventar de
  unitate
  Norma nr. 14 - pentru aprovizionarea cu materiale pentru dotarea atelierelor
  de croitorie, cizmarie, curelarie, lemnărie, rotarie şi
  fierărie-potcovarie
  Norma nr. 15 - pentru aprovizionarea cu harnasament şi vehicule hipo
  Norma nr. 16 - pentru aprovizionarea cu materiale de întreţinere şi reparaţii
  echipament
  Norma nr. 17 - pentru aprovizionarea cu materiale de întreţinere cai şi de
  potcovit
  Norma nr. 18 - pentru aprovizionarea cu harnasament şi materiale pentru
  dresajul câinilor de serviciu
  Norma nr. 19 - pentru aprovizionarea cu echipament şi materiale pentru pregătire
  fizica şi sport
  Norma nr. 20 - pentru aprovizionarea cu rechizite de birou
  Norma nr. 21 - pentru aprovizionarea cu rechizite pentru învăţământ
  Norma nr. 22 - pentru aprovizionarea cu furnituri şi rechizite pentru pregătirea
  de lupta şi tactic-operativă
  Norma nr. 23 - pentru aprovizionarea cu materiale de informare, culturale şi de
  club.
  C. Pentru Ministerul Justiţiei - Direcţia generală a penitenciarelor:
  Norma nr. 6 - pentru inzestrarea cu harnasament şi vehicule hipo
  Norma nr. 7 - pentru aprovizionarea cu rechizite de birou şi şcolare
  Norma nr. 8 - pentru aprovizionarea cu materiale de informare, culturale şi de
  club
  Norma nr. 9 - pentru aprovizionarea cu materiale de întreţinere şi reparaţii
  Norma nr. 10 - pentru aprovizionarea cu materiale de spălat şi igiena
  Norma nr. 11 - pentru aprovizionarea cu materiale de gospodărie şi inventar de
  unitate
  Norma nr. 12 - pentru aprovizionarea cu materiale de întreţinere a căilor şi
  potcovitul acestora
  Norma nr. 13 - pentru aprovizionarea cu harnasament şi materiale pentru dresajul
  câinilor
  Norma nr. 14 - pentru aprovizionarea cu scule şi utilaje pentru ateliere
  Norma nr. 15 - pentru aprovizionarea cu echipament şi materiale pentru pregătire
  fizica şi sport.
  D. Pentru Serviciul Roman de Informaţii :
  Norma nr. 10 - pentru aprovizionarea cu rechizite şi furnituri de birou
  Norma nr. 11 - pentru aprovizionarea cu furnituri şi rechizite pentru
  învăţământ
  Norma nr. 12 - pentru aprovizionarea cu furnituri şi rechizite pentru pregătirea
  de lupta şi tactic-operativă
  Norma nr. 13 - pentru aprovizionarea cu materiale de club şi culturale, cărţi şi
  publicaţii
  Norma nr. 14 - pentru aprovizionarea cu materiale de reparaţii şi întreţinere
  echipament şi utilaje de resort
  Norma nr. 15 - pentru aprovizionarea cu materiale de spălat şi igiena
  Norma nr. 16 - pentru aprovizionarea cu materiale de gospodărie şi inventar de
  unitate
  Norma nr. 17 - pentru aprovizionarea cu scule şi utilaje pentru ateliere
  Norma nr. 18 - pentru aprovizionarea cu echipament şi materiale pentru
  pregătire fizica şi sport.
  E. Pentru Serviciul de Protecţie şi Paza:
  Norma nr. 11 - pentru inzestrarea cu echipament de protecţie şi de lucru
  (inventar de unitate)
  Norma nr. 12 - pentru inzestrarea cu cazarmament a camerelor pentru odihna
  cadrelor în dispozitiv sau în unitate (în interes de serviciu)
  şi dotarea acestora cu materialele necesare
  Norma nr. 13 - pentru aprovizionarea cu materiale specifice atelierelor de
  croitorie, cizmarie şi frizerie
  Norma nr. 14 - pentru aprovizionarea cu rechizite de birou
  Norma nr. 15 - pentru aprovizionarea cu materiale necesare contentiei şi
  îngrijirii câinilor de serviciu, protecţiei personalului,
  dresajului şi predresajului câinilor de serviciu
  Norma nr. 16 - pentru aprovizionarea cu materiale de întreţinere cai şi
  materiale de potcovit.
  F. Pentru Serviciul de Telecomunicaţii Speciale:
  Norma nr. 7 - pentru aprovizionarea cu materiale de spălat şi igiena
  Norma nr. 8 - pentru aprovizionarea cu materiale de gospodărie şi inventar de
  unitate
  Norma nr. 9 - pentru aprovizionarea cu materiale necesare dotării atelierelor
  de croitorie şi cizmarie
  Norma nr. 10 - pentru aprovizionarea cu materiale de întreţinere şi reparat
  echipament
  Norma nr. 11 - pentru aprovizionarea cu rechizite de birou
  Norma nr. 12 - pentru aprovizionarea cu rechizite pentru învăţământ
  Norma nr. 13 - pentru aprovizionarea cu rechizite pentru pregătirea de lupta
  şi tactic-operativă
  Norma nr. 14 - pentru aprovizionarea cu materiale de informare, culturale şi de
  club.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ADRIAN NASTASE
  -----------------------