ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 116 din 29 iunie 2000pentru modificarea art. 45 alin. (3) și (4) din Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor, precum și pentru stabilirea unor alte măsuri tranzitorii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 5 iulie 2000
  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, se modifica după cum urmează:1. Articolul 45 alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Până la data numirii membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, Oficiul de supraveghere a activității de asigurare și reasigurare din cadrul Ministerului Finanțelor exercita atribuțiile date în competența Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, prevăzute la art. 5, cu excepția celei prevăzute la lit. j).2. Articolul 45 alineatul (4) va avea următorul cuprins:(4) Atribuțiile Oficiului de supraveghere a activității de asigurare și reasigurare din cadrul Ministerului Finanțelor, competentele legale ale Ministerului Finanțelor, precum și ale Guvernului României, astfel cum sunt prevăzute, la data intrării în vigoare a prezentei legi, la art. 5, 7, 53, 60, 65 și 67 din Legea nr. 136/1995, se preiau de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor la data numirii membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, data la care Oficiul de supraveghere a activității de asigurare și reasigurare își încetează activitatea.


  Articolul II

  Dispozițiile legale referitoare la înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului de supraveghere a activității de asigurare și reasigurare din cadrul Ministerului Finanțelor își mențin valabilitatea până la data numirii membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, potrivit art. 45 alin. (3) din Legea nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor.
  (la 09-07-2000, sintagma: potrivit art. 43 alin. (3) a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 116 din 29 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 09 iulie 2000 )

  p. PRIM-MINISTRU,
  MIRCEA CIUMARA
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes

  ------------