DECRET nr. 206 din 20 martie 2020privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Singapore cu privire la serviciile aeriene, semnat la Singapore la 31 mai 2018
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 24 martie 2020
  În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția Românei, republicată,
  Președintele României d e c r e t e a z ă:

  ARTICOL UNIC

  Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Singapore cu privire la serviciile aeriene, semnat la Singapore la 31 mai 2018, și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS

  București, 20 martie 2020.
  Nr. 206.
  -----