LEGE nr. 315 din 18 iunie 2001
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 38/2000 privind unele măsuri pentru diminuarea datoriei publice interne
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 21 iunie 2001  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 38 din 20 aprilie 2000 privind unele măsuri pentru diminuarea datoriei publice interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 25 aprilie 2000.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 13 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAţILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  -------------