ORDONANTA nr. 54 din 14 august 1998
privind admiterea, cu taxa, în învăţământul superior de stat peste locurile finanţate de la bugetul de stat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 18 august 1998  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 pct. 10 lit. h) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Articolul 1

  Instituţiile de învăţământ superior aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale sunt autorizate sa admită peste locurile finanţate de la bugetul de stat un număr de studenţi care accepta sa suporte cheltuielile de şcolarizare din resurse proprii.


  Articolul 2

  Numărul de locuri de studiu cu taxa se stabileşte de către senatul fiecărei instituţii de învăţământ superior, în funcţie de capacitatea bazei materiale de studiu şi de cazare în cămine.


  Articolul 3

  Cuantumul taxei anuale de studiu se stabileşte de către senatul fiecărei instituţii de învăţământ superior, în funcţie de costurile specifice şcolarizării, şi se anunta candidaţilor înainte de începerea admiterii.


  Articolul 4

  Studenţii admişi pentru locurile de studiu cu taxa se stabilesc din rândul candidaţilor la admitere situaţi sub media ultimului reuşit pe locurile finanţate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a mediilor şi pe baza solicitării liber exprimate în termen de 5 zile de la afişarea rezultatelor.


  Articolul 5

  (1) Statutul de student admis pentru locurile de studiu cu taxa se păstrează pe întreaga durata de şcolarizare.
  (2) În organizarea formatiilor de studiu nu se face distincţie între cele două categorii de studenţi admişi.


  Articolul 6

  Pe întreaga durata de şcolarizare studenţii admişi cu taxa de studiu nu beneficiază de burse şi nu au acces la asistenţa socială, suportate din bugetul de stat.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Andrei Marga
  Ministrul finanţelor,
  Daniel Daianu
  p. Ministrul muncii şi
  protecţiei sociale,
  Norica Nicolai,
  secretar de stat
  ----------