LEGE nr. 322 din 14 iulie 2006
pentru declararea comunei Livada, judeţul Satu Mare, oraş
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 21 iulie 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  (1) Comuna Livada, judeţul Satu Mare, se declară oraş.
  (2) Localităţile componente ale oraşului Livada sunt: Livada, Adrian, Dumbrava şi Livada Mică.


  Articolul 2

  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică, iar pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 14 iulie 2006.
  Nr. 322.
  ----------