DECRET nr. 525 din 6 iulie 2018privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 10 iulie 2018
  În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,
  Președintele României d e c r e t e a z ă:

  ARTICOL UNIC

  Se promulgă Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS

  București, 6 iulie 2018.
  Nr. 525.
  ----