HOTĂRÂRE nr. 870 din 6 noiembrie 2013
privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor 2014-2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 4 decembrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Strategia naţională de gestionare a deşeurilor 2014-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Pentru obiectivele strategice şi indicatorii de monitorizare prevăzuţi în Strategia naţională de gestionare a deşeurilor, instituţiile responsabile, conform atribuţiilor specifice, sunt autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, autoritatea publică centrală pentru economie şi energie, autoritatea publică centrală pentru sănătatea populaţiei, autoritatea publică centrală pentru educaţie, autoritatea publică centrală pentru dezvoltare regională şi administraţie, autorităţile administraţiei publice locale.


  Articolul 3

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ──────────────────
  Ministrul mediului
  şi schimbărilor climatice,
  Rovana Plumb
  Ministrul delegat pentru ape,
  păduri şi piscicultură,
  Lucia Ana Varga
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul economiei,
  Andrei Dominic Gerea
  Ministrul fondurilor europene,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Ministrul delegat
  pentru întreprinderi mici şi mijlocii,
  mediul de afaceri şi turism,
  Anca-Laura Ionescu,
  secretar de stat
  Ministrul sănătăţii,
  Gheorghe-Eugen Nicolăescu
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Remus Pricopie
  Ministrul delegat
  pentru învăţământ superior,
  cercetare ştiinţifică
  şi dezvoltare tehnologică,
  Mihnea Cosmin Costoiu
  Ministrul muncii,
  familiei, protecţiei sociale
  şi persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  Bucureşti, 6 noiembrie 2013.
  Nr. 870.


  Anexă

  STRATEGIE 06/11/2013