ORDIN nr. 260 din 4 iulie 2019privind publicarea Listei unităților sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în data de 4 iulie 2019
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 iulie 2019
  Având în vedere:– Referatul Serviciului juridic și relații externe aprobat cu nr. 2.874 din data de 4 iulie 2019;– dispozițiile art. 2 lit. e) și h), art. 6 lit. e), art. 9 alin. (2) și art. 13 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu modificările ulterioare;– prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităților sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 13 alin. (6) din Legea nr. 185/2017, cu modificările ulterioare,
  președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate emite prezentul ordin.

  ARTICOL UNIC

  Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Listei unităților sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în data de 4 iulie 2019, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

  Președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate,
  Vasile Cepoi

  București, 4 iulie 2019.
  Nr. 260.

  ANEXĂ

  LISTA
  unităților sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în data de 4 iulie 2019

  -----