ORDIN nr. 846/1.106/2018pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 4 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 846 din 3 iulie 2018
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 1.106 din 29 iunie 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 5 iulie 2018
  Văzând Referatul de aprobare nr. SP 7.420 din 29 iunie 2018 al Ministerului Sănătății și nr. DG 2.820 din 29 iunie 2018 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 2, la secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“, litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 382, 397 și 398 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  „382

  W60057003

  J05AB04

  RIBAVIRINUM

  REBETOL 200 mg

  CAPS.

  200 mg

  MERCK SHARP & DOHME

  MAREA BRITANIE

  CUTIE X 140 CAPS. (BLIST. PVC/PE/PVDC)

  P-RF/R

  140

  1,932857

  2,359643

  5,522428

  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  397

  W59948001

  J05AR10

  LOPINAVIRUM + RITONAVIRUM**

  KALETRA 200 mg/50 mg

  COMPR. FILM.

  200 mg/50 mg

  ABBVIE LTD.

  MAREA BRITANIE

  CUTIE X 1 FLAC. DIN PEID X 120 COMPR. FILM.

  PR

  120

  11,833666

  13,216666

  0,000000

  398

  W59947002

  J05AR10

  LOPINAVIRUM + RITONAVIRUM**

  KALETRA 80 mg/ml + 20 mg/ml

  SOL. ORALĂ

  80 mg/ml + 20 mg/ml

  ABBVIE LTD.

  MAREA BRITANIE

  CUTIE X 5 FLAC. MULTIDOZĂ DIN TPE X 60 ML + 5 SERINGI GRADATE A 5 ML

  PR

  5

  243,736000

  273,302000

  0,000000“
  2. În anexa nr. 2, la secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“, litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 513 se introduc zece noi poziții, pozițiile 514-523, cu următorul cuprins:

  514

  W61374009

  J05AB04

  RIBAVIRINUM

  RIBAVIRINA AUROBINDO 200 mg

  COMPR. FILM.

  200 mg

  AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED

  MALTA

  CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 168 COMPR. FILM.

  PRF

  168

  1,610714

  1,966369

  0,000000

  515

  W57505004

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

  GAMMANORM 165 mg/ml

  SOL. INJ.

  165 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML SOL. INJ.

  PR

  1

  580,650000

  671,060000

  0,000000

  516

  W57505005

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

  GAMMANORM 165 mg/ml

  SOL. INJ.

  165 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML SOL. INJ.

  PR

  10

  553,645000

  607,289000

  0,000000

  517

  W57505008

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

  GAMMANORM 165 mg/ml

  SOL. INJ.

  165 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 6 ML SOL. INJ.

  PR

  10

  168,193000

  187,146000

  0,000000

  518

  W57505010

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

  GAMMANORM 165 mg/ml

  SOL. INJ.

  165 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML SOL. INJ.

  PR

  1

  360,390000

  430,980000

  0,000000

  519

  W57505011

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

  GAMMANORM 165 mg/ml

  SOL. INJ.

  165 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML SOL. INJ.

  PR

  10

  333,388000

  367,208000

  0,000000

  520

  W57505013

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

  GAMMANORM 165 mg/ml

  SOL. INJ.

  165 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML SOL. INJ.

  PR

  1

  690,780000

  791,100000

  0,000000

  521

  W57505014

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

  GAMMANORM 165 mg/ml

  SOL. INJ.

  165 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML SOL. INJ.

  PR

  10

  663,775000

  727,331000

  0,000000

  522

  W57505016

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

  GAMMANORM 165 mg/ml

  SOL. INJ.

  165 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 48 ML SOL. INJ.

  PR

  1

  1.351,550000

  1.511,340000

  0,000000

  523

  W57505017

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

  GAMMANORM 165 mg/ml

  SOL. INJ.

  165 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 48 ML SOL. INJ.

  PR

  10

  1.324,550000

  1.447,576000

  0,000000
  3. În anexa nr. 2, la secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, poziția 413 se abrogă.4. În anexa nr. 2, la secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 506 se introduc douăzeci și una de noi poziții, pozițiile 507-527, cu următorul cuprins:

  507

  W63064006

  L01AA09

  BENDAMUSTINUM**1

  BENDAMUSTINA MYLAN 2,5 mg/ml

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  2,5 mg/ml

  MYLAN S.A.S.

  FRANȚA

  CUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ, CAPACITATEA DE 50 ML, CARE CONȚINE 100 MG CLORHIDRAT DE BENDAMUSTINĂ

  PR

  5

  739,594000

  813,788000

  0,000000

  508

  W63064002

  L01AA09

  BENDAMUSTINUM**1

  BENDAMUSTINA MYLAN 2,5 mg/ml

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  2,5 mg/ml

  MYLAN S.A.S.

  FRANȚA

  CUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ, CAPACITATEA DE 20 ML, CARE CONȚINE 25 MG CLORHIDRAT DE BENDAMUSTINĂ

  PR

  5

  189,386000

  214,062000

  0,000000

  509

  W62548005

  L01AA09

  BENDAMUSTINUM**1

  BENDAMUSTINA ACCORD 2,5 mg/ml

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  2,5 mg/ml

  ACCORD HEALTHCARE LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ, CU CAPACITATEA DE 50 ML, CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. CARE CONȚINE 100 MG BENDAMUSTINĂ

  PR

  5

  740,990000

  815,310000

  0,000000

  510

  W62432002

  L01AA09

  BENDAMUSTINUM **1

  BENDAMUSTINA ZENTIVA 2,5 mg/ml

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  2,5 mg/ml

  ZENTIVA, K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ, CU CAPACITATEA DE 25 ML, CU PULB. PT. CONCENTRAT PT. SOL. PERF. CARE CONȚINE 25 MG CLORHIDRAT DE BENDAMUSTINĂ

  PR

  5

  191,764000

  216,652000

  0,000000

  511

  W62432006

  L01AA09

  BENDAMUSTINUM **1

  BENDAMUSTINA ZENTIVA 2,5 mg/ml

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  2,5 mg/ml

  ZENTIVA, K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ, CU CAPACITATEA DE 50 ML, CU PULB. PT. CONCENTRAT PT. SOL. PERF. CARE CONȚINE 100 MG CLORHIDRAT DE BENDAMUSTINĂ

  PR

  5

  749,060000

  824,106000

  0,000000

  512

  W42165001

  L01XC07

  BEVACIZUMABUM**1 Ω

  AVASTIN 25 mg/ml

  CONC. PT. SOL. PERF.

  25 mg/ml

  ROCHE REGISTRATION LTD.

  MAREA BRITANIE

  CUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ X 4 ML CONC. PT. SOL. PERF.

  S

  1

  1.130,890000

  1.270,820000

  0,000000

  513

  W42165002

  L01XC07

  BEVACIZUMABUM **1 Ω

  AVASTIN 25 mg/ml

  CONC. PT. SOL. PERF.

  25 mg/ml

  ROCHE REGISTRATION LTD.

  MAREA BRITANIE

  CUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ X 16 ML CONC. PT. SOL. PERF.

  S

  1

  4.372,950000

  4.804,670000

  0,000000

  514

  W57560002

  L01XC11

  IPILIMUMABUM **1 Ω

  YERVOY 5 mg/ml

  CONC. PT. SOL. PERF.

  5 mg/ml

  BRISTOL-MYERS SQUIBB

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ X 40 ML CONCENTRAT PT. SOL. PERF. (200 MG IPILIMUMAB)

  PR

  1

  61.909,920000

  67.520,050000

  0,000000

  515

  W57560001

  L01XC11

  IPILIMUMABUM **1 Ω

  YERVOY 5 mg/ml

  CONC. PT. SOL. PERF.

  5 mg/ml

  BRISTOL-MYERS SQUIBB

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ X 10 ML CONCENTRAT PT. SOL. PERF. (50 MG IPILIMUMAB)

  PR

  1

  15.499,980000

  16.933,150000

  0,000000

  516

  W60245001

  L01XC13

  PERTUZUMABUM **1

  PERJETA 420 mg

  CONC. PT. SOL. PERF.

  420 mg

  ROCHE REGISTRATION LTD.

  MAREA BRITANIE

  CUTIE X 1 FLACON DIN STICLĂ X 14 ML CONCENTRAT PENTRU SOLUȚIE PERFUZABILĂ X 420 MG PERTUZUMAB

  PR

  1

  11.448,310000

  12.516,820000

  0,000000

  517

  W62021001

  L01XC18

  PEMBROLIZUMABUM **1 Ω

  KEYTRUDA 50 mg

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  50 mg

  MERCK SHARP & DOHME

  MAREA BRITANIE

  FLAC. DIN STICLĂ DE TIP I CE CONȚINE 50 MG PEMBROLIZUMAB

  PR

  1

  7.605,870000

  8.328,560000

  0,000000

  518

  W61463001

  L01XC21

  RAMUCIRUMABUM **1 Ω

  CYRAMZA

  CONC. PT. SOL. PERF.

  10 mg/ml

  ELI LILLY NEDERLAND BV

  OLANDA

  AMBALAJ CU 2 FLACOANE A 10 ML

  PR

  2

  2.651,965000

  2.909,720000

  0,000000

  519

  W63494002

  L01XC27

  OLARATUMAB **1

  LARTRUVO 10 mg/ml

  CONC. PT. SOL. PERF.

  10 mg/ml

  ELI LILLY NEDERLAND BV

  OLANDA

  CUTIE CU 2 FLAC. DE 19 ML CE CONȚIN 190 MG OLARATUMAB

  PR

  2

  2.435,150000

  2.673,390000

  0,000000

  520

  W63120001

  L01XE33

  PALBOCICLIBUM **1

  IBRANCE 100 mg

  CAPS.

  100 mg

  PFIZER LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU BLIST. DIN PVC-PCTFE-PVC/AL X 21 CAPSULE

  PR

  21

  788,516190

  861,300476

  0,000000

  521

  W63121001

  L01XE33

  PALBOCICLIBUM **1

  IBRANCE 125 mg

  CAPS.

  125 mg

  PFIZER LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU BLIST. DIN PVC-PCTFE-PVC/AL X 21 CAPSULE

  PR

  21

  788,516190

  861,300476

  0,000000

  522

  W63119001

  L01XE33

  PALBOCICLIBUM **1

  IBRANCE 75 mg

  CAPS.

  75 mg

  PFIZER LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU BLIST. DIN PVC-PCTFE-PVC/AL X 21 CAPSULE

  PR

  21

  788,516190

  861,300476

  0,000000

  523

  W63379002

  L01XX52

  VENETOCLAX **1

  VENCLYXTO 100 mg

  COMPR. FILM.

  100 mg

  ABBVIE LTD.

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU BLIST. DIN AL DIN PVC/PE/PCTFE X 14 COMPR. FILM.

  PR

  14

  241,157142

  265,586428

  0,000000

  524

  W63379003

  L01XX52

  VENETOCLAX **1

  VENCLYXTO 100 mg

  COMPR. FILM.

  100 mg

  ABBVIE LTD.

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU BLIST. DIN AL DIN PVC/PE/PCTFE X 112 COMPR. FILM. (4 CUTII X 28 COMPR. FILM.) AMBALAJ MULTIPLU

  PR

  112

  239,280625

  261,156875

  0,000000

  525

  W63379001

  L01XX52

  VENETOCLAX **1

  VENCLYXTO 100 mg

  COMPR. FILM.

  100 mg

  ABBVIE LTD.

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU BLIST. DIN AL DIN PVC/PE/PCTFE X 7 COMPR. FILM.

  PR

  7

  243,300000

  270,647142

  0,000000

  526

  W63377002

  L01XX52

  VENETOCLAX **1

  VENCLYXTO 10 mg

  COMPR. FILM.

  10 mg

  ABBVIE LTD.

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU BLIST. DIN AL DIN PVC/PE/PCTFE X 14 COMPR. FILM.

  PR

  14

  26,044285

  31,113571

  0,000000

  527

  W63378002

  L01XX52

  VENETOCLAX **1

  VENCLYXTO 50 mg

  COMPR. FILM.

  50 mg

  ABBVIE LTD.

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU BLIST. DIN AL. DIN PVC/PE/PCTFE X 7 COMPR. FILM.

  PR

  7

  123,788571

  140,380000

  0,000000
  5. În anexa nr. 2, la secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 143 se introduc patru noi poziții, pozițiile 144-147, cu următorul cuprins:

  „144

  W63475001

  A10AE54

  COMBINAȚII (INSULINE GLARGINE + LIXISENATIDUM) **

  SULIQUA 100 unități/ml + 50 micrograme/ml

  SOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT

  100 unități/ml + 50 micrograme/ml

  SANOFI - AVENTIS GROUPE

  FRANȚA

  CUTIE CU 5 STILOURI INJECTOARE (PENURI) PREUMPLUTE X 3 ML SOLUȚIE

  PRF

  5

  158,930000

  180,864000

  0,000000

  145

  W61462002

  A10BJ05

  DULAGLUTIDUM **

  TRULICITY 1,5 mg/0,5 ml

  SOL. INJ. ÎN PEN PREUMPLUT

  1,5 mg/0,5 ml

  ELI LILLY NEDERLAND BV

  OLANDA

  AMBALAJ MULTIPLU: 12 (3 PACHETE A CÂTE 4) PENURI PREUMPLUTE CU 0,5 ML SOL.

  PRF

  12

  88,858333

  100,035000

  0,000000

  146

  W60940001

  A10BK03

  EMPAGLIFLOZINUM **

  JARDIANCE 10 mg

  COMPR. FILM.

  10 mg

  BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH

  GERMANIA

  CUTIE X BLISTERE PERFORATE DIN PVC/AL PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE X 30 COMPRIMATE FILMATE (30 X 1)

  PRF

  30

  5,565000

  6,793666

  0,000000

  147

  W60941001

  A10BK03

  EMPAGLIFLOZINUM **

  JARDIANCE 25 mg

  COMPR. FILM.

  25 mg

  BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH

  GERMANIA

  CUTIE X BLISTERE PERFORATE DIN PVC/AL PENTRU ELIBERAREA UNEI UNITĂȚI DOZATE X 30 COMPRIMATE FILMATE (30 X 1)

  PRF

  30

  5,565000

  6,793666

  0,000000“
  6. În anexa nr. 2, la secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“, punctul P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, după poziția 9 se introduc nouă noi poziții, pozițiile 10-18, cu următorul cuprins:

  10

  W57505004

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **

  GAMMANORM 165 mg/ml

  SOL. INJ.

  165 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML SOL. INJ.

  PR

  1

  580,650000

  671,060000

  0,000000

  11

  W57505005

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **

  GAMMANORM 165 mg/ml

  SOL. INJ.

  165 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML SOL. INJ.

  PR

  10

  553,645000

  607,289000

  0,000000

  12

  W57505008

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **

  GAMMANORM 165 mg/ml

  SOL. INJ.

  165 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 6 ML SOL. INJ.

  PR

  10

  168,193000

  187,146000

  0,000000

  13

  W57505010

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **

  GAMMANORM 165 mg/ml

  SOL. INJ.

  165 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML SOL. INJ.

  PR

  1

  360,390000

  430,980000

  0,000000

  14

  W57505011

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **

  GAMMANORM 165 mg/ml

  SOL. INJ.

  165 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML SOL. INJ.

  PR

  10

  333,388000

  367,208000

  0,000000

  15

  W57505013

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **

  GAMMANORM 165 mg/ml

  SOL. INJ.

  165 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML SOL. INJ.

  PR

  1

  690,780000

  791,100000

  0,000000

  16

  W57505014

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **

  GAMMANORM 165 mg/ml

  SOL. INJ.

  165 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML SOL. INJ.

  PR

  10

  663,775000

  727,331000

  0,000000

  17

  W57505016

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **

  GAMMANORM 165 mg/ml

  SOL. INJ.

  165 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 48 ML SOL. INJ.

  PR

  1

  1.351,550000

  1.511,340000

  0,000000

  18

  W57505017

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **

  GAMMANORM 165 mg/ml

  SOL. INJ.

  165 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 48 ML SOL. INJ.

  PR

  10

  1.324,550000

  1.447,576000

  0,000000
  7. În anexa nr. 2, la secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, după poziția 9 se introduc nouă noi poziții, pozițiile 10-18, cu următorul cuprins:

  10

  W57505004

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **

  GAMMANORM 165 mg/ml

  SOL. INJ.

  165 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML SOL. INJ.

  PR

  1

  580,650000

  671,060000

  0,000000

  11

  W57505005

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **

  GAMMANORM 165 mg/ml

  SOL. INJ.

  165 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML SOL. INJ.

  PR

  10

  553,645000

  607,289000

  0,000000

  12

  W57505008

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **

  GAMMANORM 165 mg/ml

  SOL. INJ.

  165 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 6 ML SOL. INJ.

  PR

  10

  168,193000

  187,146000

  0,000000

  13

  W57505010

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **

  GAMMANORM 165 mg/ml

  SOL. INJ.

  165 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML SOL. INJ.

  PR

  1

  360,390000

  430,980000

  0,000000

  14

  W57505011

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

  GAMMANORM 165 mg/ml

  SOL. INJ.

  165 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML SOL. INJ.

  PR

  10

  333,388000

  367,208000

  0,000000

  15

  W57505013

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **

  GAMMANORM 165 mg/ml

  SOL INJ.

  165 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML SOL. INJ.

  PR

  1

  690,780000

  791,100000

  0,000000

  16

  W57505014

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **

  GAMMANORM 165 mg/ml

  SOL INJ.

  165 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML SOL. INJ.

  PR

  10

  663,775000

  727,331000

  0,000000

  17

  W57505016

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **

  GAMMANORM 165 mg/ml

  SOL INJ.

  165 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 48 ML SOL. INJ.

  PR

  1

  1.351,550000

  1.511,340000

  0,000000

  18

  W57505017

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **

  GAMMANORM 165 mg/ml

  SOL INJ.

  165 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 48 ML SOL. INJ.

  PR

  10

  1.324,550000

  1.447,576000

  0,000000
  8. În anexa nr. 2, la secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, după subprogramul P6.23 „Neuropatia optică ereditară Leber“ se introduce un nou subprogram, subprogramul P6.24 „Amiotrofia spinală musculară“, cu următorul cuprins:

  „1

  W64093001

  M09AX07

  NUSINERSENUM **1

  SPINRAZA 12 mg

  SOL INJ.

  2,4 mg/ml

  BIOGEN IDEC LTD

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 1 FLAC. DE 5 ML CE CONȚINE 12 MG NUSINERSEN

  PR

  1

  312.600,590000

  340.773,240000

  0,000000“
  9. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 301 se introduc nouă noi poziții, pozițiile 302-310, cu următorul cuprins:

  302

  W57505004

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ **

  GAMMANORM 165 mg/ml

  SOL. INJ.

  165 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML SOL. INJ.

  PR

  1

  580,650000

  671,060000

  0,000000

  303

  W57505005

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

  GAMMANORM 165 mg/ml

  SOL INJ.

  165 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML SOL. INJ.

  PR

  10

  553,645000

  607,289000

  0,000000

  304

  W57505008

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

  GAMMANORM 165 mg./ml.

  SOL. INJ.

  165 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 6 ML. SOL. INJ.

  PR

  10

  168,193000

  187,146000

  0,000000

  305

  W57505010

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

  GAMMANORM 165 mg./ml.

  SOL. INJ.

  165 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML. SOL. INJ.

  PR

  1

  360,390000

  430,980000

  0,000000

  306

  W57505011

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

  GAMMANORM 165 mg./ml.

  SOL. INJ.

  165 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML. SOL. INJ.

  PR

  10

  333,388000

  367,208000

  0,000000

  307

  W57505013

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

  GAMMANORM 165 mg/ml

  SOL. INJ.

  165 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML. SOL. INJ.

  PR

  1

  690,780000

  791,100000

  0,000000

  308

  W57505014

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALA**

  GAMMANORM 165 mg/ml

  SOL. INJ.

  165 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML. SOL. INJ.

  PR

  10

  663,775000

  727,331000

  0,000000

  309

  W57505016

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

  GAMMANORM 165 mg/ml

  SOL. INJ.

  165 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 48 ML. SOL. INJ.

  PR

  1

  1.351,550000

  1.511,340000

  0,000000

  310

  W57505017

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

  GAMMANORM 165 mg/ml

  SOL. INJ.

  165 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 48 ML. SOL. INJ.

  PR

  10

  1.324,550000

  1.447,576000

  0,000000
  10. În anexa nr. 2, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, după poziția 202 se introduc nouă noi poziții, pozițiile 203-211, cu următorul cuprins:

  203

  W57505004

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

  GAMMANORM 165 mg/ml

  SOL. INJ.

  165 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML. SOL. INJ.

  PR

  1

  580,650000

  671,060000

  0,000000

  204

  W57505005

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

  GAMMANORM 165 mg/ml

  SOL. INJ.

  165 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 20 ML. SOL. INJ.

  PR

  10

  553,645000

  607,289000

  0,000000

  205

  W57505008

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

  GAMMANORM 165 mg/ml

  SOL. INJ.

  165 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 6 ML. SOL. INJ.

  PR

  10

  168,193000

  187,146000

  0,000000

  206

  W57505010

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

  GAMMANORM 165 mg/ml

  SOL. INJ.

  165 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML. SOL. INJ.

  PR

  1

  360,390000

  430,980000

  0,000000

  207

  W57505011

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALA**

  GAMMANORM 165 mg/ml

  SOL. INJ.

  165 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 12 ML. SOL. INJ.

  PR

  10

  333,388000

  367,208000

  0,000000

  208

  W57505013

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

  GAMMANORM 165 mg/ml

  SOL. INJ.

  165 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML. SOL. INJ.

  PR

  1

  690,780000

  791,100000

  0,000000

  209

  W57505014

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

  GAMMANORM 165 mg/ml

  SOL. INJ.

  165 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 24 ML. SOL. INJ.

  PR

  10

  663,775000

  727,331000

  0,000000

  210

  W57505016

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

  GAMMANORM 165 mg/ml

  SOL. INJ.

  165 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ X 48 ML. SOL. INJ.

  PR

  1

  1.351,550000

  1.511,340000

  0,000000

  211

  W57505017

  J06BA01

  IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ**

  GAMMANORM 165 mg/ml

  SOL INJ.

  165 mg/ml

  OCTAPHARMA (IP) LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ X 48 ML SOL. INJ.

  PR

  10

  1.324,550000

  1.447,576000

  0,000000
  11. În anexa nr. 4, la secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“, litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 3 se introduce o nouă poziție, poziția 4, cu următorul cuprins:

  „4

  W64430001

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  IG VENA 5 g/ 100 ml soluție perfuzabilă

  SOL. PERF.

  5 g/100 ml

  KEDRION S.P.A.

  ITALIA

  CUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ A 100 ML SOLUȚIE PERFUZABILĂ ȘI UN SET PENTRU ADMINISTRARE

  PR

  1

  1.168,260000

  0,000000

  0,000000“
  12. În anexa nr. 4, la secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“, punctul P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, după poziția 3 se introduce o nouă poziție, poziția 4, cu următorul cuprins:

  „4

  W64430001

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **

  IG VENA 5 g/ 100 ml soluție perfuzabilă

  SOL. PERF.

  5 g/100 ml

  KEDRION S.P.A.

  ITALIA

  CUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ A 100 ML SOLUȚIE PERFUZABILĂ ȘI UN SET PENTRU ADMINISTRARE

  PR

  1

  1.168,260000

  0,000000

  0,000000“
  13. În anexa nr. 4, la secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, după poziția 3 se introduce o nouă poziție, poziția 4, cu următorul cuprins:

  „4

  W64430001

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **

  IG VENA 5 g/ 100 ml soluție perfuzabilă

  SOL. PERF.

  5 g/100 ml

  KEDRION S.P.A.

  ITALIA

  CUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ A 100 ML SOLUȚIE PERFUZABILĂ ȘI UN SET PENTRU ADMINISTRARE

  PR

  1

  1.168,260000

  0,000000

  0,000000“
  14. În anexa nr. 4, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 3 se introduce o nouă poziție, poziția 4, cu următorul cuprins:

  „4

  W64430001

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **

  IG VENA 5 g/ 100 ml soluție perfuzabilă

  SOL. PERF.

  5 g/100 ml

  KEDRION S.P.A.

  ITALIA

  CUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ A 100 ML SOLUȚIE PERFUZABILĂ ȘI UN SET PENTRU ADMINISTRARE

  PR

  1

  1.168,260000

  0,000000

  0,000000“
  15. În anexa nr. 4, la secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, după poziția 3 se introduce o nouă poziție, poziția 4, cu următorul cuprins:

  „4

  W64430001

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **

  IG VENA 5 g/ 100 ml soluție perfuzabilă

  SOL. PERF.

  5 g/100 ml

  KEDRION S.P.A.

  ITALIA

  CUTIE CU 1 FLACON DIN STICLĂ INCOLORĂ A 100 ML SOLUȚIE PERFUZABILĂ ȘI UN SET PENTRU ADMINISTRARE

  PR

  1

  1.168,260000

  0,000000

  0,000000“


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna iulie 2018.

  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Liliana Maria Mihai

  ----