ORDIN nr. 1.442 din 10 noiembrie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Ialomița
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 6 decembrie 2017
  Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 3 unități administrativ-teritoriale din județul Ialomița, după cum urmează:
  a) unitatea administrativ-teritorială Miloșești - sectoarele cadastrale nr. 1, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 și 21;
  b) unitatea administrativ-teritorială Sălcioara - sectoarele cadastrale nr. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 și 13;
  c) unitatea administrativ-teritorială Stelnica - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10 și 11.


  Articolul 2

  Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-3 la prezentul ordin.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Radu Codruț Ștefănescu

  București, 10 noiembrie 2017.
  Nr. 1.442.

  Anexa nr. 1


  Anexa nr. 2


  Anexa nr. 3

  -----