ORDIN nr. 501 din 8 octombrie 2003 (*actualizat*)
pentru aprobarea metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor
(actualizat până la data de 16 noiembrie 2006*)
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
 • Nr. 501 din 8 octombrie 2003
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
 • Nr. 5.253 din 16 octombrie 2003
 • ----------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 5 noiembrie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 16 noiembrie 2006, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 77 din 21 februarie 2005; ORDINUL nr. 673 din 11 septembrie 2006.
  În temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 16/2003 privind modificarea structurii şi componentei Guvernului,
  având în vedere:
  - prevederile art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi ale art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,
  - prevederile art. 35 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia certificării formării profesionale a adulţilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii, solidarităţii
  sociale şi familiei,
  Elena Dumitru
  Ministrul educaţiei,
  cercetării şi tineretului,
  Alexandru Athanasiu


  Anexă

  METODOLOGIE 08/10/2003