LEGE nr. 27 din 16 ianuarie 2002
pentru ratificarea Convenţiei penale privind corupţia, adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  (1) Se ratifica Convenţia penală privind corupţia, adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999.
  (2) Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare a Convenţiei penale privind corupţia, denumita în continuare convenţie, România va comunică Secretariatului General al Consiliului Europei ca autorităţile centrale desemnate în temeiul art. 29 paragraful 1 din convenţie sunt următoarele:
  a) Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, pentru cererile de asistenţa judiciară formulate în faza de urmărire penală;
  b) Ministerul Justiţiei, pentru cererile de asistenţa judiciară formulate în faza de judecată sau de executare a pedepsei, precum şi pentru cererile de extrădare.
  (3) Data intrării în vigoare a prezentei legi, ţinând seama de dispoziţiile art. 32 din convenţie, va fi:
  a) data intrării în vigoare a convenţiei, dacă România depune instrumentul de ratificare a convenţiei anterior intrării sale în vigoare; sau
  b) prima zi din luna care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data depunerii de către România a instrumentului de ratificare a convenţiei, dacă România depune acest instrument de ratificare ulterior intrării în vigoare a convenţiei.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  CONSILIUL EUROPEI

  CONVENTIE 27/01/1999