HOTĂRÂRE nr. 1.374 din 20 decembrie 2000
pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizata în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 9 ianuarie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (2) din Constituţia României şi ale art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele privind aplicarea etapizata în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul transporturilor,
  Anca Boagiu
  p. Ministrul finanţelor,
  Valentin Lazea,
  secretar de stat
  Ministrul apelor,
  pădurilor şi protecţiei mediului,
  Romica Tomescu
  Ministrul industriei şi comerţului,
  Radu Berceanu
  Ministru de interne,
  Constantin Dudu Ionescu
  Ministrul apărării naţionale,
  Sorin Frunzaverde
  p. Ministrul muncii şi
  protecţiei sociale,
  Alexandru Gheorghe Man,
  secretar de stat


  Anexă

  NORMA 20/12/2000