HOTĂRÂRE nr. 904 din 15 octombrie 2014
pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 21 octombrie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 129 alin. (5)-(7) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Prezenta hotărâre stabileşte cuantumul limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, precum şi sumele de bani pentru nevoi personale şi cuantumul alocaţiei de hrană, pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială într-un serviciu public de tip rezidenţial şi pentru mamele protejate în centre maternale, precum şi cuantumul alocaţiei de hrană pentru copiii din serviciile de zi publice.


  Articolul 2

  Sumele stabilite potrivit prevederilor art. 1, pe grupe de vârstă, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi se aplică începând cu data de 1 decembrie 2014.


  Articolul 3

  Începând cu data de 1 decembrie 2014 se abrogă punctele A şi B din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 23 aprilie 2008.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
  regionale şi administraţiei publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale
  şi persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  Ministrul finanţelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Remus Pricopie
  Ministrul delegat pentru învăţământ superior,
  cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,
  Mihnea Cosmin Costoiu
  Ministrul sănătăţii,
  Nicolae Bănicioiu
  Bucureşti, 15 octombrie 2014.
  Nr. 904.


  Anexa
  LIMITELE MINIME
  de cheltuieli aferente drepturilor la
  hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare,
  rechizite/manuale, jucării, transport, materiale
  cultural-sportive, precum şi sume de bani
  pentru nevoi personale, prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea
  nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
  A. Hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive
  ┌──────────────────────────────────┬────────────┬──────────────────────────────┐
  │ Grupa de vârstă │ Valoarea │Valoare drepturi îmbrăcăminte,│
  │ │ alocaţiei │ încălţăminte, materiale │
  │ │ de hrană │ igienico-sanitare, rechizite/│
  │ │ (lei/zi/ │ manuale, jucării, transport, │
  │ │copil/tânăr)│ materiale cultural-sportive │
  │ │ │ (lei/an/copil/tânăr) │
  ├──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────────┤
  │De la 0 până la 3 ani inclusiv │ 12,00 │ 366,00 │
  ├──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────────┤
  │De la 3 până la 7 ani inclusiv*) │ 16,60 │ 498,00 │
  ├──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────────┤
  │De la 7 până la 14 ani inclusiv*) │ 16,60 │ 611,00 │
  ├──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────────┤
  │De la 14 până la 18 ani inclusiv*)│ 16,60 │ 754,00 │
  ├──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────────┤
  │De la 18 până la 26 ani inclusiv*)│ 16,60 │ 844,00 │
  ├──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────────┤
  │Mama protejată în centru maternal │ 16,60 │ 844,00 │
  ├──────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────────┤
  │Copil beneficiar serviciu de zi**)│ 12,00 │ - │
  └──────────────────────────────────┴────────────┴──────────────────────────────┘

  ---------- Notă *) Se aplică şi copiilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masă, inclusiv celor şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Notă **) Se aplică şi copiilor din creşe şi alte unităţi de educaţie timpurie.
  B. Sume de bani pentru nevoi personale
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
  │ Beneficiar │ Valoarea │
  │ │ (lei/lună) │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
  │Copiii şi tinerii care beneficiază de o măsură de protecţie │ │
  │specială într-un serviciu public de tip rezidenţial, precum şi │ │
  │pentru mamele protejate în centre maternale │ 28,00 │
  └───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

  --------