ORDIN nr. 761 din 22 iunie 2016
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului "Alessandrescu-Rusescu"
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 12 iulie 2016    Având în vedere:
    - Referatul de aprobare al Direcţiei management şi structuri unităţi sanitare nr. V.V.V. 992 din 22 iunie 2016,
    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

    Articolul 1

    Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului "Alessandrescu-Rusescu", conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.


    Articolul 2

    Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului "Alessandrescu-Rusescu" vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.


    Articolul 3

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


    Ministrul sănătăţii,

    Vlad Vasile Voiculescu

    Bucureşti, 22 iunie 2016.
    Nr. 761.

    Anexă

    REGULAMENT 22/06/2016