HOTĂRÂRE nr. 34 din 31 ianuarie 2018pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupațională de funcții bugetare "Învățământ"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 31 ianuarie 2018
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 23 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupațională de funcții bugetare „Învățământ“, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale,
  Valentin Popa
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu

  București, 31 ianuarie 2018.
  Nr. 34.

  ANEXĂ

  REGULAMENT-CADRU
  privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete
  a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru
  personalul din familia ocupațională de funcții bugetare "Învățământ"