ORDIN nr. 270 din 10 mai 2004privind modificarea Ordinului ministrului industriei și resurselor nr. 317/2002 pentru aprobarea Statutului-cadru al organismului național de acreditare
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 27 mai 2004
  În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Comerțului,
  ministrul economiei și comerțului emite următorul ordin:

  Articolul I

  Prevederile anexei la Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 317/2002 pentru aprobarea Statutului-cadru al organismului național de acreditare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 16 august 2002, se modifică prin eliminarea alin. (3) al art. 15 din aceasta.


  Articolul II

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministru de stat, ministrul economiei și comerțului,
  Dan Ioan Popescu

  București, 10 mai 2004.
  Nr. 270.
  -----