COMUNICAT din 6 septembrie 2018privind dispozițiile art. 781 alin. (5) lit. a) din Codul de procedură civilă, art. 46, 47 și 48 din Legea nr. 230/2007 și art. 12 pct. B lit. c) din H.G. nr. 1.588/2007
EMITENT
 • ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
 • Publicat pe  www.scj.ro
  Dosar în care s-a formulat sesizarea: 8187/320/2016*
  Nr. de înregistrare a sesizării: 2297/1/2018
  Data înregistrării sesizării: 06.09.2018
  Conținutul sesizării:

  Modul de interpretare și aplicare a art. 781 alin. (5) lit. a) din Codul de procedură civilă, art. 46-48 din Legea nr. 230/2007 și art. 12 pct. B lit. c) din H.G. nr. 1.588/2007 privind existența sau inexistența unei afectațiuni speciale în ceea ce privește sumele datorate lunar de terțul poprit debitoarei asociației de proprietari, în cererile având ca obiect validarea popririi înființate asupra sumelor de bani datorate de către membrii asociației de proprietari cu titlu de cheltuieli lunare de întreținere, în cazurile în care debitoare este asociația de proprietari, creditor un terț, iar membrii asociației de proprietari sunt terți popriți?
  Minuta deciziei nr. 84 din 26 noiembrie 2018

  Admite sesizarea formulată de Tribunalul Mureș – Secția civilă, în dosarul nr. 8187/320/2016*, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, stabilește că:
  În interpretarea dispozițiilor art. 781 alin. (5) lit. a) din Codul de procedură civilă, art. 46-48 din Legea nr. 230/2007, art. 12 pct. B) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.588/2007, sumele datorate lunar de terțul poprit, membru al asociației de proprietari, debitoarei asociația de proprietari, cu titlu de cheltuieli de întreținere, au afectațiunea specială corespunzătoare diferitelor componente ale acestor cheltuieli, astfel cum sunt determinate de legislația în materie.
  Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.
  Pronunțată în ședință publică, astăzi, 26 noiembrie 2018.