HOTĂRÂRE nr. 64 din 26 ianuarie 2011pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 2 martie 2011
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. III din Legea nr. 117/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă,
  ținând seama de dispozițiile cap. IV "Desfacerea căsătoriei" din Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Materialele consumabile pretipărite, achiziționate anterior datei intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se utilizează până la consumarea stocurilor.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Metodologia Departamentului pentru Administrație Publică Locală și a Ministerului de Interne nr. 1 pentru aplicarea unitară a dispozițiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 bis din 19 noiembrie 1997.

  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ----------
  Ministrul administrației și internelor,
  Constantin-Traian Igaș
  Ministrul apărării naționale,
  Gabriel Oprea
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor Baconschi
  Ministrul sănătății,
  Cseke Attila
  Ministrul muncii, familiei
  și protecției sociale,
  Ioan Nelu Botiș

  București, 26 ianuarie 2011.
  Nr. 64.

  Anexă

  METODOLOGIE
  cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă