HOTĂRÂRE nr. 16 din 2 noiembrie 2005pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
EMITENT
 • BIROUL PERMANENT AL SENATULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 11 noiembrie 2005
  În temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) și (3) din Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
  Biroul permanent al Senatului adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Aceasta hotărâre a fost adoptată de Biroul permanent al Senatului în ședința din 2 noiembrie 2005.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU

  București, 2 noiembrie 2005.
  Nr. 16.

  Anexă

  REGULAMENT
  de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor
  cu Caracter Personal