ORDIN nr. 2.308/C din 10 octombrie 2006
privind modificarea şi completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006  Având în vedere Adresa nr. 3.178 din 9 octombrie 2006 a Uniunii Naţionale a Notarilor Publici privind Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.199/C/2006 în sensul modificării şi completării unor dispoziţii ale Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995,
  în conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul justiţiei emite următorul ordin:

  Articolul I

  Regulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 8 august 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  - Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - (1) Pe locurile vacante de notari publici prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. d) se pot numi notari publici după o prealabilă verificare a cunoştinţelor profesionale, prin concurs, cei care au îndeplinit timp de 5 ani funcţiile juridice prevăzute la art. 16 lit. g) din lege. Locurile vacante şi data verificării cunoştinţelor profesionale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, cu cel puţin 30 de zile mai înainte de această dată."


  Articolul II

  Uniunea Naţională a Notarilor Publici şi Direcţia de publicitate mobiliară, notari publici, executori, traducători şi interpreţi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul justiţiei,
  Monica Luisa Macovei
  Bucureşti, 10 octombrie 2006.
  Nr. 2.308/C.
  ---------