LEGE Nr. 52 din 29 mai 1992
privind depunerea unor sume în contul "Moldova"
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 117 din 2 iunie 1992  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Se autorizeaza Guvernul României ca din fondul de rezerva, prevăzut în bugetul de stat pe anul 1992, să depună în contul "Moldova", deschis la "Bankcoop" - S.A., suma de 150 milioane lei.


  Articolul 2

  Pentru sumele depuse în contul "Moldova" ÎN ANUL 1992, regiile autonome şi societăţile comerciale sînt scutite de plată impozitului pe profit.


  Articolul 3

  Ministerul Economiei şi Finanţelor va lua măsurile necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentei legi.
  NOTĂ:
  Legea nr. 52 a fost adoptată de Senat şi Camera Deputaţilor în şedinţele din 27 mai 1992 şi, respectiv, 28 mai 1992 şi a fost promulgată prin Decret nr. 112 din 28 mai 1992.