HOTĂRÂRE nr. 498 din 17 iulie 2013
privind aprobarea stemelor comunelor Chevereşi Mare şi Săcălaz, judeţul Timiş
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 2 august 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  (1) Se aprobă stemele comunelor Chevereşu Mare şi Săcălaz, judeţul Timiş, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.
  (3) Anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 şi 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Shhaideh Sevil,
  secretar de stat
  Bucureşti, 17 iulie 2013.
  Nr. 498.


  Anexa 1.1


  Anexa 2.1

  DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
  elementelor însumate ale stemei
  comunei Chevereşu Mare, judeţul Timiş
  Descrierea stemei
  Stema comunei Chevereşu Mare, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint.
  În partea superioară, în câmp roşu, se află un mistreţ de aur, în alergare.
  În vârful scutului, în câmp albastru, se află două crengi de stejar în săritoare, fiecare având câte 4 ghinde, toate de aur.
  Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
  Semnificaţiile elementelor însumate
  Mistreţul şi crengile de stejar reprezintă bogăţia cinegetică şi silvică a zonei.
  Brâul undat reprezintă râul Timiş, care străbate localitatea.
  Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


  Anexa 1.2


  Anexa 2.2

  DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
  elementelor însumate ale stemei
  comunei Săcălaz, judeţul Timiş
  Descrierea stemei
  Stema comunei Săcălaz, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în şef la o treime de coroana murală a scutului.
  În partea superioară, în câmp albastru, se află 3 felinare negre, aşezate în pal, cel din mijloc mai mare, toate cu flacără de aur.
  În vârful scutului, în câmp roşu, se află o cruce treflată, flancată dreapta-stânga de câte 3 spice de grâu, toate de aur.
  Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
  Semnificaţiile elementelor însumate
  Cele 3 felinare amintesc de istoria localităţii, atestată încă din Evul Mediu, iar numărul lor reprezintă continuitatea neîntreruptă a locuirii umane pe teritoriul celor 3 localităţi.
  Crucea simbolizează biserica construită în anul 1793.
  Spicele de grâu reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.
  Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  -------