HOTĂRÂRE nr. 787 din 4 octombrie 2018privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 10 octombrie 2018
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 867 alin. (1) și art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva a bunurilor ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Ministerul Apelor și Pădurilor și Ministerul Finanțelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Ioan Deneș
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 4 octombrie 2018.
  Nr. 787.

  ANEXĂ

  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale unor bunuri imobile care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor
  din domeniul public al statului și se dau în administrarea
  Ministerului Apelor și Pădurilor - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva


  Nr. crt.

  Administratorul bunurilor

  Cod de clasificare

  Tip bun (mobil/ imobil)

  Date de identificare

  Adresa

  Anul dării în folosință PIF

  Valoare de inventar

  Baza legală

  Denumirea bunului

  Lungime albie corectată/ consolidată

  Descrierea tehnică

  1

  Ministerul Apelor și Pădurilor/ Regia Națională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I 1590120

  8.30.01

  imobil

  Corectarea torenților Crasna Mare

  L = 8,0 km

  lucrări de corectare a torenților

  Țara: România; județ: Buzău

  2015

  2.407.855

  Aviz CTE-MADR nr. 691/25.07.2007

  2

  8.30.01

  imobil

  Corectarea torenților din bazinul hidrografic Râul Alb ob. I

  L = 1,87 km

  lucrări de corectare a torenților

  Țara: România; județ: Caraș-Severin

  2014

  1.393.524

  Hotărârea Guvernului nr. 653/27.06.2007

  3

  8.30.01

  imobil

  Corectarea torenților din bazinul hidrografic Higeg-Obârșie

  L = 2,15 km

  lucrări de corectare a torenților

  Țara: România; județ: Caraș-Severin

  2013

  2.143.885

  Hotărârea Guvernului nr. 653/27.06.2007

  4

  8.30.01

  imobil

  Corectarea torenților Poiana Mărului

  L = 2,8 km

  lucrări de corectare a torenților

  Țara: România; județ: Caraș-Severin

  2014

  9.126.693

  Ordinul MGAP nr. 112/11.02.2004

  5

  8.30.01

  imobil

  Corectarea torenților din bazinul hidrografic Jiul de Est, obiectiv I

  L = 4,0 km

  lucrări de corectare a torenților

  Țara: România; județ: Hunedoara

  2017

  8.661.359

  Ordinul MGAP nr. 793/07.09.2007

  6

  8.30.01

  imobil

  Corectarea torenților din bazinul hidrografic Streiul Superior, obiectiv II

  L = 4,0 km

  lucrări de corectare a torenților

  Țara: România; județ: Hunedoara

  2014

  7.815.390

  Hotărârea Guvernului nr. 653/27.06.2007

  7

  8.30.01

  imobil

  Corectarea torenților din bazinul hidrografic Socolou

  L = 3,20 km

  lucrări de corectare a torenților

  Țara: România; județ: Maramureș

  2007

  1.257.628

  Avizul CTE-MAPDR 89-117/30.09.2004

  8

  8.30.01

  imobil

  Corectarea torenților Repedea

  L = 2,85 km

  lucrări de corectare a torenților

  Țara: România; județ: Maramureș

  2004

  4.753.723

  Ordinul MGAP nr. 499/27.12.2001

  9

  8.30.01

  imobil

  Corectarea torenților Repedea, obiectiv II

  L = 2,20 km

  lucrări de corectare a torenților

  Țara: România; județ: Maramureș

  2010

  3.145.510

  Hotărârea Guvernului nr. 653/27.06.2007

  10

  8.30.01

  imobil

  Corectarea torenților Vaser-Vișeu, obiectiv I

  L = 3,63 km

  lucrări de corectare a torenților

  Țara: România; județ: Maramureș

  2004

  5.443.706

  Ordinul MGAP nr. 112/11.02.2004

  11

  8.30.01

  imobil

  Corectarea torenților Vișeu-Vaser, obiectiv II

  L = 4,12 km

  lucrări de corectare a torenților

  Țara: România; județ: Maramureș

  2014

  4.337.875

  Hotărârea Guvernului nr. 653/27.06.2007

  12

  8.30.01

  imobil

  Corectarea torenților din bazinul hidrografic Valea lui Piele Rea-Negrașu

  L = 3,3 km

  lucrări de corectare a torenților

  Țara: România; județ: Prahova

  2014

  3.235.448

  Ordinul nr. 792/07.09.2007
  Aviz CTE 691/25.07.2007


  Nr. crt.

  Administratorul bunurilor

  Cod de clasificare

  Tip bun (mobil/ imobil)

  Date de identificare

  Adresa

  Anul dării în folosință PIF

  Valoare de inventar

  Baza legală

  Denumirea bunului

  Lungime albie corectată/ consolidată

  Descrierea tehnică

  13

  Ministerul Apelor și Pădurilor/ Regia Națională a Pădurilor - Romsilva/ C.U.I 1590120

  8.30.01

  imobil

  Corectarea torenților Valea Vlădișor

  L = 0,68 km

  lucrări de corectare a torenților

  Țara: România; județ: Prahova

  2014

  2.116.209

  Ordinul nr. 792/07.09.2007,
  Aviz CTE 691/25.07.2007

  14

  8.30.01

  imobil

  Corectarea torenților din bazinul hidrografic Valea Izvorului

  L = 4,5 km

  lucrări de corectare a torenților

  Țara: România; județ: Prahova

  2017

  3.501.376

  Ordinul nr. 792/07.09.2007,
  Aviz CTE 691/25.07.2007

  15

  8.30.01

  imobil

  Corectarea torenților Valea Măluroasa

  L = 2,3 km

  lucrări de corectare a torenților

  Țara: România; județ: Prahova

  2017

  891,890

  Decizie RNP-ROMSILVA nr. 30/2003

  16

  8.30.01

  imobil

  Corectarea torenților din bazinul hidrografic Valea Floreiu

  L = 2,7 km

  lucrări de corectare a torenților

  Țara: România; județ: Prahova

  2012

  2.865.580

  Avizul CTE-MADR nr. 691/25.07.2007

  17

  8.30.01

  imobil

  Corectarea torenților Valea Sadului

  L = 6,20 km

  lucrări de corectare a torenților

  Țara: România; județ: Sibiu

  2012

  1.673.470

  Aviz CTE-MADR nr. 691/25.07.2007

  18

  8.30.01

  imobil

  Baraj Herestet

  L = 0,2 km

  lucrări de corectare a torenților

  Țara: România; județ: Satu Mare

  2015

  2,500

  Proces-verbal nr. 4.426/2015

  19

  8.30.01

  imobil

  Baraj Pir

  L = 0,25 km

  lucrări de corectare a torenților

  Țara: România; județ: Satu Mare

  1976

  127

  Proces-verbal nr. 4.426/2015

  20

  8.30.01

  imobil

  Corectarea torenților Guguianca

  L = 2,15 km

  lucrări de corectare a torenților

  Țara: România; județ: Vâlcea

  2014

  710,016

  Aviz CTE-MADR nr. 691/25.07.2007

  21

  8.30.01

  imobil

  Corectarea torenților Luncavăț Nou

  L = 3,1 km

  lucrări de corectare a torenților

  Țara: România; județ: Vâlcea

  2013

  2.007.343

  Aviz CTE-MADR nr. 691/25.07.2007

  22

  8.30.01

  imobil

  Corectarea torenților Cuca Mică

  L = 1,7 km

  lucrări de corectare a torenților

  Țara: România; județ: Vâlcea

  2013

  1.074.388

  Aviz CTE-MADR nr. 691/25.07.2007

  23

  8.30.01

  imobil

  Corectarea torenților Lotrișor

  L = 2,75 km

  lucrări de corectare a torenților

  Țara: România; județ: Vâlcea

  2012

  876,440

  Hotărârea Guvernului nr. 653/27.06.2007

  24

  8.30.01

  imobil

  Corectarea torenților Gurgui, obiectiv II

  L = 3,81 km

  lucrări de corectare a torenților

  Țara: România; județ: Vâlcea

  2015

  1.974.106

  Aviz CTE-MADR nr. 981/28.08.2008

  25

  8.30.01

  imobil

  Corectarea torenților Chiua

  L = 2,0 km

  lucrări de corectare a torenților

  Țara: România; județ: Vrancea

  2015

  2.314.682

  Aviz CTE-MADR nr. 691/25.07.2007

  26

  8.30.01

  imobil

  Corectarea torenților din bazinul hidrografic Milcov Izvoare

  L = 6,5 km

  lucrări de corectare a torenților

  Țara: România; județ: Vrancea

  2014

  6.027.903

  Hotărârea Guvernului nr. 653/27.06.2007

  27

  8.30.01

  imobil

  Corectarea torenților din bazinul hidrografic Dâmbovița Mijlocie

  L = 2,3 km

  lucrări de corectare a torenților

  Țara: România; județ: Dâmbovița

  2016

  2.323.792

  Hotărârea Guvernului nr. 653/27.06.2007

  28

  8.30.01

  imobil

  Corectarea torenților Buturoaia, obiectiv II

  L = 1,5 km

  lucrări de corectare a torenților

  Țara: România; județ: Dâmbovița

  2016

  1.250.529

  Hotărârea Guvernului nr. 653/27.06.2007

  29

  8.30.01

  imobil

  Corectarea torenților Valea Rușețu, obiectiv I

  L = 3,2 km

  lucrări de corectare a torenților

  Țara: România; județ: Dâmbovița

  2016

  2.621.274

  Hotărârea Guvernului nr. 653/27.06.2007

  30

  8.30.01

  imobil

  Corectarea torenților Brodina, etapa a III-a

  L = 6,5 km

  lucrări de corectare a torenților

  Țara: România; județ: Suceava

  2015

  5.131.211

  Hotărârea Guvernului nr. 161/10.04.2013

  -----